7 Kas 2023
yapay zeka dünyası

Yapay zekâ teknolojileri sigorta sektörünü yeniden şekillendiriyor

Fatih Polat

EY Türkiye Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

EY Türkiye Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı

7 Kas 2023
İlgili konu başlığı Sigortacılık Finansal hizmetler Yapay Zekâ

Yapay zekâ (AI) teknolojileri günümüzde hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Tüm sektörler bu teknolojiyi işlerine nasıl entegre edebilecekleri konusunda yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor ve hızla aksiyon alıyor. Sigorta sektörü de bu değişimin öncüleri arasında. Teknolojide yaşanan hızlı değişimle radikal gelişmeler yaşanan sigorta sektöründe yapay zekâyla birlikte yeniden bir dönüşüm söz konusu. Bu teknolojinin sağladığı faydaları ve bu alandaki potansiyeli keşfeden, süreçlerin çok daha kolay ve hızlı ilerlediğinin farkına varan sigorta şirketlerinin ve müşterilerinin her geçen gün bu hizmetin getirilerinden daha fazla faydalanmak istediğini gözlemliyoruz.

Sigorta sektörü, risk yönetimi ve tahmin konusunda büyük ölçekli veri analizine dayanıyor. Yapay zekâ; sigorta şirketlerine risk değerlendirmesinden sorunların tespit edilmesine kadar pek çok konuda katkı sunuyor ve geleneksel sigorta anlayışının aksine proaktif risk yönetimi geliştiriyor. GPT 3.5 ve GPT 4 gibi modeller, sigorta alanındaki operasyonları temelden iyileştirme fırsatları sunuyor. Sürekli gelişen rekabet ortamında, müşteri beklentilerini karşılamak ve ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelmek isteyen sigortacıların, bu güçlü yeni aracı en iyi şekilde nasıl kullanacaklarına dair net bir vizyon oluşturmaları gerekiyor.

Dünya genelinde, iş süreçlerine yapay zekâyı başarılı bir şekilde entegre eden çok sayıda sigorta şirketi bulunuyor. Sigortacılar üç ana hedefe ulaşmak için bu teknolojiden yararlanmaya çalışıyor:

-  Yapay zekâ sanal asistanı veya sanal temsilci aracılığıyla müşteriler, acenteler, acente personeli ve çalışanlar için deneyimleri iyileştirmek: Sigorta şirketleri yapay zekâyı, müşteri hizmetleri sunma ve yeni ürünler yaratmak için kullanabilir. Örneğin, yapay zekâ tekrarlayan basit süreçleri sigorta profesyonellerinin iş yükünden kaldırdığında, bireyselleştirilmiş insan etkileşimlerine ulaşmak daha kolay hale gelir.

-  Bu teknolojiyi sigorta sektörünün alanında uzman çalışanlarıyla birlikte uygulayarak üretkenliği ve verimliliği artırmak: Verimlilik avantajları arasında, özellikle mülk ve kaza sigortasında yararlı olan çağrı dökümleri, notlar, yasal ve tıbbi evraklar da dahil olmak üzere, talep yaşam döngüsü sırasında toplanan büyük hacimli içeriğin özetlenmesi ve sentezlenmesi var. Özellikle hayat sigortası sektöründe, sigortalama süreçlerinde yapay zekâ kullanımına ve örneğin yüz yüze tıbbi muayeneye gerek kalmadan daha geniş bir müşteri yelpazesine poliçe düzenlemeye yönelik önemli bir ilgi var.

-  Birçok düzenlemeye tabi olan bu sektörde temel kaygı olan uyumluluğu yönetmek ve riskleri azaltmak: Otomatik uyumluluk izleme, dolandırıcılık tespiti ve hatta personelin en son düzenlemeler konusunda güncel kalması için eğitim materyalleri ve etkileşimli modüller şeklinde içerik üretme, şirketlerin ulaşmak istediği hedeflerden biridir.

Yapay zekânın potansiyel faydalarını keşfeden şirketlerin sayısı arttıkça sektördeki kullanım örnekleri de artacak. Daha iyi sonuçlar elde etmek ve maksimum fayda sağlamak adına sigortacıların, yapay zekâyı mevcut teknoloji altyapılarına ve süreçlerine etkili bir şekilde entegre etmeleri gerekiyor. 

