Dijital dönüşüm, sağlık hizmetleri dünyasına nasıl yarar sağlayabilir?

5 dakika okuma süresi 14 Eyl 2020
5 dakika okuma süresi 14 Eyl 2020

Hizmetlerin ve iş modellerinin dijitalleşmesi; sağlık sektöründeki şirketlere, borçlulara ve hastalara daha iyi sonuçların sözünü veriyor.

Sağlık sektörü; daha fazla hasta için, daha kişiselleştirilmiş ve eskisinden daha çok hizmet ulaştırma sorunuyla karşı karşıya. Hem de daha düşük fiyatlara. Bu imkansız bir denklem gibi görünüyor. Yine de, bir çözümü var. Şirketler; artan işbirliği, inovasyon ve yeni gelişmeleri değerlendirme yeteneği sayesinde, bugünün bağlantılı ekosisteminde başarılı olabilirler.

Bunlar; teslim süresi uzun olan ve böylesine sıkı uyuma tabi bir endüstri için büyük talepler. Ancak; yeniden şekillenen diğer birçok sektörde gördüğümüz gibi, asıl cevap dijitalleşmedir.

Öncü dijital şirketler, rekabet kurallarını değiştirerek diğerlerine kıyasla çok daha yüksek oranda değer yaratıyorlar. Ayrıca, dijital odaklı ilkelerle çalışan sağlık hizmeti şirketleri; tüm paydaşlarına (hastalardan, hastane ve sigorta şirketlerine) daha iyi sonuçlar ulaştırmak için, iş dönüşümünün üç bileşeni olan; insan odaklılık, hızlı teknoloji ve devamlı iş gelişimini birlikte sunuyor.

Dünyanın önde gelen sağlık hizmeti şirketleriyle yaptığımız çalışmalara göre, dijital dönüşüm operasyonlarının büyük bir sıçrama sağlayabileceği ve tüm paydaşlara değer katabileceği iki önemli alan bulunuyor.

Bireyselleştirilmiş hücre ve gen tedavisi

Yakın gelecekte, kanser tedavisi zamanla daha bireyselleştirilmiş olacak. Doktor, hastasından kan veya doku örneğini klinikte alacak ve hastaya özel dizilim ve yeniden gen yapılandırması sağlamak için bu örneği laboratuvara gönderecek. Daha sonra, geliştirilmiş örnekleri teslim alacak. Böylece bu örnekler, aynı hastanın hedeflenen kanser hücrelerine geri enjekte edilebilir olacak.

Bu süreçte doğru tedarik zinciri ve zamanlama büyük önem taşıyor. Bu örneklerin hastalara eş zamanlı olarak belirli bir süre içinde iletilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, geliştirilmiş örneklerin geçerliliğini yitirmesi söz konusu olabilir. Ayrıca hastaların bu özel tedaviyi, klinik ortamında ve önceden belirlenmiş bir zaman dilimi içinde alması gerekiyor. Eğer tedarik zincirinin tek bir parçası bile gecikirse, bütün süreç ziyan olabilir.

Tüm bu gereksinimleri karşılayan PointellisTM; hasta, klinik, laboratuvar ve lojistik şirketlerini birbirine bağlayan ve veri güvenliğini garanti eden, Microsoft Azure üzerine kurulmuş bir özdeş blok zinciri. Bu zincir, hastaların bireysel kanser tedavisini daha hızlı ve daha güvenli şekilde almalarına destek oluyor. Bireyselleştirilmiş tedavi yöntemleri gerçekleşecekse; bu uygulama, endüstri için kaçınılmaz olur.

Sonuca dayalı dijital sözleşmeler; hastaneler ve ilaç şirketleri gibi alıcıların bir araya gelmelerini ve ilaç veya tedaviyi benimsemenin gerçek maliyet ve risklerini değerlendirmelerini sağlıyor.

Sağlık sonuçlarına dayalı sözleşmeler

Dünya çapında birçok sağlık hizmeti sistemi; insan ömrünün uzaması ve sağlıksız yaşama eğiliminin yaygınlaşması gibi unsurlarla birlikte artan talepler sebebiyle, hastaların yeni ilaçlara erişimini kolayca sağlayamayabiliyor.

Bu; sağlık hizmetlerinin kısa vadeli maliyet tasarruflarına odaklanarak yapılandırılmasını ve teşvik edilmesini sağlıyor. Çıktılardan ve sunulan değerlerden ziyade, girdilerin önemi büyük. Örneğin; ödeme, gerçekleştirilen işlemlerin, verilen iğnelerin veya reçeteyle verilen ilaç paketlerinin sayısına göre belirleniyor.

