530055153

Çevik (Agile) İç Denetim Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • İç denetçiler

    Süre

        1 gün

    Amaç

      Eğitimde çevik (agile) yaklaşım ile ilgili farkındalık kazandırılması ve çevik yaklaşım ile ilgili kavramlarının uluslararası iç denetim standartları ile uyumlu bir şekilde, güncel uygulama tecrübeleri çerçevesinde katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır.

    Kapsam

 • Çevikliğin temel özellikleri, değerleri ve prensipleri
 • Çevik kavramının yazılım geliştirme süreçlerinde ve proje yönetiminde kullanımı
 • Geleneksel yaklaşım ile çevik yaklaşım arasındaki farklar
 • Scrum yönteminin özellikleri ve kavramları
 • İç Denetimin Çevik Hale Getirilmesi
  • Çevik İş Modeline Geçiş
  • Strateji ve Operasyon Modelinin Belirlenmesi
  • Scrum’un Çevik Denetimde Kullanımı
  • Zorluklar ve faydalar
 • Vaka çalışması: Örnek bir iç denetim faaliyeti için sprint’ler ve product backlog hazırlama.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.