912015068

Denetçiler İçin Kredi Riski Yönetimi Eğitimi

    Kimlere yönelik?

  • İç denetçiler
  • İç kontrol uzmanları
  • Teftiş uzmanları

    Süre

      2 gün

    Amaç

      Kredi riski yönetiminde kullanılan yöntemler, teknikler ve model denetimi süreci hakkında kapsamlı bilgi kazandırılması ve ekip yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir.

    Kapsam

  • Kredi riski için temel konseptler
  • Kredi riski ölçüm teknikleri
  • Kredi riski model denetimi
  • Kredi riski kontrol süreç ve sistem denetimleri
  • Yönetişim konuları

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.