Basın bülteni

9 Kas 2022 Istanbul, TR

EY Türkiye ve SAP Türkiye, sürdürülebilirlik liderlerini İstanbul’da buluşturdu

EY Türkiye ve SAP Türkiye, sürdürülebilirlik liderlerini İstanbul’da buluşturdu

Kurumsal iletişim
EY Türkiye

EY bağımsız denetim, vergi, strateji, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir.

İlgili konu başlığı Danışmanlık Hizmetleri

EY Türkiye ve SAP Türkiye tarafından düzenlenen “İş Süreçlerinde ve Dijital Dönüşümde Sürdürülebilirlik Yol Haritası” etkinliği, farklı sektörlerde faaliyet gösteren öncü şirketlerin sürdürülebilirlik liderlerini bir araya getirdi.  Türkiye ekonomisinin önde gelen şirketlerinin temsilcilerinin katıldığı etkinlikte sürdürülebilirlik alanında teknolojinin sağladığı en yenilikçi çözümler, dünyadan ve Türkiye’den güncel trendler ve başarı hikâyeleri eşliğinde paylaşıldı.

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi EY Türkiye (Ernst&Young) ve kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünyanın lider şirketlerinden olan SAP Türkiye’nin iş birliğiyle düzenlenen “İş Süreçlerinde ve Dijital Dönüşümde Sürdürülebilirlik Yol Haritası” etkinliği 8 Kasım 2022 Salı günü İstanbul’da düzenlendi.

EY ve SAP’nin sürdürülebilirlik alanındaki küresel ve yerel iş liderlerinin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte sürdürülebilirlik alanındaki en güncel konulara yer verildi. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin sürdürülebilirlik alanındaki üst düzey temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) alanındaki önemli gelişmeler paylaşıldı. Başarı hikayesi niteliğindeki projelerin aktarıldığı oturumlarda en yeni trend ve regülasyonların yanı sıra organizasyonların karbon ayak izine ve karbon emisyonuna ilişkin raporlama ölçütleri ve hızla değişen müşteri beklentileri tartışıldı. Etkinlikte çeşitli sektörlerin ve farklı ölçeklerdeki işletmelerin günümüzde karşı karşıya oldukları riskler ve zorluklar ile başa çıkma yolları da ele alındı.

Açılışını EY EMEIA İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Jan Niewold ve SAP EMEA-South Bölgesi Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Carlos Diaz’ın yaptığı etkinlikte, örnek nitelikteki sürdürülebilirlik yol haritaları paylaşıldı. ESG’nin temel iş stratejisine ve operasyonlara dahil edilmesinin önemini vurgulayan EY EMEIA İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Servisleri Lideri Jan Niewold şunları söyledi:

“Sürdürülebilirlik, bugün organizasyonlar için çok boyutlu bir yolculuk haline geldi. Gelinen noktada ESG işlerin en temelinde, stratejilerin de tam merkezindeki yerini almış durumda. Organizasyonlar uzun vadeli değer yaratmaları için tüm paydaşlarının giderek artan talep ve beklentileri ile karşı karşıya. Çalışanlar, tüketiciler ve yatırımcılar bu alanda artık kârlılığın daha ötesinde, güçlü bir hesap verebilirlik ve performans talep ediyor. Böyle bir ortamda işletmeleri sürdürülebilir kalkınma hedeflerini başarıyla karşılayacak biçimde dönüştürmek, çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerinin iş modellerine, karar verme ve sermaye tahsisine entegrasyonu ile mümkündür.”

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde SAP'nin art arda 15 yıl boyunca en sürdürülebilir yazılım şirketi olduklarını belirten Carlos Diaz, "Sürdürülebilirliğin, bir gün veya bir yıl değil, sürekli devam edilmesi gereken kurumsal bir yolculuk" olduğuna dikkat çekti. Diaz “Sürdürülebilirlik tek başına bir şirketin ulaşabileceği bir hedef değildir. Resmî kurumlardan yatırımcılara, sivil toplum kuruluşlarından tedarikçilere, çalışanlardan müşterilere kadar bütün ekosistemin katkısını gerektirir. SAP olarak müşterilerimizin dijitalleşme planları dahilinde uygulayacakları en doğru sürdürülebilirlik yönteminin ERP üzerinden ESG'ye geçmek olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ERP ile bütüncül sürdürülebilirlik raporlaması ve yönetimine yani sürdürülebilirlik muhasebesi sistemine sahip olan şirketler; mevcut durumunu tespit ettikten sonra karbon emisyonunu sıfırlama, atıkları azaltma gibi hedeflerini yönetebiliyor. SAP olarak hem mevcut çözümlerimizin sürdürülebilirlik süreçlerine hizmet edebildiği hem de değişen ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanmış yeni bulut çözümlerle zenginleşen, geniş ve derin bir portföy sunuyoruz.

Açılışın ardından EY Türkiye Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Ece Sevin’in moderatörlüğünde gerçekleşen “Sürdürülebilir Gelecek için Şirket Stratejileri” başlıklı oturumda, EBRD Türkiye Başkan Vekili Hande Işlak, Sabancı Holding Sürdürülebilirlik Direktörü Derya Özet Yalgı, SAP Türkiye Çözüm Grubu Direktörü ve Sürdürülebilirlik Ekip Lideri Tuna Atmaca sürdürülebilirliğin geleceği hakkında değerli görüşlerini paylaştı.

Etkinlikte EY Türkiye Tedarik Zinciri ve Operasyonlar Danışmanlığı Lideri Arda Karaçelebi ile SAP Türkiye Tedarik Zinciri ve Sürdürülebilirlik Çözümleri Yöneticisi Sabri Engin Ergör de değer zincirinde sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu.

Sürdürülebilirlik alanında tüm sektörleri etkileyen kapsamlı bir değişim yaşandığını belirten Arda Karaçelebi, değer odaklı sürdürülebilirliğin önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Çalışanlar, tüketiciler, yatırımcılar ve toplum; şirketlerin sürdürülebilirlik sorunlarının çözümünde daha proaktif bir rol üstlenmelerini talep ediyor. Dolayısıyla paydaşlara değer yaratmak için herkesin sürdürülebilirlik çabalarına dahil olması ve harekete geçmesi gerekiyor.” SAP olarak sürdürülebilirlik yolculuğuna çıkan işletmelere bir yol haritası sunarak rehberlik etiklerini belirten Sabri Engin Ergör “İlk adımda şirketlerin ERP altyapısı ile entegre, bütüncül bir sürdürülebilirlik muhasebesi yaklaşımı ile global ve yerel mevzuata uyumlu hale getiriyoruz. İkinci adımda ise sıfır emisyon, sıfır atık ve değer zincirinde sıfır eşitsizlikle ilgili çözümlerin projelendirilmesini; ESG yolculuğunun desteklenmesini sağlıyoruz. Son olarak yolculuk boyunca artan olgunluk seviyesi ile beraber sürdürülebilirliğin kurum kültürünün, DNA’nın ayrılmaz bir parçası haline getirilmesine katkıda bulunuyoruz.” dedi.

Sürdürülebilirlik yolculuğunda başarı için veri rolünün altının çizildiği oturumlarda verilerin toplanıp güvenli biçimde saklanmasının ve işlenip değerlendirilmesinin önemi de vurgulandı. Bunun yanı sıra, tedarik zincirleri de dahil olmak üzere kurumların karbon emisyonlarını uçtan uca, gerçek zamanlı ve detaylı olarak takip etmelerini ve görünür hale getirmelerini sağlayacak çözümler ve ipuçları da paylaşıldı.

Etkinliğin öğleden sonra düzenlenen GRC (Yönetişim, Risk ve Uyumluluk) temalı oturumlarında ise EY Türkiye Risk Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Derya Acar tarafından stratejik iş hedeflerine ulaşmak için uçtan uca kurumsal risk yönetimi ile tehdit tespiti çözümleri ve güvenlik yaklaşımları detaylı örneklerle ele alındı. 

EY Hakkında

EY olarak amacımız; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için değer yaratırken aynı zamanda sermaye piyasalarında güvenin ve daha iyi bir çalışma dünyasının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Dünya çapında 150’den fazla ülkede, sahip olduğumuz veri ve teknoloji ile hizmet veren ekiplerimizle, denetimde güveni sağlarken müşterilerimizin gelişmesine ve dönüşmesine destek oluyoruz. Bağımsız denetim, danışmanlık, hukuk, kurumsal finansman, strateji ve vergi hizmetlerimizle iş dünyasının karşılaştığı zorluklara yeni çözümler sunacak doğru soruları soruyoruz.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında; EY’ın kişisel verileri nasıl topladığı, kullandığı ve bireylerin sahip olduğu haklara dair bilgilere ey.com/tr_tr/privacy-statement adresinden ulaşabilirsiniz. EY üye şirketleri yerel kanunların yasakladığı bölgelerde hukuk hizmeti sunmaz.

© 2022 EY Türkiye

Tüm Hakları Saklıdır.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin