Basın bülteni

18 Oca 2022 Istanbul, TR

EY, yaşam bilimleri alanında 1 numaralı hizmet sağlayıcısı seçildi

EY Türkiye’nin düzenlediği “Finansal Yeniden Yapılandırma” başlıklı etkinlikte EY uzmanları dünyada ve ülkemizde finansal yeniden yapılandırmalar alanındaki güncel durumu ve yakın geleceğe yönelik beklentilerini değerlendirdi.

Kurumsal iletişim
EY Türkiye

EY bağımsız denetim, vergi, strateji, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir.

İlgili konu başlığı Sağlık Yaşam Bilimleri

HFS Research araştırma şirketi tarafından yapılan “İlk 10 Yaşam Bilimleri Hizmet Sağlayıcısı, 2021” araştırmasında EY 1 numaralı hizmet sağlayıcısı seçildi. EY’nin yaşam bilimleri alanındaki yetkinliği, HFS araştırmasındaki tüm değerlendirme kriterlerinde öne çıkarak; EY mercek altına alınan 12 farklı alanın 8'inde ilk sırada yer almayı başardı. Raporda, EY’nin yaşam bilimlerinin bir sonraki seviyeye taşınmasına yardımcı olurken pratik sonuçlara odaklanan yaklaşımıyla müşteri merkezli bir şirket olarak öne çıktığı vurgulanıyor.

HFS Research araştırma şirketi tarafından hazırlanan ve en başarılı yaşam bilimleri hizmet sağlayıcılarını sıralayan raporda EY ilk sırada yer aldı.

İlk 10 Yaşam Bilimleri Hizmet Sağlayıcısı, 2021” (Top 10: Life Sciences service providers, 2021) başlıklı rapor, bu alandaki 14 hizmet sağlayıcıyı uygulama, yenilikçilik, OneOffice uyumu ve müşteri geri bildirimi gibi ölçütlere göre değerlendiriyor.

HFS Research tarafından hazırlanan rapor, önde gelen hizmet sağlayıcılarının global yaşam bilimleri endüstrisine değer sağlamadaki rolünü incelerken, endüstrinin ve yaşam bilimleri ekosisteminin küresel COVID-19 pandemisine nasıl tepki verdiğini de ortaya koyuyor.

HFS araştırmasının tüm kriterlerinde EY’nin yaşam bilimleri alanındaki yetkinliği öne çıkarken, mercek altına alınan 12 farklı alanın 8'inde EY ilk sırada yer aldı. Ankete katılan müşterilerin bu alandaki hizmet sağlayıcıları değerlendirirken dikkate aldıkları başlıca etkenler arasında hizmet sunum kalitesi (%25), iş değer zinciri boyunca kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunma becerisi (%21) ve endüstri bilgisi (%14) yer alıyor.

EY Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektör Lideri Ahmet Sağlı, ilgili açıklamasında şunları söyledi:

COVID-19 pandemisi, yaşam bilimleri hizmetlerinin sunulmasında geleneksel sağlık sisteminin dışına çıkılması yönündeki değişim trendini daha da hızlandırmış durumda. Hastalıkların daha etkin yönetimi ve önlenmesi için sağlık ve yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren şirketleri, ekipleri ve hastaları desteklemek; yalnızca ürünlerle değil, aynı zamanda kapsamlı veri ve teknolojilere dayanan yenilikçi yaklaşımlarla mümkün olabiliyor. Müşterilerin dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak, EY ekiplerinin işlerinin merkezinde yer alıyor. Bu nedenle EY organizasyonunun HFS raporu genelinde 1 numaralı yaşam bilimleri hizmet sağlayıcısı seçilmesinden büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz."

Rapor, EY’nin yaşam bilimleri alanındaki güçlü yanlarını şöyle sıralıyor:

● Müşterinin belirlediği sonuçlara ulaşmak için yetkinlikleri ve yetenekleri ortaya koyan bir pazara giriş modeli

● Yetenekleri çeken güçlü bir global marka olması

● Süreç tasarımı ve veri odaklı modellerin net biçimde anlaşılmasıyla geliştirilen iş birliği yönetimi

● Paydaşlara kalıcı olumlu etkiler sağlayacak, uzun vadeli değer yaratmaya yönelik bakış açısı

● EY’nin yaşam bilimleri sektöründeki büyümesinin daha hızlı gerçekleşmesi

EY Türkiye Yaşam Bilimleri Sektörü hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız

EY Hakkında

EY olarak amacımız; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için değer yaratırken aynı zamanda sermaye piyasalarında güvenin ve daha iyi bir çalışma dünyasının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Dünya çapında 150’den fazla ülkede, sahip olduğumuz veri ve teknoloji ile hizmet veren ekiplerimizle, denetimde güveni sağlarken müşterilerimizin gelişmesine ve dönüşmesine destek oluyoruz. Bağımsız denetim, danışmanlık, hukuk, kurumsal finansman, strateji ve vergi hizmetlerimizle iş dünyasının karşılaştığı zorluklara yeni çözümler sunacak doğru soruları soruyoruz.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında; EY’ın kişisel verileri nasıl topladığı, kullandığı ve bireylerin sahip olduğu haklara dair bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. EY üye şirketleri yerel kanunların yasakladığı bölgelerde hukuk hizmeti sunmaz.

© 2021 EY Türkiye 
Tüm Hakları Saklıdır.