Basın bülteni

12 Tem 2021 Istanbul, TR

EY Türkiye’nin Yönetim Kadrosuna 2 Ortak ve 8 Yardımcı Ortak Katıldı

Yönetimine bu yıl 2 yeni ortak ve 8 yardımcı ortak ekleyen EY (Ernst & Young) Türkiye kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. EY Türkiye’nin ortak sayısı Fatih Polat’ın Denetim Hizmetleri Ortağı ve Serhat Akmeşe’nin Danışmanlık Hizmetleri Ortağı olarak atanmasıyla birlikte 53’e, yardımcı ortak sayısı ise 32’ye ulaştı.

Kurumsal iletişim
EY Türkiye

EY bağımsız denetim, vergi, strateji, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir.

İlgili konu başlığı Danışmanlık Hizmetleri

Yönetimine bu yıl 2 yeni ortak ve 8 yardımcı ortak ekleyen EY (Ernst & Young) Türkiye kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. EY Türkiye’nin ortak sayısı Fatih Polat’ın Denetim Hizmetleri Ortağı ve Serhat Akmeşe’nin Danışmanlık Hizmetleri Ortağı olarak atanmasıyla birlikte 53’e, yardımcı ortak sayısı ise 32’ye ulaştı. EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları atamalarla ilgili olarak, “Faaliyetlerimizin ülkemizin sürdürülebilir büyüme ve kalkınması için katma değere dönüşmesinde önemli katkılar sunan arkadaşlarımızın başarılarını kutluyorum” dedi

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young) Türkiye, yönetim kadrosunu 2020-2021 mali yılında 2 yeni ortak ve 8 yardımcı ortak ile daha da güçlendirerek toplam ortak sayısını 53’e, toplam yardımcı ortak sayısını ise 32’ye çıkardı.

2006 yılında EY ailesine katılan ve 2018 yılından itibaren EY Türkiye Denetim Hizmetleri Bölümü’nde Sorumlu Denetçi olarak görev yapan ve ayrıca EY Finansal Hizmetler Sektör Grubu Üyesi olan Fatih Polat, Denetim Hizmetleri Ortağı olarak atandı. EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölümü’ne 2013 yılında katılan ve 2019 yılından bu yana Kamu Sektörü Liderliğini yürüten Serhat Akmeşe, Danışmanlık Hizmetleri Ortağı olarak atandı.

Denetim Bölümü’nden Emre Al, Ezgi İvecan, Yiğit Bulutlar, Danışmanlık Bölümü’nden Derya Acar, Kerem Kaçar, Vergi Bölümü’nden Elif Akkaranfil, Hakkı Demirci ve Yakup Güneş ise Yardımcı Ortak olarak atandı. 2020-2021 mali yılında hizmet verdiği Bağımsız Denetim, Danışmanlık, Strateji & Kurumsal Finansman ve Vergi alanlarında %20,5 büyüme kaydeden EY Türkiye, gelecek dönemde yeni ortakların da katılımıyla hizmet verdiği tüm alanlarda sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi hedefliyor.

EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları konu ile ilgili olarak, “EY Türkiye olarak pandeminin beraberinde getirdiği zorluklara rağmen müşterilerimiz için değer yaratmaya devam ettiğimiz bir mali yılı daha geride bıraktık.  Geçtiğimiz dönemde temiz teknolojilerin kullanıldığı yenilikçi çözümler daha da ön plana çıktı. Bu doğrultuda, iş dünyasındaki dönüşüme öncülük eden hizmetlerimizle müşterilerimizin çözüm ortağı olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz. Faaliyetlerimizin ülkemizin sürdürülebilir büyüme ve kalkınması için katma değere dönüşmesinde önemli katkılar sunan arkadaşlarımızın başarılarını kutluyorum” dedi.

EY Türkiye Yeni Ortakları Hakkında 

Fatih Polat
Denetim

Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Fatih Polat, kariyerine 2006 yılında EY Türkiye İstanbul ofisinde başlamış; sırasıyla denetim şefi, denetim müdürü ve denetim kıdemli müdürü olarak denetim faaliyetlerini yürütmüştür. 2018- 2021 yılları arasında EY Türkiye Denetim Hizmetleri Bölümü’nde Sorumlu Denetçi olarak görev yapan Polat, aynı zamanda EY Finansal Hizmetler Sektör Grubu Üyesi’dir. 2012 yılından bu yana Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan Polat, lisanslı Sermaye Piyasası Kurulu Denetçisi’dir. Polat, 2013 yılında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üyesi ve TÜSİAD Sigortacılık Çalışma Grubu Üyesi’dir. Polat, Türkiye’de faaliyet gösteren yerel ve global şirket ve grupların denetimlerinde görev almıştır.. Polat, EY Türkiye Denetim Hizmetleri Birimi’nde Yetenek Yönetimi Ekibi’nde yer almaktadır.

Serhat Akmeşe
Danışmanlık

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Serhat Akmeşe, Bilkent Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı yapmıştır. 2007 - 2013 yıları arasında PwC Türkiye Ankara ofisinde görev alan Akmeşe, 2013 yılında EY Danışmanlık Hizmetleri Bölümü’ne katılmıştır. EY Türkiye Kamu Sektörü Liderliğini üstlenen Akmeşe, Türkiye’nin hazine ve maliye, yerel yönetimler, sağlık, savunma, tarım, ticaret ve diğer kamu hizmetleri sektörlerindeki kurum ve kuruluşlarının iş ve hizmetlerinin iyileştirilmesi ve dönüşümüne destek vermektedir.

Akmeşe, dijital teknolojilerin kamu hizmetlerine adapte edilmesi, kamu politikalarının veri ve kanıta dayalı şekilde geliştirilmesi ve inovasyonu, kamu yatırımlarının etkin şekilde planlanması ve izlenmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, kamu mali yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi, iyi yönetim, iç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin iyileştirilmesi alanlarına odaklanmaktadır.

Kamu sektöründeki görevlerinin yanında EY Aile Şirketleri Hizmetleri’nin koordinasyonunu da sürdüren Akmeşe, aile şirketlerinin gelecek nesiller ile büyümelerini sürdürülebilir kılmak adına kurumsallaşma, iş modeli dönüşümü ve yeniden yapılanma gibi alanlarda şirketlere hizmet vermektedir.

EY Hakkında

EY olarak amacımız; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için değer yaratırken aynı zamanda sermaye piyasalarında güvenin ve daha iyi bir çalışma dünyasının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Dünya çapında 150’den fazla ülkede, sahip olduğumuz veri ve teknoloji ile hizmet veren ekiplerimizle, denetimde güveni sağlarken müşterilerimizin gelişmesine ve dönüşmesine destek oluyoruz. Bağımsız denetim, danışmanlık, hukuk, kurumsal finansman, strateji ve vergi hizmetlerimizle iş dünyasının karşılaştığı zorluklara yeni çözümler sunacak doğru soruları soruyoruz.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında; EY’ın kişisel verileri nasıl topladığı, kullandığı ve bireylerin sahip olduğu haklara dair bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. EY üye şirketleri yerel kanunların yasakladığı bölgelerde hukuk hizmeti sunmaz.

© 2021 EY Türkiye 
Tüm Hakları Saklıdır.