42-21026359

Entegre Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) Eğitimi

    Kimlere yönelik?

  • Yönetim sistemleri uzmanları
  • Süreç ve kalite uzmanları

    Süre

      2 gün

    Amaç

      Entegre Yönetim Sistemi, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 yönetim sistemlerinin tek çatı altında toplandığı ve gerekliliklerin eş zamanlı karşılanabildiği bütünsel bir yönetim sistemi uygulamasıdır.

      Entegre Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme eğitimi ile uygulamalarınızı ve gerekli dokümantasyonu daha etkili ve tek bir yapı halinde nasıl sürdürülebileceğinin aktarılması amaçlanmaktadır.

    Kapsam

  • Entegre Yönetim Sistemi önemi ve faydaları
  • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartlarının tanıtımı, temel kavramları ve entegre uygulamaları
  • Yönetim sistemlerinin planlanması
  • Yönetim sistemlerinin uygulanması ve işletilmesi
  • Dokümantasyon süreçleri
  • Performans değerlendirme ve iç tetkik
  • Yönetimin gözden geçirmesi

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.