912015068

Denetçiler İçin Validasyon Eğitimi

    Kimlere yönelik?

  • İç denetçiler
  • İç kontrol uzmanları
  • Teftiş uzmanları

    Süre

      2 gün

    Amaç

      Kurumların alacak riskine ilişkin geliştirdiği veya kullanmakta olduğu modellerin incelenmesi esnasında kullanılacak niteliksel ve niceliksel yöntemlerin ekiplere kazandırılması hedeflenmektedir.

    Kapsam

  • Validasyonun temel ilkeleri
  • Piyasa riski ölçüm modeli ve validasyon denetimi
  • Kredi riski modellerinin geçerliliği ve denetimi, temel validasyon kuralları

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.