482178901

BT Uzmanı Olmayanlar İçin BT Denetimi Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • BT iç kontrol, risk ve uyum uzmanları
 • BT iç denetçileri

    Süre

      2 gün

    Amaç

      Bilgi Teknolojileri Denetimi ve Risk Yönetimi alanlarına ilgili duyan veya bu çerçevede yürütülen faaliyetlerin paydaşı olan kişilerin bu alanlara yönelik farkındalık düzeylerinin arttırılması ve temel BT denetimi kavramları hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

    Kapsam

 • Temel BT kavramları
 • Kurumlarda temel BT altyapısı ve mimarisi
 • BT ve BT Risk Yönetimi organizasyon yapısı - roller ve sorumluluklar
 • BT Denetim ve Risk Yönetimi’nin kurumlar için önemi
 • BT denetiminde kullanılan standartlar hakkında özet değerlendirme
 • Bilgi sistemleri yönetimine ilişkin yürürlükteki mevzuat
 • BT genel kontrolleri ve uygulama kontrollerinin temel özellikleri
 • Vaka analiz çalışması (risklerin ve kontrol noktalarının tespiti)
 • Bulgu raporlaması

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.