Basın bülteni

10 Oca 2020 Istanbul, TR

Turizmin 2019’da büyümeye katkısının 37,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY’ın 2019 yılının ilk yarısı için yayınladığı Turizm Sektörü Değerlendirmesi raporuna göre; turizm sektörü iyileşen politik durum, yoğun pazarlama faaliyetleri, avantajlı fiyatlandırma stratejileri, ulaşım altyapısının iyileştirilmesi ve otel yatırımlarındaki büyümenin etkisiyle sağlıklı gelişme trendini sürdürüyor. Turizm sektörünün Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasına doğrudan katkısının 2019’da 37,5 milyar dolara ulaşması beklenirken, turizm gelirlerinin bir önceki yıla göre %9,1 yükseliş göstereceği öngörülüyor.

Turizm sektörünün Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasına doğrudan katkısının 2019’da 37,5 milyar dolara ulaşması beklenirken, turizm gelirlerinin bir önceki yıla göre %9,1 yükseliş göstereceği öngörülüyor.

Dünyanın lider danışmanlık ve denetim şirketlerinden EY (Ernst & Young), Türkiye’nin turizm ve konaklama piyasasına ilişkin olarak hazırladığı Turizm Sektörü Değerlendirmesi raporunun sonuçlarını açıkladı. Türkiye turizm sektörünün 2017 yılından itibaren olumlu yönde göstermekte olduğu toparlanmanın sürdüğünün belirtildiği raporda, Türkiye’ye gelen turist sayısının 2019’un ilk yarısında 19,4 milyon kişi ile son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekiliyor.

16,2 milyar dolar sermaye yatırımı yapılması öngörülüyor

2018 yılında %4,3 olarak gerçekleşen Turizm sektörünün Türkiye’nin gayrisafi milli hasılası içindeki payının, 2019 yılında %4,5 seviyelerine yükselerek 37,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Turizm sektörünün Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasına doğrudan katkısı 2018’de 33,8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Konaklama, yolcu transferi ekipmanları, restoran ve eğlence tesisleri gibi turizm varlıklarına sahip diğer sektörler tarafından gerçekleştirilen harcamaların dâhil olduğu sermaye yatırımlarının ise 2019’da bir önceki yıla göre %3,8 yükselerek 16,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

2020’de Türkiye’ye gelen turist sayısı 46 milyonu aşacak

2017 yılına göre artış trendini sürdürmekte olan turist sayısı, 2018 yılının ilk yarısına göre %10 artış göstererek 2019 yılı ilk yarısında 19,4 milyona ulaştı. Türkiye’yi ziyaret eden ülke vatandaşları sıralamasında, 2019 yılının ilk yarısında da tıpkı geçmiş yılların aynı dönemlerinde olduğu gibi Rusya birinci, Almanya ise ikinci sırada yer aldı. Raporda, Rusya ile düzelen ilişkiler sonucunda Rusya’dan gelen turist sayısının 2017 yılı ile karşılaştırıldığında %60 oranında arttığı ve Türkiye’nin iyileşen politik durumu ve güvenlik koşullarının da Avrupalı turistler üzerinde olumlu yönde etkili olduğu belirtiliyor.
Fitch Solutions’ın 2018 yılı için Türkiye’yi ziyaret etmesini öngördüğü turist sayısı 39,5 milyon iken, TUIK verilerine göre 45,6 milyon olarak gerçekleşti. Türkiye 2018 yılında 45,6 milyon turist ziyareti ile dünyada en çok ziyaret edilen 6. ülke, 2017 ile karşılaştırıldığında ise turist sayısını 37,6 milyondan %22’lik yükselişle en çok arttıran ülke oldu. Fitch Solutions’a göre Türkiye’ye gelen turist sayısının 2019 yılında 43 milyonu, 2020 yılında ise 46 milyonu aşacağı tahmin ediliyor.

