Basın bülteni

17 May 2021 Istanbul, TR

Tüketicinin sürdürülebilir ürün tercihi önündeki engel fiyat

EY’nin (Ernst & Young) 7. Geleceğin Tüketici Endeksi’ne göre, dünya genelinde tüketicilerin %51’i sürdürülebilir ürün satın almak istiyor ancak fiyatların yüksek oluşu caydırıcı etki yaratıyor. %39’u sağlık krizinin en az bir yıl daha hayatlarını etkilemeyi sürdüreceğini düşünüyor

Kurumsal iletişim
EY Türkiye

EY bağımsız denetim, vergi, strateji, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir.

İlgili konu başlığı Perakende ve Tüketici Ürünleri

EY’nin (Ernst & Young) 7. Geleceğin Tüketici Endeksi’ne göre, dünya genelinde tüketicilerin %51’i sürdürülebilir ürün satın almak istiyor ancak fiyatların yüksek oluşu caydırıcı etki yaratıyor. %39’u sağlık krizinin en az bir yıl daha hayatlarını etkilemeyi sürdüreceğini düşünüyor 

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, tüketicilerin satın alma alışkanlık ve eğilimlerini mercek altına aldığı Geleceğin Tüketicileri Endeksi’nin sonuçlarını açıkladı. 7.’si hazırlanan endeks, 20 ülkeden 14 binden fazla tüketicinin görüşlerini alınarak oluşturuldu. Dünya genelinde tüketicilerin %51’i sürdürülebilir ürün satın almak istiyor ancak fiyatların yüksek oluşu caydırıcı etki yaratıyor.

16 Nisan – 10 Mayıs 2021 tarihleri arasında anket yoluyla gerçekleştirilen Endeks, tüketiciler için sürdürülebilirlik konusunun önem kazandığını ortaya koyuyor. Tüketicilerin %64’ü satın aldığı ürünün çevresel etkisine daha fazla dikkat etmeyi planlarken, %60’ı da satın alacağı üründe fiyata daha fazla odaklanacağını ifade ediyor. Endeksin sonuçlarına göre; tüketicilerin %39’u sağlık krizinin en az 12 ay daha hayatlarını etkilemeye devam edeceğini düşünüyor. Söz konusu oran Şubat 2021’de %40 seviyesindeydi.

Evde geçirilen zamanın artması fırsat yarattı

Tüketicilerin %64’ü evde pandemi öncesine göre daha fazla zaman geçirmeye devam ettiğini söylüyor. Pandemi ile birlikte evler, insanların çalıştığı, sipariş verdiği, egzersiz yaptığı ve eğlendiği birer merkez haline geldi. Endekste bu değişimin tüketicilere çevreyi ve toplumu olumlu yönde etkileyen sürdürülebilir seçimlere yönelmek için büyük bir fırsat sunduğu vurgulanıyor. Ankete katılanların %31’i artık sürdürülebilir ve çevre için daha iyi ürünlere daha fazla para harcama yaptığını söylerken, %64'ü de ürün topluma fayda sağlıyorsa tüketim davranışı değiştirmeye hazır olduğunu dile getiriyor.

Satın alma gücü ile ilgili endişeler sürdürülebilir tüketime risk teşkil ediyor

Öte yandan tüketicilerin %78’i pandeminin satın alma güçleri üzerindeki etkilerine ilişkin endişe duyuyor. %53’ü de fiyat faktörünün kendileri için pandemi öncesine göre daha fazla önem kazandığını ifade ediyor. Bu da sürdürülebilir alanında artan farkındalığın, değişmeye başlayan tüketim eğiliminin uzun ömürlülüğü karşısında bir risk teşkil ediyor. Pek çok tüketicinin sürdürülebilirlik temelli olarak toplumsal hedeflere ulaşılmasına destek olacak finansal yükümlülükler üstlenmek yerine sürdürülebilirlik açısından düşük etkili ve maliyetli ve tasarruf yapmalarını sağlayan ürünlere yöneldiği görülüyor. Ankete katılan tüketicilerin %56’sı tasarruf yapılmasını sağlaması halinde sürdürülebilirlik odaklı satın alma eğilimi gösteriyor. Bu eğilim, özellikle enerji tasarrufu (%85), ambalajların geri dönüşümü veya yeniden kullanımı (%83) ve yeniden kullanabilir alışveriş poşetleri (%83) gibi evle ilgili faaliyetlerde öne çıkıyor.

Şirketlerin tüketiciye yol göstermesi gerek

EY Türkiye Denetim Bölümü Şirket Ortağı, Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Kaan Birdal konu ile ilgili olarak, “Endeks sonuçları aynı zamanda sürdürülebilirlik konusunda tüketicinin daha fazla bilgilendirmeye ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor. Tüketicilerin %61’i daha bilinçli tercihler yapabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu dile getiriyor. Bu da tüketici ürünleri ve perakende şirketlerinin, tüketicilere sürdürülebilir seçimler yapmalarında daha fazla rehberlik etmeleri gerektiğine işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu. 

EY Hakkında

EY olarak amacımız; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için değer yaratırken aynı zamanda sermaye piyasalarında güvenin ve daha iyi bir çalışma dünyasının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Dünya çapında 150’den fazla ülkede, sahip olduğumuz veri ve teknoloji ile hizmet veren ekiplerimizle, denetimde güveni sağlarken müşterilerimizin gelişmesine ve dönüşmesine destek oluyoruz. Bağımsız denetim, danışmanlık, hukuk, kurumsal finansman, strateji ve vergi hizmetlerimizle iş dünyasının karşılaştığı zorluklara yeni çözümler sunacak doğru soruları soruyoruz.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında; EY’ın kişisel verileri nasıl topladığı, kullandığı ve bireylerin sahip olduğu haklara dair bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. EY üye şirketleri yerel kanunların yasakladığı bölgelerde hukuk hizmeti sunmaz.

© 2021 EY Türkiye 
Tüm Hakları Saklıdır.