912015068

İSEDES (İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci) Eğitimi

    Kimlere yönelik?

  • Risk yönetim uzmanları

    Süre

      2 gün

    Amaç

      İSEDES yönetmeliği ve Basel II doğrultusunda ekonomik sermaye hesaplamaları, stres testi uygulamaları ve süreç hakkında farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir.

    Kapsam

  • Basel II ve İSEDES
  • İSEDES Filozofisi ve yapısı
  • Bireysel risk değerlendirmesi
  • Ekonomik sermaye ve stres testi
  • Dokümantasyon

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.