Turizm gelirinin 2020 yılında 43,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor

EY’ın raporunda Türkiye’nin 2018 yılında 45,6 milyon turist ziyareti ile dünyada en çok ziyaret edilen 6. ülke iken, turizm gelirleri açısından ne yazık ki ilk 10’a giremediği belirtiliyor.
Fitch Solutions tarafından 2018 yılı için öngörülen turizm geliri 37,9 milyar dolar iken TUIK tarafından açıklanan veriye göre 29,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtiliyor. Fitch Solutions’a göre turizm gelirinin 2019 yılında bir önceki yıla göre %9,1 yükseliş göstererek 41,3 milyar dolara, 2020 yılında ise 43,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

“Kişi başı harcamayı arttırılmalıyız”

Söz konusu turizm gelirlerinin elde edilebilmesi için, ortalama kişi başı harcamanın 950 dolar seviyelerine ulaşması gerektiğini belirten EY Türkiye Yönetici Ortaklarından, Turizm Sektör Lideri, Avukat Mehmet Küçükkaya şu değerlendirmede bulundu:
“2019’un ilk yarısında ülkemize gelen turistlerin yaptığı harcama kişi başı ortalama 630 dolar seviyesinde gerçekleşti. 2017’de ise bu rakam 598 dolardı. 2018 yılında Türkiye’den daha düşük sayıda turist ağırlayan Almanya 38,8 milyon turist ile 43 milyar dolara yakın bir gelir elde ederken, kişi başı geliri ise 1.000 doları geçti. Aynı dönemde İtalya’da kişi başı turist harcaması 793 dolar iken, İspanya’da 891 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısının yükselişinde kur avantajının ülkemizi cazip kılmasının büyük etkisi bulunurken, aynı avantaj toplam gelir hedeflerinin sağlanmasında ne yazık ki bir dezavantaj durumuna gelmektedir. Turist sayısını arttırırken, turizm gelirlerinin de aynı oranda arttırılması, önümüzdeki süreçte ülkemizin en önemli hedeflerinden biri olacaktır.”

“Türkiye’nin diğer illerinin potansiyelini kullanmalıyız”

2019 yılının ilk yarısında Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin %38’inin İstanbul’u seçtiğinin belirtildiği raporda, bu oranın 2010 yılındaki %27 seviyelerine göre artış trendinin sürdüğü belirtiliyor. Türkiye’nin tüm diğer illerini ziyaret eden turist sayısı aynı dönem için 11,3 milyon iken yalnızca İstanbul’u ziyaret eden turist sayısı 6,8 milyon olarak gerçekleşti.
TUROB tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılının ilk yarısında İstanbul’u en çok ziyaret eden ülke vatandaşlarının başında Almanya, İran ve Rusya varken, Amerikalı ziyaretçi sayısının 2018 yılının ilk yarısına göre %31 oranında arttığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra, 2018 yılının ilk yarısına göre İran ve Suudi Arabistan’dan gelen turist sayısının ise sırasıyla %16 ve %20 oranında düşüş gösterdiği belirtiliyor.
İstanbul’un diğer şehirlere göre daha çok tercih edilmesinde özellikle sağlık turizmine olan ilgi, alışveriş opsiyonlarının zenginliği, yeni İstanbul Havalimanı’nın ilk fazının 90 milyon kişilik kapasitesi ve yenilenen altyapısı, toplu ulaşım imkanlarının iyileşmesi, kültür turizmi ve tarihi mekanların pazarlama stratejisi ve gelecek Galataport projesi gibi etkenlerin büyük payı olduğunu belirten EY Türkiye Ticari Gayrimenkul İşlemleri Kıdemli Müdürü Pınar Şimşek şöyle konuştu: “Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin diğer illerdeki payının da arttırılması gerekiyor. Bu da İstanbul dışındaki zenginliklerimize daha çok yatırım yapılması gerekliliğini doğuruyor. Sonrasında ise doğru pazarlama stratejileri ile uluslararası platformda Türkiye’nin kış turizmi, sağlık turizmi gibi alternatif turizm alanları ile birlikte; doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin ve de Türk mutfağının tanıtımının arttırılması ve bunun sonucunda farklı illerimizin hak ettikleri yere gelmelerinin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir.”


-

EY Hakkında

EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına verdiği sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.
EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited'in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret ediniz.

© 2020 EY Türkiye

Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi veya diğer profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.