Basın bülteni

20 Mar 2024

Sürdürülebilir enerji dönüşümü için tüketicilerin bakış açısını değiştirecek eylemler gerekiyor

EY (Ernst & Young) Türkiye’nin ‘Enerji Dönüşümü Tüketici İçgörüleri Raporu’na göre, dünya çapında karbon emisyonunun azaltılması veya karbondan arınma hedeflerine ulaşabilmesi için 10 yıl içinde değişimin gerçekleşmesi ve bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor.

Kurumsal iletişim
EY Türkiye

EY bağımsız denetim, vergi, strateji, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir.

Uluslararası danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young) Türkiye’nin ‘Enerji Dönüşümü Tüketici İçgörüleri Raporu’na göre; enerji tüketicilerinin %65’i sürdürülebilir enerji yöntemlerini biliyor ancak %70'i bu konuda daha fazla zaman veya para harcamak istemediğini belirtiyor. Bu doğrultuda, mevcut ilgiyi eyleme dönüştürmek için tüketicinin bakış açısını değiştirmek ve tüketiciyi yönlendirmek gerekiyor.

 

EY (Ernst & Young) Türkiye’nin ‘Enerji Dönüşümü Tüketici İçgörüleri Raporu’na göre, dünya çapında karbon emisyonunun azaltılması veya karbondan arınma hedeflerine ulaşabilmesi için 10 yıl içinde değişimin gerçekleşmesi ve bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. Dünyanın temiz enerjiye ulaşabilmesi için tüketicilerin bu konuda adım atması gelecek için belirleyici bir faktör, ancak tüketici bu konuda isteksiz. EY raporu; tüketicilerin sürdürülebilir enerjiye olan ilgileriyle bu ilgiyi harekete geçirme konusundaki isteksizliklerine neden olan başlıkları ortaya koyuyor. Buna göre, tüketicinin enerji deneyiminde beklediği uygun fiyat, erişilebilirlik ve caziplik gibi üç temel başlığı enerji şirketlerinin ele alması gerekiyor.

Tüketiciler enerji tüketimi ve deneyiminde üç temel başlığa odaklanıyor

Araştırma sonuçları, enerji dönüşümünün tüketicilerin %70'inin davranışlarını değiştirmesiyle mümkün olacağını gösteriyor. Tüketicilerin doğrudan evde enerji dönüşümünü sağlayıp, bunu çevresinde de değiştirmesi önemli. Çoğu tüketici bu konuda ellerinden geleni yaptığını düşünüyor, ancak eylemler sürdürülebilir enerji için henüz yeterli değil.

Ankete katılanların %65’i sürdürülebilir enerji yöntemlerinin farkında, ancak %70'i bunun için daha fazla zaman veya para harcamak istemediğini söylüyor. Bu da tüketicilerin şu ana kadar gösterdiği çabanın karşılığını almakta zorlandığını gösteriyor. Tüketiciler mevcut enerji tüketimi ve deneyiminin; uygun fiyat, erişilebilirlik ve caziplik olmak üzere üç temel başlığı karşılamadığını belirtiyor.

Temel başlıklar geleceğe ışık tutuyor

Araştırma; ekonomik enerji fiyatlarının tüketicinin finansal refahını ve yaşam tarzını nasıl etkilediğini ortaya koyuyor. Buna göre; tüketicilerin %67’si faturalarda %10'luk artışı kaldıramayacağını, %30’u enerji kaynaklarının uygun fiyatlı kalacağından emin olmak istediğini belirtiyor. Tüketicilerin üçte ikisi ise önümüzdeki üç yıl içinde çatı üstü güneş enerjisi veya elektrikli araçlar gibi yeni nesil enerji ürünlerine yatırım yapmayı henüz planlamadığını söylüyor.

Enerjiye erişilebilirliğin ötesinde sürdürülebilir enerji konusundaki eğitimi, farkındalığı, tercihleri, verileri ve içgörüleri kapsadığını gösteren araştırmada; tüketicilerin %26'sı yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik gibi konularda iyimserken, %33'ü yeni enerji çözümlerine 2-3 kat daha az yatırım yapabileceklerini, %18’i ise satın alım ve kurulumun kolaylığına bağlı olarak enerji ürünlerini değiştirebileceğini söylüyor.

