3 Şub 2022
Özel sermaye fonları ilk kez “trilyon dolar” seviyesinde

Özel sermaye fonları ilk kez “trilyon dolar” seviyesinde

Musa Gezer

EY Türkiye Özel Sermaye Fonları Sektör Lideri

EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Şirket Ortağı

3 Şub 2022
İlgili konu başlığı Özel sermaye

EY tarafından çeyrek dönemlerde hazırlanan ve özel sermaye fonlarının nabzını çok yakından ve sürekli olarak takip eden PE Pulse araştırmasının en güncel raporu kısa süre önce yayınlandı. PE Pulse, 2021’in özel sermaye (PE) şirketleri için yatırım aktivitelerinin ilk kez trilyon dolar sınırını aştığı bir rekor yılı olduğuna dikkat çekiyor.

PE Pulse, özel sermaye fonları alanındaki firmaları 2022'de oldukça farklı bir operasyon ortamının beklediğini vurguluyor. Faiz oranlarındaki artışlar, enflasyonist baskılar, daha agresif para politikaları ve süregelen tedarik zinciri zorlukları sene boyunca belirleyici etkenler olacak.

En güncel EY Pulse araştırmasından özel sermaye fonları ile ilgili öne çıkan başlıklar şöyle sıralanıyor:

EY’ın PE Pulse araştırmasına göre 2021'de özel sermaye fon işlemlerinin %54'ünü teknoloji ve tüketici sektörleri oluşturdu. Geçen yıl boyunca toplanan büyüme sermayesi fonları ise bir önceki yıla kıyasla %53 oranında artış gösterdi. 2021’de bu alandaki satın almaların toplam değeri, 2020 yılına göre %96 oranında artış kaydederek 1,2 trilyon ABD doları seviyesine ulaştı.

Yıl boyunca bu tabloya olumlu katkı yapan faktörler, tüm dünyayı etkileyen pandemiyle mücadele kapsamındaki kısıtlamaların ardından beliren küresel ekonomik toparlanma, işlemler için yaygın finansman, artan tüketim seviyeleri ve aşılama oranlarındaki büyüme olarak sıralanabilir.

En güçlü sektörler teknoloji ve tüketici

Pandemi döneminde hızlı büyümesini sürdüren teknoloji sektörü 2021 yılında özel sermaye fonları işlemlerinin %30'unu oluşturdu.  Bunu değer bazında toplam işlemlerin %24'ünü oluşturan tüketici sektörü izledi. Özel sermaye fonları için en çekici hedefler arasında, güçlü Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) stratejilerine sahip teknoloji destekli şirketlerin ve daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunan işletme modellerine sahip olan işletmelerin yer almış olması önemli.

Finansal hizmetler ve özellikle sigorta alanı da önemini korumayı sürdürüyor. Özellikle, sigorta alanındaki geleneksel şirketlerin işleyişinde devrim niteliğinde çözümlere imza atan inovatif çözüm sunan girişimler (InsurTech), özel sermaye fonlarının mali disiplin ve kurumsal yönetişimdeki uzmanlığından yararlanabilir. Sağlık hizmetleri de birinci basamak sağlık hizmetlerinden özel hizmet sağlayıcılara kadar değişen pazarlarda konumlanmış firmalar tarafından yön verilen aktif bir alan.

Son aylarda, stratejiyi yeni zirvelere taşıyan yeni nesil büyüme sermayesi fonları dikkat çekti. Büyüme sermayesi fonları yıl boyunca 2020'ye göre %53 artışla 102 milyar ABD Dolar seviyesine yükseldi ve bu önceki beş yılın ortalamasına göre büyüme fonlarında %74 artış anlamına geliyor. Kaynak yaratmada teşvik edici rol oynayan birçok dinamik etken söz konusu. Köklü büyüme sermayesi oyuncularının çok büyük ölçekli ve iddialı teklifleri için her zamankinden fazla miktarlarda sermaye ayırması bu etkenlerden biri.

2021'de özel sermaye fonları alanında satın almalar gibi çıkışlarda da rekor seviyelere ulaşıldı. Bu alanda toplam değer %107, hacim ise %56 oranlarında yükseliş kaydetti. Anlaşmaların sayısı tüm kanallarda artarken stratejik satışlar hacimsel olarak %49, ikincil satışlar hacimsel olarak %53 ve özel sermaye fonu destekli halka arzlar ise iki katından fazla oranlarda arttı.

2021, özel sermaye fonları için ESG’nin yılı oldu

2021, ESG ve sürdürülebilirlik konularının, özel sermaye fonları alanındaki oyuncuların gündemlerinde üst sıraya yerleştiği bir yıl oldu. Bunun nedenleri arasında ESG’nin öneminin genel kabul görmüş olması var elbette. Özel sermaye fonlarının tüm paydaş gruplarından gelen talepler ile sürdürülebilirliğin somut değer yaratmada oynayabileceği rol konusunda artan farkındalık da belirleyici oldu.

 EY’ın PE Pulse araştırmasına ulaşmak için tıklayınız

Özet

  • En güçlü sektörler teknoloji ve tüketici 
  • 2021, özel sermaye fonları için ESG’nin yılı oldu
  • EY’ın PE Pulse araştırması

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.