İki farklı güç rekabet ederken, nasıl karlı çıkan taraf olursunuz?

5 dakika okuma süresi 16 Eki 2019
İlgili konu başlığı Özel sermaye

Kaynakları göster

Özel sermayenin, sermaye birikimindeki artan rolü; yatırımcılar için nasıl ciddi sonuçlar doğuruyor?

Son birkaç senedir ABD’de, özel piyasalardan ortaya çıkan yeni sermaye; kamu piyasalarından ortaya çıkan sermayeyi geçmiş durumda. Bu; büyük ölçüde fark edilmeyen bir gelişme olsa da, etkileri önemli ve çok kapsamlı.

Son yirmi yılda özel sermaye (ÖS) firmaları; satın alma ve girişim fonlarındaki karmaşık köklerinden uzaklaşarak, bir şirketin yaşam döngüsünün neredeyse tüm aşamalarında finansman sağlamak için tasarlanmış, çok çeşitli araçlar geliştirdi. Kapsamları ise; tohumdan büyüme sermayesine ve daha yeni ve uzun vadeli (geleneksel fon yapısına uygun olmayan, yatırım dünyasının kapılarını yepyeni iş alanlarına açan) fonlara kadar uzanmakta.

Sonuç olarak, şirketlerin finanse edilme şeklinde bir değişim yaşanıyor.

ÖS firmalarının yönettiği taahhütler; 2000 yılında 500 bin dolardan az bir miktardayken, şu anki değerleri yaklaşık 3.4 trilyon dolara yükselmiş durumda. Bu miktara, özel sermaye dünyasındaki diğer varlık türlerini de (altyapı, gayrimenkul, özel borç, doğal kaynaklar vb.) hesaba katarsak; toplam 6 trilyon dolardan yüksek bir toplama ulaşıyoruz.

Özel sermaye firmalarının yönettiği taahhütler,

3.4 trilyon dolar

2000 yılında 500 bin dolardan az bir miktarken, şu anda yaklaşık 3.4 trilyon dolara yükselmiştir.

Özel piyasalardaki hızlı büyümenin aksine, kamu sermayesi piyasalarında giderek artan bir durgunluk söz konusu. 1990’dan bu yana, ABD’deki halka açık şirketlerin sayısı; en basit tabir ile yarıya indi. Tüm büyük ekonomilerde olduğu kadar olmasa da; diğer ülkelerin halka arzında da benzer bir düşüş eğilimi görüldü. Günümüzün kamu piyasaları; her geçen gün sayıca az azalan, olgunlaşmış büyük ölçekli şirket tarafından belirleniyor.

Kamu piyasalarına; her geçen gün sayıca azalan, büyük ölçekli şirketler tarafından hükmediliyor (ABD'de halka arz edilen şirketlerin sayısı ve bunların piyasa değeri/GDP baz alınmıştır).

 Büyümek için yeni yollar

Buna rağmen; varlık sınıfına daha fazla sermaye aktıkça ÖS firmaları, bu sermayeyi konuşlandırmakta zorlanacak.

Geleneksel satın alma alanı ÖS için esas teşkil etmeye devam etse de, sektörün en cazip fırsatlarından bazıları, piyasanın daha az gelişmiş alanlarından gelecek.

  • ABD ve Avrupa dışında, kullanımın daha az olduğu yerlerdeki fırsatlar

    Gelişmekte olan piyasalardaki özel sermaye faaliyetleri,;düzenli olmasa olmasa da, muazzam bir büyüme kat etti. Emerging Markets Private Equity Association (EMPEA) verilerine göre; gelişmekte olan piyasalardaki faaliyet, on yıl önceki %9’luk payından yükselerek; 2018 yılında küresel ÖS yatırımının %23’ünü temsil etti. Büyüyen bir orta sınıf, yükselen bir tüketici kültürün ve güçlü bir demografik yapı gibi uzun vadelive güçlü eğilimler; gelişmekte olan pazarları, sektörün en net büyüme fırsatlarından biri haline getiriyor. Örneğin, ABD ve İngiltere'de; ortalama yıllık ÖS yatırım faaliyeti, GDP'nin %1.7 ve %2.1'ini temsil ediyor. Hindistan, Çin, Brezilya ve Sahra altı Afrika’sı gibi gelişmekte olan pazarlarda, (Hindistan'da sadece %0.36 ve Çin'de %0.16 ile) ÖS yaygınlık oranı çok daha düşük seyrediyor.
  • Net varlık yatırımı dışındaki fırsatlar

    ÖS için en kayda değer büyüme, net varlık tarafından gelmiyor olabilir. Preqin'e göre; doğrudan kredi verme ve sıkıntılı ve ara finansman gibi özel kredi alanındaki varlıklar, son yıllarda önemli ölçüde artarak; on yıl evvelki yaklaşık 240 milyar dolarlık değerlerinden, Eylül 2018 itibariyle 837 milyar dolara yükseldi. Yatırımcılar, alanın çeşitlendirme getirilerinin yanı sıra; genel olarak diğer sabit getirili portföylerden, yüksek getirililere (ve risk profillerine) erişim imkanından da memnuniyet duyuyorlar. Endüstrinin ekonomik ve kredi döngülerine tabi olduğu su götürmezken; uzun dönemde eğilim, geleneksel borç verenlerden, banka dışı kredi açanlara doğru yöneliyor. Özellikle son yıllarda, ÖS destekli kredi fonlarının; bir zamanlar yalnızca kaldıraçlı kredilere ve yüksek getirili piyasalara münhasır olan, oldukça büyük anlaşmaların altına imza attığı görüldü.
  • İlave büyüme alanları

    Birçok fırsat, geleneksel olarak ÖS kapsamının dışında kalan şirketlerden gelebilir. Örneğin, uzun vadeli fonlar; kısa vadede elde tutamayacakları şirketler için yatırım dünyasının kapılarını açarak, 15- 20 yıl ya da daha uzun süre onları elde tutacak şekilde tasarlandı.

Yeni Zorunluluklar

Her geçen yıl ile birlikte, özel sermaye endüstrisinin boyutu ve yaygınlığı; muazzam bir artış göstererek, çok sayıda yatırım modelini kapsar hale geliyor.

Paydaşların, sermaye piyasasının yeni bir durağanlığa doğru aldığı yolun farkında olmaları oldukça kritik. Geçen yüzyılın büyük bir kısmında, birçok girişimcinin ve aile işletmesinin en büyük hırsı; kamu borsasında listelenecek kadar büyüyebilmekti. Özel sermayedeki yenilikler; işletmelere büyüyen bir dizi cazip seçenek sunduğundan, bu durum artık geçerliliğini korumuyor. Çeşitli sermaye piyasası paydaşları için, ekonomik büyümenin özel sermaye alanının içinde kalmasının etkileri anlamlı.

ÖS firmaları; yatırım dünyasının önceden yatırım yapamadıkları bölümlerine de erişim sağlayabilmek için, saldırgan bir şekilde yeni yapılar oluşturmaya devam edecekler. Buradan hareketle, coğrafi olarak ÖS yaygınlığının çok daha düşük olduğu bölgelere doğru genişlemeyi sürdürecekler. Gelişmiş pazarlarda, daha yüksek çarpanları haklı gösterebilmek için; operasyonel kabiliyetlerini oluşturmaya devam edecekler. Sektör uzmanları uzmanlıklarını, gizli fırsatları ortaya çıkarmak için kullanacak ve bir varlık için kendilerini 'en iyi alıcı' olarak konumlandıracaklar. Ve büyük yöneticiler; rekabetin hatırı sayılır ölçüde düşük olduğu pazarlarda çalışmak için, hacimlerini koz olarak kullanacaklar.

Özet

Özel sermaye; kamu sermayesi piyasalarının hem yatırımcılar hem de finansman arayan çeşitli işletmeler tarafından yaygın olarak erişilebilir hale geldiği 19. yüzyıldan bu yana, sermaye piyasalarındaki en derin değişimlerden birinin ortasındadır. Şimdi, şirketlerin finanse edilme şekli bir kez daha değişiyor. Bu değişimin ortasında ise, özel sermaye (ÖS) ve diğer özel sermaye sağlayıcıları yer alıyor.