Basın bülteni

26 Ara 2019 Istanbul, TR

Dijital deneyim için kişisel verilerin korunması önemli

Dünyanın lider danışmanlık ve denetim şirketlerden EY (Ernst & Young), ev içi kullanımda sunulan teknoloji, medya-eğlence ve telekomünikasyon (TMT) hizmetlerine yönelik tüketici davranışlarını mercek altına alan ‘Dijital Tüketici’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

İlgili konu başlığı Teknoloji Danışmanlığı
Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY’nin (Ernst & Young) Dijital Tüketici araştırması; tüketicilerin kişisel verilerin güvenliği ile ilgili endişe duyduklarına ve bununla birlikte internet erişimli cihazlara ayırdıkları zamanı azaltmaya çalıştıklarına işaret ediyor

Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık ve ABD’den 12 bin 500 tüketicinin görüşü alınarak oluşturularak araştırma; tüketicilerin internet erişimli cihazlara ayırdıkları zamanı azaltmaya çalıştıklarına ve bununla birlikte kişisel verilerin güvenliği ile ilgili endişe duyduklarına işaret ediyor.

İnternet sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası

Araştırma sonuçlarına göre; tüketicilerin yarısından fazlası (%54) internetin sosyal hayatlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söylerken, yaklaşık yarısı (%45) ise akıllı telefon ve diğer internet erişimli cihazlarla geçirdikleri zamanı aktif olarak azaltmaya çalıştıklarını belirtiyor. Araştırma, internette geçirilen zamanı azaltmaya çalışan kişilerin oranının 25-34 yaş arasındaki tüketicilerde %53’e yükseldiğini ortaya koyuyor.

Tüketici kişisel verileri konusunda tedbirli

Araştırma; tüketicilerin ev içi kullanım için sunulan akıllı TMT ürün ve hizmetlerini satın alma görünümünün pozitif olduğuna işaret ederken, diğer taraftan tüketici güvenine ilişkin göstergelerin zayıf olduğunu gösteriyor. Araştırmanın gerçekleştirildiği 4 ülke genelinde tüketicilerin %72’si kişisel verilerini paylaşmak konusunda tedbirli davrandığını dile getirirken, ABD ve Birleşik Krallık’taki tüketicilerin %41’i ise kişisel verilerinin tamamıyla güvende olduğuna inanmadıklarını ifade ediyor.

Kişisel verilerin korunması müşteri etkileşiminin merkezinde olmalı

EY Türkiye Telekom, Teknoloji ve Medya Sektörü Lideri Emre Beşli araştırma sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“Günümüzde bireylerin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin duyarlılıkları oldukça yüksek, çünkü yaşanabilecek aksiliklerin olumsuz etkileri büyük boyutlu oluyor. Araştırmamıza göre; tüketicilerin %43’ü mevcut düzenlenmelerin verileri yeterince koruma altına almadığından endişe ediyor. Dolayısıyla TMT şirketlerinin kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelere uyum açıklamalarının ötesine geçerek, bu konuyu müşteri etkileşiminin ve hizmet-inovasyon gündeminin merkezinde konumlandırması gerekiyor.

Süreçlerin karmaşık olması tüketiciyi uzaklaştırıyor

Araştırma; müşteri yönetimi süreçlerinin karmaşık olmasının ortaya çıkardığı tabloya da ışık tutuyor. Fransa’da tüketicilerin %42’si, Birleşik Krallık’ta %32’si, ABD’de %30’u ve Hollanda’da %27’si ihtiyaçlarına uygun hizmet veya paket seçmekte güçlük çektiğini belirtiyor. Araştırmaya katılan tüm tüketicilerin yaklaşık yarısı (%48) ise başlangıç paketlerinin hangi paketin en yüksek değeri sunduğunu anlamayı güçleştirdiğini ifade ediyor.

-

EY Hakkında

EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına verdiği sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.
EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited'in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret ediniz.

© 2019 EY Türkiye

Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi veya diğer profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.