Uzun vadeli değer yaratma ölçütleri

EY Uzun vadeli değer yaratma ekipleri, WEF-IBC'nin ortak ölçütlerini kullanarak sürdürülebilir değer yaratma stratejinizi şekillendirmenize, dönüşümü başlatmanıza ve ilerlemeyi ölçmenize yardımcı olabilir. EY, ölçütlerin geliştirilmesinde lider rolü oynadığı için bu ölçütlerin benimsenmesi ve etkili olmasında benzersiz bir danışman konumundadır.

Uzun vadeli değer yaratma ölçütleri kuruluşunuza nasıl yardımcı olabilir

Dünya Ekonomik Forumu'nun Uluslararası İş Konseyi (WEF IBC) — EY dahil Dört Büyük muhasebe firmasının desteklediği — işletmelerin sürdürülebilir, uzun vadeli değer yaratmaya katkılarını daha iyi ortaya koymalarına yardımcı olmak üzere evrensel bir ölçü seti oluşturdu.

21 temel ve 34 genişletilmiş ölçütten oluşan liste Eylül 2020'de Paydaş Kapitalizmini Ölçmek: Ortak Ölçütlere ve Sürdürülebilir Değer Yaratımının Tutarlı Raporlamasına Doğru başlıklı raporda yayınlandı ve finansal olmayan değerlerin en kritik ölçülerine dayalı bir raporlama için başlangıç noktasını oluşturdu.

Birçok işletme artık temel yıllık raporlamalarında WEF-IBC ölçütlerini benimsiyor. Yatırımcılar sürdürülebilirlik ve kurumsal strateji arasındaki bağlantıya gittikçe daha fazla odaklanıyorlar. Durum böyleyken, bu ölçütlerin getirdiği yeni şeffaflık düzeyi mevcut bildirimlerin tekrar gözden geçirilmesini ve işletmenizin paydaşlar arasında uzun vadeli değer yaratacak şekilde iyi konumlandırılıp konumlandırılmadığına yeniden bakılmasını gerektirebilir.

Sonuçta sürdürülebilirlik ve uzun vadeli değer yaratmayı kurumsal stratejilerinin merkezine alan şirketler pazarda bilinirlik ve liderliği ellerinde tutarak bunu rekabet avantajı sağlayan alanlarda yatırım yapmak üzere kullanacaklar.

Amaca yönelik uzun vadeli değer yaratmaya doğru

Şirketlerin hakikatten uzun vadeli değer üretebilmesi( ölçmesi ve bunu açıklaması) için, organizasyonun tümünde paydaş sonuçlarına odaklanacak şekilde bir yerleştirme yapılmalı ve amaca yönelik olarak hareket edilmelidir. Paydaş ihtiyaçlarının karşılanması, kurumsal stratejinin bütünsel bir değerlendirmesini, başarılı bir şekilde yürütülmesi için aranan iş yeteneklerini ve ölçme, raporlama ve tutarlı bir metin ile açıklama yoluyla pazardaki etkisini ortaya koyabilme becerilerini içerir.

Amaca yönelik dönüşüm etkisini gösteren manzara görseli

Güvenilir bir amacı yönelik strateji geliştirmek ve yürütmek: rekabetçi değerlendirme, paydaş haritalama, amaç tanımı ve aktivasyonu, çalışan deneyimi, müşteri değer teklifi, tedarik zinciri yönetimi, sermaye tahsisi kararları ve liderlik teşvikleri gibi bir dizi iş disiplinini gerektirir.

Neden EY?

Embankment Kapsayıcı Kapitalizm Projesi (EPIC)'den sonra, EY, WEF IBC için ölçüt çerçevesi geliştirme çalışmalarında da ön planda yer aldı. Bu nedenle ekiplerimiz, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uygun amaca yönelik, paydaş odaklı bir stratejinin geliştirilmesine rehberlik etmek için nelerin ölçülmesi gerektiğini, niçin ölçüleceğini, nasıl ölçüleceğini ve bu temel performans göstergelerinin nasıl kullanılacağını çok iyi bilmektedir.

EY ekipleri, Güvence, Danışmanlık, Strateji ve Vergi hizmetleri departmanlarımızdaki yüksek performanslı çeşitli ekipleri stratejinizi yeniden konumlandırmanıza, başarılı bir şekilde yürütmenize ve uzun vadeli değer yaratmak ve ortaya koymak amacıyla ilerlemeyi ölçmenize yardımcı olmak üzere biraraya getirir.

EY ekipleri size şu konularda yardımcı olabilir:

E-posta bültenimize abone olun

 

Abone ol

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin