Basın bülteni

14 Şub 2022 Istanbul, TR

EY, Çevresel, Sosyal, Yönetişimsel (ESG) Hizmetler ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı’nda lider seçildi

Bağımsız araştırma şirketi Verdantix’in ESG alanında danışmanlık hizmetleri sunan şirketleri değerlendirdiği araştırmada EY en yüksek puanı alarak ESG ve sürdürülebilirlik stratejisi açısından lider kabul edildi.

Kurumsal iletişim
EY Türkiye

EY bağımsız denetim, vergi, strateji, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir.

  • Bağımsız araştırma şirketi Verdantix’in ESG alanında danışmanlık hizmetleri sunan şirketleri değerlendirdiği araştırmada EY en yüksek puanı alarak ESG ve sürdürülebilirlik stratejisi açısından lider kabul edildi.
  • Verdantix’in ‘Green Quadrant: ESG & Sürdürülebilirlik Danışmanlığı 2022’ raporunda EY tarafından sunulan hizmetler, ESG ve sürdürülebilirlik alanındaki hedeflerine ulaşmak isteyen kuruluşlara özellikle tavsiye edildi.  

Bağımsız araştırma şirketi Verdantix tarafından hazırlanan ‘Green Quadrant: ESG & Sürdürülebilirlik Danışmanlığı 2022’ (Green Quadrant: ESG & Sustainability Consulting 2022) başlıklı rapor EY’ın çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ESG) hizmetler ve sürdürülebilirlik danışmanlık hizmetlerindeki liderliğini tescilledi. EY’ın ESG hizmetlerinin yanı sıra sürdürülebilirlik programı ve iklim değişikliği stratejisi ile risk ve yönetişim performans yönetimindeki yetkinliğini vurgulayan Verdantix araştırması, EY tarafından sunulan hizmetleri, ESG ve sürdürülebilirlik projelerini geliştirmek ve hedeflerine ulaşmak için bir danışmanlık kuruluşu ile çalışmak isteyen kuruluşlara özellikle tavsiye etti.

ESG ve sürdürülebilirlik alanında hizmet veren lider danışmanlık firmalarının karşılaştırmasını özgün metodolojilerle gerçekleştiren Verdantix, bu araştırma ile en gelişmiş ESG ve sürdürülebilirlik danışmanlığı yeteneklerine sahip danışmanlık şirketlerini belirlemeyi hedefliyor. Araştırma sonuçlarını aktaran rapor, kapsamlı analiz, araştırma ve anketlerin yanı sıra 2021 yılında gerçekleştirilen Verdantix Global Corporate Survey’e katılan 400 üst düzey yöneticinin değerlendirmelerine dayanıyor.

EY’ı ESG ve sürdürülebilirlik danışmanlığında liderliğe taşıyan yetkinlikler

Verdantix raporu EY’ı ESG ve sürdürülebilirlik programı stratejisi, iklim değişikliği stratejisi ile risk ve yönetişim performans yönetimi alanlarındaki yetkinliğiyle lider olarak kabul etti. Raporda EY tarafından sunulan hizmetler, çeşitli ESG ve sürdürülebilirlik projelerini yönetmek isteyen ve bu alandaki hedeflerine ulaşmak isteyen kuruluşlara özellikle tavsiye ediliyor.

Rapor, EY organizasyonunun ESG ve sürdürülebilirlik girişimleri konusunda üst düzey yönetimle güçlü etkileşim geçmişine ve çeşitli alanlarda stratejik çözüm önerileri geliştirmedeki yetkinliğine de dikkat çekiyor. Rapor EY ekiplerinin, uygulanabilir ESG stratejileri geliştirme ve hedeflerine ulaşma yolunda müşterilerine sağladığı güçlü desteği de vurguluyor.

Rapor EY organizasyonunun ESG odağındaki temel itici güçlerinden birinin de kuruluşu 20 yıla dayanan EY İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri ekibi olduğunun altını çiziyor. Bu ekip, iklim değişikliğinin getirdiği risk ve fırsatların organizasyonlar tarafından anlaşılmasına destek olan küresel ve multi-disipliner bir yapıya sahip.

2021'de tamamen karbon negatif hale gelen EY, organizasyon olarak 2025 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşmayı, bunun için de yedi kilit eylemle emisyonları %40 gibi ciddi bir oranda azaltacağını deklare etti.

Kurumların ESG ve sürdürülebilirlik alanındaki farkındalığı her geçen gün artıyor

EY Türkiye İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Zeynep Okuyan araştırma ile ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Dünyada ve ülkemizde kurumların ESG ve sürdürülebilirlik alanındaki farkındalığı her geçen gün artıyor, işletmeler, yol haritalarını belirlerken sürdürülebilir kalkınmaya ve toplumsal değişime daha fazla öncelik veriyor. EY olarak, global birikimimizle geliştirildiğimiz ESG ve sürdürülebilirlik araçları ile kurumların mevcut durumlarını tespit ediyor, hesaplama ve raporlama alanında onlara destek oluyor, ESG ve sürdürülebilirlik perspektifiyle fırsat ve risklerini değerlendirerek iş yapış şekillerinde sürdürülebilir dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Tüm müşterilerimizin ve paydaşlarımızın kendi sektörlerinde ESG alanında lider seviyede olmaları hedefiyle çalışıyoruz. Diğer taraftan sağladığımız bağımsız doğrulama ve denetim hizmetlerimizle müşterilerimizin ESG ve sürdürülebilirlik alanında çok önemli bir yeri olan güvenilirlik ve şeffaflık kriterlerini yerine getirmelerini sağlıyoruz.  Verdantix araştırması, EY’ın ESG ve sürdürülebilirlik danışmanlığı alanındaki yetkinliğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu sonuç, tüm dünyada 2000'den fazla EY uzmanından oluşan İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik ekibinin de başarısını temsil ediyor.

EY Hakkında

EY olarak amacımız; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için değer yaratırken aynı zamanda sermaye piyasalarında güvenin ve daha iyi bir çalışma dünyasının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Dünya çapında 150’den fazla ülkede, sahip olduğumuz veri ve teknoloji ile hizmet veren ekiplerimizle, denetimde güveni sağlarken müşterilerimizin gelişmesine ve dönüşmesine destek oluyoruz. Bağımsız denetim, danışmanlık, hukuk, kurumsal finansman, strateji ve vergi hizmetlerimizle iş dünyasının karşılaştığı zorluklara yeni çözümler sunacak doğru soruları soruyoruz.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında; EY’ın kişisel verileri nasıl topladığı, kullandığı ve bireylerin sahip olduğu haklara dair bilgilere ey.com/tr_tr/privacy-statement adresinden ulaşabilirsiniz. EY üye şirketleri yerel kanunların yasakladığı bölgelerde hukuk hizmeti sunmaz.

© 2022 EY Türkiye

Tüm Hakları Saklıdır.