530055153

İç Denetimde Veri Analitiği Uygulamaları Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • İç denetçiler
 • İç kontrol uzmanları
 • Risk yönetim uzmanları

    Süre

        2 gün

    Amaç

      Veri analitiği uygulamaları, iç denetimin etkinliğini ve verimliliğini arttırmada vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Bu eğitimde iç denetimin çeşitli aşamalarında veri analitiğinin nasıl kullanılabileceğinin açıklanması ve katılımcıların örnek senaryolar üzerinden uygulama yapması amaçlanmaktadır.

    Kapsam

 • Veri analizine giriş
  • Temel kavramların hatırlanması
  • Betimleyici istatistik
  • İç denetimde popülasyon ve örneklem seçimi
 • Veri temini ve kontrolleri
  • Verinin doğruluğu ve bütünlüğüne ilişkin beş temel kontrol alanı ve uygulanacak testler
  • Veri kalitesine ilişkin hususlar
 • İç denetim süreçlerinde veri analitiği uygulama alanları
  • Risk değerlendirmesi ve planlama
  • Saha çalışması ve testler
  • Raporlama ve izleme
 • Senaryo Çalışmaları (2.gün) – Senaryolar, katılımcıların aşina olduğu herhangi bir veri analizi aracı için uyarlanabilir.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.