Rapora göre; tüketicilerin %77'si enerji şirketlerinin üst düzey ürün ve hizmetlerin yanı sıra düşük maliyetli enerji seçenekleri sunmasını beklerken, %67'si kişiselleştirilmiş enerji çözümleri talep ediyor. %70'i ise aboneliğe dayalı enerji faturası seçeneklerini tercih ettiğini söylüyor.

Sonuç olarak; enerji şirketleri bu konuda daha çok dikkat çeken ve teşvik edici yeni çözümler geliştirmesiyle sürdürülebilir, daha verimli ve daha uygun maliyetli bir enerji sistemini daha hızlı oluşturma şansı doğacak. Bu konuda önemli adımlar atarak pazarda güvenilir bir yer edinecek olan enerji şirketleri, yeni enerji çözümlerinin potansiyeli konusunda oldukça heyecanlı olan ve çözüm bekleyen tüketicilerin değişimini hızlandırabilir ve ekonomik refah için yeni fırsatlar sunabilir. Öte yandan tüketiciler; kâr amacı gütmeyen kuruluşların ve toplulukların, güneş enerjisi şirketlerinin, perakende sektörünün ve online alışveriş sitelerinin enerji dönüşümü yönündeki çözümlerini dikkate alıyor ve bunların aksiyonlarından etkileniyor.

Tüketici alışkanlıklarının ve eylemlerinin, sürdürülebilir enerji dönüşümü konusunda başarı elde edilmesi için itici güç olacağını belirten EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı ve Sektörler Lideri Ateş Konca ilgili araştırmayla ilgili şunları söyledi:

“Raporda, sürdürülebilir enerjiye geçiş konusunda tüketicilerin henüz yeterli düzeyde istekli olmadığı ortaya çıkıyor. Tüketicilerin sadece %30'unun sürdürülebilir değişiklikler için aksiyon almaya istekli olduğu görülüyor. Tüketicinin bu yetersiz ilgisi ve enerji dönüşümüne yönelik kararsızlığı devam ederse, sürdürülebilir enerjiye geçiş çok yavaş ilerleyecek. Bu dönüşümü hızlandırmak için; enerji geçişinin arz tarafı hızla gelişirken, sürdürülebilir tüketici davranışını da nasıl dahil edileceği ve etkinleştireceği konusunda temel bir değişime yönelinmeli. Bu yüzden, enerji şirketlerinin atacağı büyük adımlarla birlikte tüketiciyle ilişki yeniden kurulmalı, tüketici etkileşimleri ve gelişimleri hızlandırılmalıdır. Ekosistemin mevcut tüm kaldıraçları kullanılıp devletle ve diğer tüm paydaşlarla birlikte çalışılarak tüketicilere enerji dönüşümü yolunda rehberlik edilirse, sürdürülebilirlik yolunda enerji dönüşümü daha hızlı şekillendirilebilir

 

Raporun tamamına EY Web  sitesi üzerinden ulaşılabilir.

EY Hakkında

EY olarak amacımız; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için değer yaratırken aynı zamanda sermaye piyasalarında güvenin ve daha iyi bir çalışma dünyasının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Dünya çapında 150’den fazla ülkede, sahip olduğumuz veri ve teknoloji ile hizmet veren ekiplerimizle, denetimde güveni sağlarken müşterilerimizin gelişmesine ve dönüşmesine destek oluyoruz. Bağımsız denetim, danışmanlık, hukuk, kurumsal finansman, strateji ve vergi hizmetlerimizle iş dünyasının karşılaştığı zorluklara yeni çözümler sunacak doğru soruları soruyoruz.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında; EY’ın kişisel verileri nasıl topladığı, kullandığı ve bireylerin sahip olduğu haklara dair bilgilere ey.com/tr_tr/privacy-statement adresinden ulaşabilirsiniz. EY üye şirketleri yerel kanunların yasakladığı bölgelerde hukuk hizmeti sunmaz.

© 2024 EY Türkiye

Tüm Hakları Saklıdır.

Kaynakları göster

  • EY Türkiye Enerji Dönüşümü Tüketici İçgörüleri Raporu