Bu durum; işlevini yerine getirmeyen ilaçlar veya gereksiz prosedürler ve yönlendirmeler gibi, çok fazla israfa yol açabiliyor. Sonuç, sağlık hizmetleri sisteminde önemli bir maliyet unsuru olarak karşımıza çıkıyor.

İlaç şirketleri ödeme yapanlara (sigorta şirketleri, vb.) ve tedarikçilere (hastaneler, vb.) uzun vadede ilaçların nasıl tasarruf sağlayabileceğini veya daha fazla değer katabileceğini gösterebilirse, daha fazla hasta bu durumdan yararlanabilir olacak.

Ayrıca; bu süreç, eğer dijital bir platformda gerçekleşirse hızlıca uygulanabilir ve ölçülebilir olacak.

Buna yanıt olarak; bazı sağlık hizmeti şirketleri, tedarikçiler ve alıcılar 'Sağlık Sonuçları Platformu' gibi sonuçlara dayalı dijital sözleşmeler üzerinde iş birliği yapıyor. Bu durum hasta sonuçlarını iyileştirmek için tüm taraflar arasında şeffaf, uçtan uca ve kusursuz sözleşmelere olanak tanıyarak, toplam sağlık maliyetini düşürüyor.

Amaç; tarafları sadece klinik sonucun ötesinde daha geniş bir perspektiften bakmaya teşvik etmek değil, üç boyutlu düşünmelerini sağlamak:

  1. Klinik sonuç: Kişi hayatta kaldı mı? Tedavi edildi mi?
  2. Ekonomik sonuç: Müdahale veya ilaç, insanları daha hızlı iyileştirebildi mi? Daha hızlı bir tanı konmasına ve hastalık ilerlemeden önce müdahale edilmesine yardım etti mi? Daha pahalı bir prosedürü önledi mi?
  3. İnsani sonuç: Hastanın yaşam kalitesi ve hastanın genel sağlık hizmet deneyimi iyileşti mi?

Sonuca dayalı dijital sözleşmeler; hastaneler ve ilaç şirketleri gibi alıcıların bir araya gelmelerini ve ilaç veya tedaviyi benimsemenin gerçek maliyet ve risklerini değerlendirmelerini sağlıyor. Ve özel bir platformda sözleşmenin dijitalleştirilmesiyle, tüm taraflar; gösterge tablolarını kullanarak bir performansın şeffaflığı hakkında bilgi edinebilir ve hatta performansı önceden tahmin etmek için matematiksel analizleri kullanabilirler.

Dijitalleşen sağlık hizmeti öncü oluyor

Yukarıda açıklanan örneklerin ikisi de; dijital dönüşümün, endüstrinin zorluklarıyla baş edebilmek için yaşam bilimleri kuruluşlarına nasıl yardımcı olacağını gösteriyor. Bu öncü dijital aktörlerin dönüştürücü zihniyeti, oyunun kurallarını değiştiriyor.

Bir astım solunum cihazının, hastalara bireysel olarak yapılan ilaç teslimatını gözleyebilmesi gibi; günümüzde ilaçların dağıtımını izleyebilen yeni cihazlar, küresel ölçekte ilaç şirketleri tarafından başarıyla deneniyor. Bu süreçte; çevrimiçi forumları takip etmek ve düzenleyicilere olumsuz etkiler hakkında rapor vermek için, makine öğrenimi ve yapay zeka kullanılıyor. Sağlık durumu uygulamaları ise hastaları doktorlara yakın hale getiriyor. Bu uygulamalar yoluyla, hastaların sıkıntı çektikleri hastalığı yönetmelerine ve gerekirse yenmelerine destek olabilecek, çevrimiçi destek toplulukları sağlanıyor.

Konu; ister daha iyi tedaviyi daha hızlı bir şekilde alarak yaşam kalitesini artıran hastalar olsun, ister hizmetlerini iyileştirerek maliyet ve risklerini azaltan sağlık hizmeti sağlayıcıları ya da daha iyi ticari sonuçlar elde eden ilaç şirketleri: Dijital dönüşüm, daha iyi bir çalışan bir dünya inşa edilmesine destek olabilir.

Özet

Dijital dönüşüm; sağlık hizmetleri şirketlerinin daha çok hastaya, hem daha fazla ilaç hem de daha iyi tedavi sunmasına yardımcı olabilir. Üstelik hastaneler gibi ticari kuruluşların maliyetlerini ve risklerini azaltabilir.