16 Nis 2021
Sigorta sektöründe büyük hazırlık

Sigorta sektöründe büyük hazırlık

EY Türkiye

EY bağımsız denetim, vergi, strateji, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir.

16 Nis 2021

Sigorta muhasebesi ve finansal raporlama alanında son 20 yıldan bu yana yapılmış en büyük değişikliğin UFRS17 olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

UFRS17, şirketlerin sadece muhasebe ve aktüerya süreçlerine etki eden bir standart olmaktan ziyade sigorta şirketlerinin mevcut bilgi teknolojileri altyapısını ve iş yapma şekillerini de etkileyecek bir değişim olduğundan büyük önem arz ediyor. UFRS17 ile birlikte finans ve aktüerya ekiplerinin yakın temas içinde olması bir zorunluluk haline geliyor ve yeni yazılım ihtiyaçları doğduğundan ekip yapılarında değişiklikler yapılmaya başlanıyor. Aynı zamanda, şirket stratejisini etkileyecek bir dönüşüm olması sebebiyle sigorta şirketleri, yeni sigortacılık standardına uyum sağlayabilmek için önümüzdeki dönemlerde de ciddi teknik ve operasyonel değişikler yapmak zorunda kalacak.

Bunun bir nedeni de UFRS17 ile beraber sigorta şirketlerinin oldukça fazla sayıda muhasebe politikası kararı alması gerekliliği ve alınan her kararın şirketlerin finansal tabloları üzerinde önemli ölçüde etkisi olacağından şirket yöneticileri UFRS17 ile ilgili en ufak detaya bile hâkim olmak için yoğun bir şekilde çalışıyorlar.

Bu süreçte yaşanan zorlukları göz önüne alarak, UFRS17’ye geçiş tarihi olan 1 Ocak 2023 tarihinin uzatılmasına ilişkin sigorta sektöründe bir beklenti olmasına rağmen şirketlerin en az bir yıl boyunca paralel raporlama yapmanın faydalarını düşünerek vakit kaybetmeden UFRS17 geçiş projelerini başlatmaları gerekiyor.

EY Türkiye olarak, bu zorlu dönüşüm sürecinde sektörün ihtiyaçları doğrultusunda UFRS17 hizmetleri sunuyoruz. Şirketleri etkileyecek her konuda yerel ve global en iyi uygulama örneklerini paylaşarak farklı alternatif çözümler geliştiriyoruz. Bunun bir örneği olarak aktüerya, muhasebe ve BT ekiplerinin beklentilerini karşılayan, kalite standartlarına uygun ve en önemlisi UFRS17 ile hayatımıza girecek olan aktüeryal modelleme, muhasebe ve finansal raporlama gerekliliklerini karşılayan bir yazılım yani EY RCP’yi geliştirdik. EY RCP (Reporting and Calculation Platform), UFRS17 sürecinde EY’ın dünya genelinde faaliyet gösterdiği 150’den fazla ülkede kullandığı global yazılım olarak seçildi ve uluslararası birçok şirket tarafından halihazırda kullanılıyor.

EY RCP, sigorta şirketlerinin sadece aktüerya, muhasebe ve finansal raporlama alanındaki ihtiyaçlarına değil, aynı zamanda bütçe, yönetim raporlaması ve yatırımcı ilişkileri gibi konularda da faydalanabileceği bir yazılım. Türkiye Sigorta Birliği tarafından tavsiye edilen hesap planı yapısını içerisinde barındırması ve daha birçok pratik çözüm sunması sebebiyle Türkiye’deki sigorta şirketlerinin muhasebe ve finansal raporlamalarını mevzuata uygun olarak yapabileceği bir çözüm sunuyor. Aynı zamanda da yabancı hissedar yapısına sahip sigorta şirketlerinin grup raporlaması gibi ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen bir yapıya sahip olmasıyla her sigorta şirketinin ihtiyacına cevap verebiliyor. UFRS17 geçiş projelerine harcanan süreler de dikkate alındığında, önümüzdeki dönemlerde sigorta şirketlerinin UFRS17 geçiş projelerine yoğunlaşacağını, sigorta sektöründe ilave istihdam olanaklarının artacağını ve UFRS17 geçişi sonrası şirketlerin bütçe ve yönetim raporlaması faaliyetlerini uyarlamaya odaklanacağını söyleyebiliriz.


Utku Meşhur
EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Yardımcı Şirket Ortağı 

 

 UFRS 17 uygulaması

UFRS 17, on yıllardır gerçekleşen en büyük sigorta muhasebesi değişikliğidir.
UFRS 17 ile ilgili ticari ve teknik konularda uzman ekibimiz,
uyumluluğu finans dönüşüm programlarınıza paralel olarak gerçekleştirmeniz için sizlere destek olur.

İncele

Özet

  • UFRS17, şirketlerin sadece muhasebe ve aktüerya süreçlerine etki eden bir standart olmaktan ziyade sigorta şirketlerinin mevcut bilgi teknolojileri altyapısını ve iş yapma şekillerini de etkileyecek bir değişim olduğundan büyük önem arz ediyor. 

  • UFRS17 ile birlikte finans ve aktüerya ekiplerinin yakın temas içinde olması bir zorunluluk haline geliyor ve yeni yazılım ihtiyaçları doğduğundan ekip yapılarında değişiklikler yapılmaya başlanıyor. 

  • Şirket stratejisini etkileyecek bir dönüşüm olması sebebiyle sigorta şirketleri, yeni sigortacılık standardına uyum sağlayabilmek için önümüzdeki dönemlerde de ciddi teknik ve operasyonel değişikler yapmak zorunda kalacak.