Henüz yapay zekâ kullanmayan ve başlamak isteyen sigortacılar için ise şu üç başlangıç ​​adımı oldukça önem taşıyor;

-  Öncelikle, yapay zekâ yolculuğuna başlamak için iş insanları, BT uzmanları ve veri bilimcilerinden oluşan çok disiplinli bir ekip oluşturun. 

-  Yalnızca teknolojiyi denemek açısından değil aynı zamanda güvenli, başarılı ve ölçekli bir şekilde uygulamak için kuruluşunuza en uygun işletim modelini belirleyin.

-  Düşük bariyerli kullanım senaryolarıyla başlayarak, etki alanı bilgisi ve veri kaynaklarına dayalı modellere kademeli olarak ince düzenlemeler yaparak gerekli uzmanlığı ve yetenekleri geliştirin.

Yapay zekâ, operasyonel verimliliği artırarak, yeni inovasyon fırsatları açarak ve müşteri ilişkilerini derinleştirerek sigorta sektörünü dönüştürme gücüne sahip. EY Küresel CEO Araştırması’na göre üst düzey yöneticilerin neredeyse yarısı (%45) bir yıla kadar yapay zekâya ciddi yatırım yapmayı düşünüyor ve biz de EY olarak bu teknolojinin sunduğu potansiyelin bilinciyle bu alana 1,4 milyar dolarlık bir yatırım yaparak tüm yapay zekâ, inovasyon ve geliştirme çalışmalarımızın tek bir yerde toplandığı EY.ai platformunu oluşturduk. Ancak yapay zekâ teknolojileri, insanların gözden kaçırdığı riskleri tespit etme açısından değerli olsa da teknolojinin kendisi de riskler taşır. Bunlar fikri mülkiyet, kurumsal düzeyde itibar ve bilgi güvenliği gibi unsurları içerir. Bu tür riskleri azaltmak için sigorta şirketlerinin hesap verebilirliği benimsemesi ve ilgili riskleri yönetebilmek için dikkatli bir şekilde ilerlemesi çok önemli. Hiç şüphesiz sorumlu yapay zekâ uygulamalarını benimseyen ve sektörün önde gelen içgörülerinden yararlanan şirketler, gelişen yapay zekâ ortamında ortaya çıkan fırsatları yakalamak için iyi bir konuma sahip olacak.

*Fatih Polat'ın Sigortacı Dergisi için hazırladığı yazıdan alınmıştır.

Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Özet

Yapay zeka (AI) teknolojileri, sigorta sektöründe büyük bir dönüşüme yol açıyor. Sigorta şirketleri, AI'ın sunduğu faydaları değerlendirerek iş süreçlerini geliştirme, müşteri deneyimini iyileştirme ve verimliliği artırma fırsatları arıyor. Bu teknoloji, risk yönetiminden sorunların tespitine kadar birçok alanda yardımcı oluyor ve geleneksel sigortacılık anlayışını değiştiriyor. Dünya genelinde birçok sigorta şirketi, AI'ı müşteri hizmetlerini geliştirmek, operasyonları iyileştirmek ve uyumluluk konularında kullanma çabasında. Bununla birlikte, sigorta şirketlerinin teknolojiyi etkili bir şekilde entegre etmeleri ve gelişen yapay zeka ortamındaki riskleri yönetmeleri gerekiyor.

Sigorta sektörü, AI'ın operasyonel verimliliği artırma, yeni inovasyon fırsatları yaratma ve müşteri ilişkilerini derinleştirme potansiyelini tanıyor. Sigorta şirketleri, AI yolculuğuna başlamak için çok disiplinli bir ekibin oluşturulması, işletim modelinin belirlenmesi ve düşük bariyerli kullanım senaryolarıyla başlanması gerektiğini anlıyor. Ancak, bu teknoloji kendisi de fikri mülkiyet, itibar ve bilgi güvenliği riskleri taşıdığından, şirketlerin hesap verebilirliği benimsemesi ve bu riskleri yönetmesi önemli bir husus olarak dikkat çekiyor. Sorumlu yapay zeka uygulamalarını benimseyen şirketler, sektördeki değişen dinamiklerden en iyi şekilde yararlanma potansiyeline sahip.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.