Basın bülteni

5 Mar 2024

EY Türkiye ve Microsoft Türkiye iş birliğiyle “Zero Trust ve Siber Güvenlik Uyarlamaları” etkinliği gerçekleştirildi

EY (Ernst & Young) Türkiye ve Microsoft Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘‘Zero Trust ve Siber Güvenlik Uyarlamaları” başlıklı etkinlikte, siber güvenlik alanında günümüze ve geleceğe ışık tutacak trendler ele alındı.

Kurumsal iletişim
EY Türkiye

EY bağımsız denetim, vergi, strateji, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir.

İlgili konu başlığı Siber güvenlik

EY (Ernst & Young) Türkiye ve Microsoft Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘‘Zero Trust ve Siber Güvenlik Uyarlamaları” başlıklı etkinlikte, siber güvenlik alanında günümüze ve geleceğe ışık tutacak trendler ele alındı.

Yeni nesil teknolojiler, iş dünyasını ve çalışma süreçlerini yeniden şekillendirirken, aynı zamanda ileri düzey siber saldırıları ve tehditleri de beraberinde getiriyor. Bu tehditler siber güvenliği, şirketlerin gündeminde öncelikli hale getirirken siber saldırıları daha etkin yönetmek ve buna uygun bir strateji geliştirmek hayati önem taşıyor.

Bu doğrultuda; uluslararası danışmanlık, denetim, strateji ve kurumsal finansman ve vergi hizmetleri şirketi EY (Ernst & Young) Türkiye ve Teknoloji Devi Microsoft Türkiye’nin iş birliğinde 29 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen ‘‘Zero Trust ve Siber Güvenlik Uyarlamaları” etkinliği sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Microsoft Türkiye İstanbul Ofisinde düzenlenen etkinlikte siber güvenlik alanında günümüze ve geleceğe ışık tutacak trendler ele alınırken, sektörlerin bu alanda karşılaştığı zorluklara ve çözüm yollarına yönelik önemli bilgiler sunuldu.

Açılışını EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin’in yaptığı etkinlikte; EY’ın siber güvenlik alanındaki uzmanlığını, Microsoft’un dijital teknolojileriyle bir araya getirerek şirketlere bu alanda destek olmayı sürdürdüklerini ifade eden EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı ve Teknoloji Lideri Berna Yıldız “Siber güvenliğin karmaşıklığını basitleştirilmiş bir yaklaşımla nasıl yönetirsiniz?” başlıklı sunumunda şunları ifade etti:

“EY olarak küresel ölçekte gerçekleştirmiş olduğumuz EY 2023 Küresel Siber Güvenlik Liderliği İçgörüleri araştırmasına göre, araştırmaya katılan kuruluşlar yılda ortalama 44 önemli siber vakayla karşı karşıya kalıyor ve bilinen siber saldırı sayısı da son beş yılda yaklaşık %75 artmış durumda. Kuruluşların dörtte üçünün bir vakayı tespit etmesi ve müdahale etmesi ise ortalama 6 ay veya daha uzun sürüyor. Bu noktada, biz de EY olarak Microsoft iş birliğiyle şirketlerin uyumlu ve dirençli bir siber güvenlik platformuna giden, öngörülebilir bir yol haritası izlemelerine yardımcı olarak, riskleri etkili bir şekilde yönetmelerine ve giderek zorlaşan bir tehdit ortamında somut iş değeri sunmalarına olanak tanıyoruz. Ayrıca kurumlara risk azaltma, veri güvenliği ve sadeleştirilmiş operasyonlar gibi konularda rehberlik etmeye yardımcı oluyoruz”.

EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı ve Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri Ateş Sünbül, siber güvenlik liderlerinin karmaşıklığın üstesinden nasıl gelebileceğine dair yaptığı sunumda şu konulara değindi:

“Kuruluşlar günümüzün ve geleceğin siber tehditlerini yönetme konusunda günden güne gelişen zorluklarla karşı karşıya. EY 2023 Küresel Siber Güvenlik Liderliği İçgörüleri araştırmasına göre; bilgi güvenliği liderleri (CISO'lar) ve üst düzey yöneticilerin sadece beşte biri, şirketlerindeki siber güvenliğin bugün etkili olduğunu ve yarın için de iyi konumlandırıldığını düşünüyor. Bununla birlikte, siber güvenliğin yalnızca varlıkların korunmasıyla ilgili olmadığını unutmamak gerekiyor. İyi uygulandığında kurum çapında inovasyonu ve katma değeri de destekleyip hızlandırabiliyor. Dolayısıyla siber güvenliğin organizasyonun ve işletim modelinin her parçasına entegre edilmesi, fonksiyonun değer yaratan bir itici güce dönüşmesini sağlayabilir. Belli bir olgunluk seviyesindeki kuruluşlar, personelin siber güvenlik alanında düzenli eğitim almasını sağlayarak, en yeni otomasyon ve risk önleyici araçlardan yararlanarak daha etkili bir siber güvenlik sistemi elde edebilirler.”

 

EY Hakkında

EY olarak amacımız; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için değer yaratırken aynı zamanda sermaye piyasalarında güvenin ve daha iyi bir çalışma dünyasının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Dünya çapında 150’den fazla ülkede, sahip olduğumuz veri ve teknoloji ile hizmet veren ekiplerimizle, denetimde güveni sağlarken müşterilerimizin gelişmesine ve dönüşmesine destek oluyoruz. Bağımsız denetim, danışmanlık, hukuk, kurumsal finansman, strateji ve vergi hizmetlerimizle iş dünyasının karşılaştığı zorluklara yeni çözümler sunacak doğru soruları soruyoruz.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında; EY’ın kişisel verileri nasıl topladığı, kullandığı ve bireylerin sahip olduğu haklara dair bilgilere ey.com/tr_tr/privacy-statement adresinden ulaşabilirsiniz. EY üye şirketleri yerel kanunların yasakladığı bölgelerde hukuk hizmeti sunmaz.

© 2024 EY Türkiye

Tüm Hakları Saklıdır.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin