16 Eki 2021
Sağlıkta daha iyi sonuçlar alınmasının anahtarı, akıllı teknolojilerin ‘empati’ ile birleşiminde!

Sağlıkta daha iyi sonuçlar alınmasının anahtarı, akıllı teknolojilerin ‘empati’ ile birleşiminde!

Türkay Ufuk Eren

EY Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektör Lideri

EY CESA Bölgesi Sağlık ve Yaşam Bilimleri Kıdemli Danışman

16 Eki 2021
İlgili konu başlığı Sağlık Yaşam Bilimleri

Sağlık hizmetlerinin geleceğine ilişkin dünya genelinde devam eden tartışmalar dijital dönüşüm veya akıllı teknolojilerin benimsenmesinin ötesinde, insan dokunuşunun önemi etrafında şekilleniyor. 

Hayatın her alanında ihtiyaca göre kişiselleştirilmiş dijital hizmetler alınırken, sağlık sektörü de hastalar için daha iyi sonuçlar alınmasında kilit unsur olan insan dokunuşu ve empatiyi akıllı teknolojilerle en optimal şekilde harmanlamaya odaklanıyor. Bu alanda öncü olan sağlık hizmeti kuruluşlarının sektöre örnek teşkil ederek uzun vadeli değer yaratmada fark yaratacağını öngörüyoruz.

Sağlığın tam anlamıyla ‘akıllı’ hale geldiği noktayı insan, çevre ve altyapının tek bir çatı altında birleştirildiği ve verinin hasta odaklı kullanılabildiği zaman olarak gösterebiliriz. Fiziki ve uzaktan sağlık hizmetlerinin uyumlu şekilde birlikte ilerlemeye başladığı günümüzde, akıllı sağlık sisteminin anlamı da yüksek seviyede kişiselleştirilmiş ve hedefli, sonuç odaklı hizmet deneyiminde yatıyor. Dolayısıyla ileriye baktığımızda sağlıkta dijitalleşmenin ötesinde büyük veri, yapay zekâ (AI) ve akıllı teknolojilerden en üst seviyede yararlanıldığı bir gelecek bizleri bekliyor. Ancak inovatif sağlık teknolojilerinin çözümün yalnızca bir parçasını oluşturduğunu ve empati olmadan tek başına teknolojinin yetersiz kalacağını vurgulamamız gerekiyor.

EY olarak hazırladığımız Akıllı Sağlık Deneyimi adlı raporumuzda ABD, Avrupa ve Güneydoğu Asya’dan sağlık sektörü liderlerinin görüşlerine yer verdik. Sağlıkta farklı pazarlardaki yaklaşımların ortaya konması amacıyla hazırladığımız raporumuz, liderlerin hasta etkileşimi ve değer yaratmaya ilişkin görüş ve beklentilerine ışık tutuyor. Raporumuzun sonuçları geleceğin akıllı sağlık hizmeti deneyimi için üç zorunlu değişim maddesi olduğuna işaret ediyor; ihtiyaca göre tasarlanmış deneyim sunulması, kişiye özel, hedefli tedavinin yaygınlaştırılması ve uçtan uca deneyimde uzmanlık, zaman ve araçların bir bütün halinde sunulması. Sağlık ekosisteminin dijitalleşme süreci devam ederken, kuruluşların bu dönüşümü organizasyonlarının tüm süreçleriyle uyumlu hale getirmekle birlikte klinisyenlerin de aynı şekilde benimsemelerine destek olmaları gerekiyor. Birbirine bağlı platformlar ağından oluşan akıllı sağlık ekosisteminde klinisyenler, hastaların kendileri için en iyi sonuçların alınmasında kilit rol oynadığından güven inşası, sürdürülebilirlik ve değer önerileri faktörlerinin teknoloji altyapısı ile birlikte iş gücünde doğru şekilde içselleştirilmesi büyük önem taşıyor.

Dünya genelindeki örnekleri incelediğimizde sağlıkta veri alışverişi temelli ekosistem tipi altyapıların inşa edilmesine yönelik birkaç ülkenin öncü adımlar attığını görüyoruz. Estonya, daha açık ve platformların birbiriyle uyumlu şekilde çalışacağı bir sağlık ekosistemi için aksiyon alırken, İskandinav ülkeleri ve İngiltere’de de benzer açılımlar yapılıyor. Bununla birlikte bu ülkelerde sağlık sistemleri her ne kadar farklılıklar gösterse de verinin sistem genelinde akışının serbest olması ortak çıkış noktasının oluşturuyor.

Sonuç olarak, bugünün sağlık hizmetlerinde en önemli unsurun insan olduğunu vurgulamak gerekiyor. Veri, verinin sistem içerisinde serbestçe akışı ve yeni teknolojileri hastalar için daha iyi sonuçlar alınması için kullanacak olan uzmanlar geleceğin sağlık hizmetlerinin en temel yapı taşları. Akıllı sağlık teknolojileri hastalara en üst seviyede kişiselleştirilmiş çözümler sunulmasına imkân tanırken, uzmanların bu teknolojileri içselleştirilip her bir vaka özelinde ihtiyaca uygun bir hasta yolculuğu kurgulamaları sağlık hizmetlerinin topluma fayda sağlaması ve sektörün sürdürülebilir şekilde büyümesinde en önemli fırsatı sunuyor.

Özet

  • Hayatın her alanında ihtiyaca göre kişiselleştirilmiş dijital hizmetler alınırken, sağlık sektörü de hastalar için daha iyi sonuçlar alınmasında kilit unsur olan insan dokunuşu ve empatiyi akıllı teknolojilerle en optimal şekilde harmanlamaya odaklanıyor. 
  • Sağlığın tam anlamıyla ‘akıllı’ hale geldiği noktayı insan, çevre ve altyapının tek bir çatı altında birleştirildiği ve verinin hasta odaklı kullanılabildiği zaman olarak gösterebiliriz. 
  • EY olarak hazırladığımız Akıllı Sağlık Deneyimi adlı raporumuzda ABD, Avrupa ve Güneydoğu Asya’dan sağlık sektörü liderlerinin görüşlerine yer verdik. 
  • Dünya genelindeki örnekleri incelediğimizde sağlıkta veri alışverişi temelli ekosistem tipi altyapıların inşa edilmesine yönelik birkaç ülkenin öncü adımlar attığını görüyoruz
  • Veri, verinin sistem içerisinde serbestçe akışı ve yeni teknolojileri hastalar için daha iyi sonuçlar alınması için kullanacak olan uzmanlar geleceğin sağlık hizmetlerinin en temel yapı taşları.