Basın bülteni

15 Nis 2022 Istanbul, TR

EY: Sigortacılık sektörü, finansal planlama ve performans yönetimini yeni yeteneklerle güçlendirmeli

EY tarafından hazırlanan “Sigortacılık Sektöründe Finansın Yeniden Tasarlanması: Güçlü bir planlama ve performans yönetimi yeteneği geliştirmek” (Finance in Insurance reimagined) başlıklı rapor yayınlandı.

Kurumsal iletişim
EY Türkiye

EY bağımsız denetim, vergi, strateji, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir.

İlgili konu başlığı Sigortacılık Finans

EY tarafından hazırlanan “Sigortacılık Sektöründe Finansın Yeniden Tasarlanması: Güçlü bir planlama ve performans yönetimi yeteneği geliştirmek” (Finance in Insurance reimagined) başlıklı rapor yayınlandı. Rapor, planlama ve performans yönetimi yeteneği geliştirmenin sigortacılık sektöründe başarıyan giden yolda taşıdığı önemi ortaya koyuyor. 

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), sigortacılık sektörü için finans fonksiyonlarının dönüşümüne odaklanan “Sigortacılık Sektöründe Finansın Yeniden Tasarlanması: Güçlü bir planlama ve performans yönetimi yeteneği geliştirmek” başlıklı rapor yayınlandı. Sigortacılık sektöründeki organizasyonların geleceğe yönelik güçlü bir finans vizyonunu nasıl hayata geçirilebileceklerine ışık tutan rapor, finans liderlerinin performans yönetimi ve planlama yetenekleri ile işletmelerin başarısında daha etkili rol üstlenebileceklerini ortaya koyuyor.

Sigorta endüstrisindeki liderlerin günümüzde kendi alanları ile ilgili daha nitelikli bilgilere ulaşma konusunda oldukça istekli olduklarını vurgulayan raporda öne çıkan bulgular şöyle sıralanıyor:

·       Tüm dünyada düzenleyici otoritelerin incelemelerini sıklaştırdığı, yatırımcı beklentilerinin ve rekabetin giderek arttığı bir dönemde endüstri liderleri için daha kapsamlı, derinlikli ve uzun vadeli içgörü ve bilgilere doğrudan ve gerçek zamanlı olarak erişebilmenin önemi her geçen gün artıyor.

·       Sigorta şirketleri, Finansal Planlama ve Analiz (FP&A) işlevlerini sadece rakamsal bütçe ve tahmin verileri ile sınırlı tutmak yerine, ilham verebilecek nitelikte planlama ve performans yönetimi yeteneklerini geliştirmeli. Günümüzde önemli olan, sonuçlar üzerinde belirleyici olarak performans faktörlerine ilişkin zamanında, tutarlı ve etkili içgörüler oluşturabilmek ve dış paydaşlar için ikna edici hikayeleri hayata geçirebilmek.

·       Planlama ve performans yönetimi yeteneklerinin daha güçlü ve entegre olması, daha isabetli kararların da anahtarı. Sigorta şirketleri tıpkı geleceğe yönelik ürün tekliflerini yeniden ele alıp dönüştürdükleri gibi, finansal planlama ve performans tarafında sadece rakamsal raporlama ile yetinmeyip daha güçlü performans ve planlama yeteneklerine sahip olmak için çaba harcamalı.

·       Süreçlerin, model, veri ve teknolojilerin daha entegre hale getirilip kolaylaştırılmasının yanında tüm paydaşların çevik çalışma stiline ve iş birliğine katkıda bulunması sağlanmalı.

·       Planlama ekibi, paydaşlar tarafından ihtiyaç duyulan içgörüleri ve değeri sunabilmek için gereken yeni yetenek ve beceri setlerini geliştirmeye öncelik vermeli.

İş birliğine daha açık ve entegre bir yaklaşım, fark yaratıyor

Rapor, iş liderlerinin gerçek zamanlı olarak erişebilecekleri geniş kapsamlı, derinlikli, ileriye dönük içgörü ve bilgilere olan talebini karşılamak isteyen birçok sigorta şirketinin bu amaçla finansal planlama ve analiz (FP&A) ekiplerine veya birimlerine yöneldiğine işaret ediyor. Ancak, genellikle reaktif hareket etmeleri ve daha çok raporlama tarafına ağırlık vermeleri istenen bu ekiplerden, işletmenin sahip olduğu verileri manuel olarak toplamaları bekleniyor. Bu ekiplerin işletme liderlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikte içgörüler üretecek araçlardan çoğunlukla yoksun olmaları da dikkat çekiyor. Raporda, bunun yerine sigortacıların daha güçlü planlama ve performans yetenekleri geliştirmeye öncelik vermeleri gerektiğine vurgu yapıyor. Önerilen ideal yaklaşım ise, raporlama ve finans operasyonları, hazine, aktüeryal, risk, işletme finansmanı, insan kaynakları gibi planlama sürecinde yer alan tüm paydaşların iş birliği içinde ve entegre bir yaklaşım ile hareket etmesi.

Sigortacılık Sektöründe Finansın Yeniden Tasarlanması’ raporu, daha iş birlikçi ve entegre planlama süreçleri ile sağlanan değer önerisinin isteğe bağlı karar desteği ve modellemeye kıyasla çok daha etkili olduğuna da dikkat çekiyor. Böylelikle eylem ve kararların finansal çerçeveler ve likidite, sermaye ile Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) ve müşteri memnuniyeti de dahil olmak üzere, birçok alandaki performans ve kazançlara olan etkileri yönetim tarafından daha net görülebiliyor.

EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Levent Atakan raporla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"EY tarafından hazırlanan rapor serisinin parçası olan ‘Sigortacılık Sektöründe Finansın Yeniden Tasarlanması: Güçlü bir planlama ve performans yönetimi yeteneği geliştirmek’ adlı raporumuz, sigorta liderlerinin hem finans hem de diğer alanlardaki planlama yeteneklerini yeniden düşünüp geliştirmelerine olan ihtiyaca dikkat çekiyor. Sigorta endüstrisindeki oyuncuların finans operasyonlarını yeniden tanımlamaları ve dönüştürmeleri için en doğru zaman ise hemen şimdi. Geleceğe yönelik güçlü, bilinçli ve odaklı bir vizyonun nasıl hayata geçirilebileceğine ilişkin önemli ipuçları içeren bu rapor, sigorta ve ilgili sektörlerde faaliyet gösteren tüm paydaşlarımız için değerli içgörü ve öneriler sunuyor.”

Rapora EY’ın web sitesi üzerinden erişilebiliyor.

EY Hakkında

EY olarak amacımız; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için değer yaratırken aynı zamanda sermaye piyasalarında güvenin ve daha iyi bir çalışma dünyasının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Dünya çapında 150’den fazla ülkede, sahip olduğumuz veri ve teknoloji ile hizmet veren ekiplerimizle, denetimde güveni sağlarken müşterilerimizin gelişmesine ve dönüşmesine destek oluyoruz. Bağımsız denetim, danışmanlık, hukuk, kurumsal finansman, strateji ve vergi hizmetlerimizle iş dünyasının karşılaştığı zorluklara yeni çözümler sunacak doğru soruları soruyoruz.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında; EY’ın kişisel verileri nasıl topladığı, kullandığı ve bireylerin sahip olduğu haklara dair bilgilere ey.com/tr_tr/privacy-statement adresinden ulaşabilirsiniz. EY üye şirketleri yerel kanunların yasakladığı bölgelerde hukuk hizmeti sunmaz.

© 2022 EY Türkiye

Tüm Hakları Saklıdır.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin