956550414

Güvenli Uygulama Geliştirme Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • Uygulama geliştiriciler
 • Siber güvenlik uzmanları
 • İç denetçiler

    Süre

      3 gün

    Amaç

      Uygulama geliştirme ekiplerinin güvenlik açığı içermeyecek şekilde yazılım geliştirmeleri ve zafiyet taramaları, sızma testleri ya da uygulama güvenliği denetimlerinde çıkan açıkların giderilmesi için bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.

    Kapsam

 • Güvenli uygulama geliştirme temelleri
 • En tehlikeli güvenlik açıklıkları
  • OWASP Top 10 listesi detaylı değerlendirme
  • CWE SANS Top 25 listesi detaylı değerlendirme
 • Uygulama geliştirme süreçlerinde güvenlik kontrolleri otomasyonu
 • SECDEVOPS yaklaşımları (ürünler, yöntemler ve kontroller)
 • Güvenlik açıkları içeren örnek bir uygulama güvenliği denetim raporunun incelenmesi ve uygulamalı olarak açıklıkların kapatılması

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.