6 dakika okuma süresi 27 Şub 2019
Photographer taking picture of erupting volcano

Enerji ve Altyapı kuruluşlarının riski fırsata dönüştürmesinin beş yolu

6 dakika okuma süresi 27 Şub 2019
İlgili konu başlığı Enerji ve altyapı

Enerji ve Altyapı sektörü birçok zorlukla karşı karşıya ve Dönüşüm Çağı'nda başarının anahtarı; sağlam bir risk yönetimi stratejisi.

Pek çok altyapı şirketi; kazanç hanesini zorlamasına olmasına rağmen risk yönetimi ve uyumluluk çabalarını iyileştirmek için, %25 ila %30 oranlarında fazla harcama yaparak; zaman, para ve kaynak yatırımı yapmaya devam ediyor. Buna rağmen, kritik eksikler varlığını sürdürüyor.

EY Global Power & Utilities Risk Pulse Anketi 'nin bir parçası olarak, Enerji & Altyapı kuruluşlarının risk yönetimi yeteneklerine ilişkin değerlendirmemizin en önemli göstergesi; şirketlerde, gerçekleştirilen tüm risk yönetimi faaliyetlerinin, bu faaliyetlerin kimler tarafından ve nerede gerçekleştirildiğinin genel olarak anlaşılmadığı olarak ortaya çıktı. Bu bağlamda, girişimlerin genellikle ad hoc (özel amaçlı) ve gelişigüzel; risk fonksiyonlarının ise diğer fonksiyonlarla uyumsuz olma eğiliminde olduğu görülüyor. Bu durum; işletme genelinde görünürlüğü bozuyor, rolleri ve sorumlulukları karıştırıyor ve olası risk ya da risk etkisini göstermeyecek düzensiz tepkiler yaratıyor.

Aslında Enerji ve Altyapı kuruluşlarının sadece %22'si, risk faaliyetlerinin iyi koordine edildiğini söylüyor.

Altyapı şirketleri; ortaya çıkan risk veya durumlara karşı, işletme modellerinin yanıt ve tepki verecek kadar çevik olup olmadığını kendilerine sormalı. Modeliniz, ihtiyaç doğduğunda esneyebilir ve ayarlanabilir bir model mi?
Matt A. Chambers
EY Global Enerji ve Altyapı Risk Yönetimi
Engineers walk below two large gas pipes
(Chapter breaker)
1

Bölüm 1

Olağanüstü bir liderlikle, risk-etkin bir kültür oluşturun

Bugünün dönüşüm çağında, en tepelerde etkin risk yönetimi yer alıyor.

Etkin risk yönetimi; öncelikli olarak risk stratejisi ve yönetişimi konusundaki netlikle başlıyor.

Yönetim kurulu ve yürütme düzeylerinde, uygun idare ve sorumluluk duygusunun varlığı kritik öneme sahip. Liderler, açık bir iletişim ve yönetim ortaya koymalı; risk bilincini arttırmak için herkesin sorumluluğunu taşıyan kişi olarak, iyi bir örnek oluşturmalı.

Risklerin giderek karmaşıklaştığı ve hızlıca geliştiği bir zamanda, bu zorlukla başarılı bir şekilde başa çıkabilmek için CEO'dan başlayarak herkesin bir risk yöneticisi olması gerekiyor. Gelişmiş bir yönetim yapısı, yönetim kurulu düzeyinde raporlama ve iletişim; görünürlüğü, hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırabilir.

Buna ek olarak, etkin risk analizi, raporlama ve gözetim; eninde sonunda kuruluş genelinde stratejik karar almayı, daha uzun vadeli beklentileri ve kısa vadeli esnekliği geliştirebilir.

People stand and watch geysers erupt in Iceland
(Chapter breaker)
2

Bölüm 2

Risk iştahını ve toleransını belirleyin

Daha karmaşık risklerle etkin bir şekilde başa çıkmak için, bunların iş stratejinizi nasıl etkileyebileceğini anlamanız gerekiyor.

Risk iştahı ve toleransını tanımlamak; geleceğin enerji dünyasına geçişin zorluklarını ele almak için, sağlam ve yararlı bir risk yönetimi yapısı geliştirmede önemli bir ilk adım.

Dağıtılmış enerji kaynaklarının, dijital teknolojilerin, akıllı şebekenin ve “her şeyin elektrifikasyonu” nun hızlı yükselişi ve evrimi; geleneksel iş yapma biçimlerine meydan okuyor. Ancak, bu aynı zamanda; altyapı şirketlerinin gelecek enerji dünyasında başarılı olmaları için, yeni gelir akışlarını keşfetmek ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmek konusunda zorlayıcı fırsatlar yaratıyor. Enerji ve Altyapı kuruluşlarının, bu fırsatları bağlı ve artan risklere karşı dengede tutması gerekecek.

Bu nedenle Enerji ve Altyapı organizasyonları, işletme ve operasyonel manzaradaki değişimin iç ve dış faktörleri hakkında derinlemesine bir anlayış geliştirmek için; risk yönetimini, genel iş stratejisi tasarımına ve uygulamasına entegre etmeliler.

Belirsizlik altında karar verme seçeneklerini tanımlamak için, bu strateji ve risk  yaklaşımı kritik öneme sahip. Bu bağlamda kapsamlı bir yol haritasına sahip olmak, kuruluşların hedefledikleri düzeye ulaşmak için, çeşitli yolları değerlendirmesine destek olacak.

Three Royal Air Force red arrows flying in blue sky
(Chapter breaker)
3

Bölüm 3

Entegre ve çevik, üçlü savunma hattı modelini benimseyin

Başarının anahtarı; kaynaklarınızın etkinliği, verimliliği ve koordinasyonunu geliştirmektir.

Geleneksel üçlü savunma hattı modelinin bozulması; üst üste binen işlere, raporlama ve yönetişim yapılarına neden olarak, çeşitli risk savunma mekanizmalarının zamanla değişmesini sağladı. Tutarsız yöntemler, kuruluş genelindeki işlevlerin birbirinden yararlanmasını engelliyor.Farklı risk ve kontrol dili kullanan çok fazla araç ve teknoloji bulunuyor. Bunun sonucunda, Enerji ve Altyapı kuruluşları tarafından riski izlemek için harcanan para miktarı beklenenden fazla oluyor.

Üçlü savunma hattı boyunca faaliyetlerin entegrasyonu, sıralaması ve koordinasyonu; Enerji ve Altyapı kuruluşları için işletme çapında kaynakların etkinliği, verimliliği ve koordinasyonunu geliştirme fırsatı sunuyor. Önemli ölçüde artan maliyet tasarrufu sağlamak için, altyapı şirketlerinin “yüksek değerli” alanları belirleyebileceği yer burası.

Roller ve sorumluluklar etrafındaki kafa karışıklıklığı, daha az etkin bir risk yönetim ortamına ön ayak olabiliyor. Bu nedenle kuruluşlar, ekstra harcama yaptığı ya da yatırımda yetersiz kaldığı alanları belirlemek için; 'ne yapmalı?,' 'nerede yapmalı?' ve 'kim yapmalı?' sorularına cevap aramalılar.

Four Engineers working up high on electricity pylons
(Chapter breaker)
4

Bölüm 4

Uyumu değil, riski yönetin

Mevzuat değişikliklerine tepki vermekten, değişikliklerin öngörülmesine geçmek; çağın ilerisinde kalmanıza destek olacaktır.

Uyum yönetimi ve risk yönetimi aynı şeyler değil. Ancak; etkin risk yönetimi, altyapı şirketlerinin  değişen yönetmeliğe daha hızlı yanıt vermesini ve uyum göstermesini kolaylaştırıyor.

Yeni standartlar her duyurulduğunda tepkisel bir modda olmak yerine, Enerji ve Altyapı kuruluşları; potansiyel değişiklik riskini tahmin etmeli, değerlendirmeli ve ortaya çıktıklarında bunları etkili bir şekilde kapsama dahil etmeliler. Bu çevik yaklaşım; gelişmiş esneklik ve insanların, teknolojinin ve süreçlerin konuşlandırılmasında artan verimlilik yoluyla, risk yönetimi maliyetlerini uzun vadede azaltabilir.

Bunu yapmak için Enerji ve Altyapı kuruluşlarının; olumsuz şartlar ve hızlı değişim karşısında uyumluluk gereksinimlerini karşılayabilmeleri, performansı geliştirebilmeleri ve iş sürekliliğini sağlayabilmeleri için; etkili bir risk yönetimi ve müdahale ve koordinasyon yapısı oluşturmaları gerekiyor.

Man on smartphone waiting as electric car charges
(Chapter breaker)
5

Bölüm 5

İnovasyona odaklanın

Yeni teknolojiler, yeni zorluklarla başa çıkmanıza destek olabilir.

Hızla değişen Enerji ve Altyapı sektörünün kendisi gibi, kurumsal risk yönetimi de heyecan verici yeni yollarla gelişiyor. Enerji ve Altyapı kuruluşları, verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve performansı geliştirmek için; veri analizi, robotik süreç otomasyonu ve blockchain gibi dijital teknolojileri gittikçe daha fazla kullanmaya başlıyorlar.

Örneğin; altyapı şirketleri robotik süreç otomasyonu ile, tekrarlayan iş süreçlerinin yürütülmesini kolaylaştırıp, otomatikleştirerek; kalite, güvenlik ve işletim süresini geliştirebilirler. Bu arada blockchain, merkezsizleşmiş dağınık hesap defteri kabiliyetiyle; gelecek Enerji ve Altyapı modellerinin güvenliğini ağ tabanlı dağıtılmış enerji kaynakları boyunca, uçtan uca enerji işlemleriyle potansiyel olarak artırabilir.

Yeni teknolojiler tarafından etkinleştirilen ve kolaylaştırılan, daha çevik bir risk yönetim yapısının benimsenmesi; Enerji ve Altyapı kuruluşlarının zaman içinde değişmesine ve gelişmesine, değişen koşullara yanıt vermesine ve inovatif teknolojiye yapılan yatırımlarda maliyet azaltma fırsatlarından yararlanmasına imkan verecek.

Organizasyonunuzun risk nabzını ölçün

Meslektaşlarınızın finansal,  stratejik,  operasyonel ve uyum  kategorilerindeki kilit riskler hakkında neler söylediğini öğrenmek için  anket sonuçlarımızı  gözden geçirin ve konuya dair kapsamlı makaleleri okuyun, ya da  risk ve siber güvenlik uzmanlarımızın  yardımcı olabileceği alanlar konusunda daha fazla bilgi edinin.

Özet

Enerji ve Altyapı organizasyonlarının, sektörü etkileyen ve hızla değişen risklere yanıt vermek için; liderlik düzeyinden başlayarak risk yönetimine yaklaşımlarını değiştirmeleri gerekiyor. Yeni teknolojilerden faydalanan ve sadece tepki vermek yerine, potansiyel yeni gelişmeleri öngören stratejik bir yaklaşım benimsenmeli.