IS09B12IZ

ISO 31000 Tabanlı Risk Yönetim Sistemi Eğitimi

    Kimlere yönelik?

  • Risk yönetim uzmanları
  • Yönetim sistemi uzmanları

    Süre

        2 gün

    Amaç

      ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi uluslararası bir standart olup, kuruluşlara kapsamlı ilke ve yönergeler ile uçtan uca risk yönetimi süreçleri için bir çerçeve oluşturmaktadır. ISO 31000 eğitimi ile risk yönetimi çerçevesinin planlanması, uygulanması, sürdürülmesi ve yönetilmesi konusunda farkındalığın ve temel pratiklerin sağlanması amaçlanmaktadır.

    Kapsam

  • Yönetim sistemlerinin ve ISO standartlarının temel özellikleri
  • Risk Yönetim Sistemi’nin rolü, önemi ve faydaları
  • Risk yönetiminin temel kavramları
  • ISO 31000 temel gereklilikleri
  • ISO 31000 prensipleri, çerçevesi ve süreci
  • ISO 31000 uyarınca risk yönetim süreci ve uygulamaları
  • ISO 31000’in kurumsal risk yönetiminde uygulanması
  • Vaka çalışması: ISO31000 döngüsünün örnek riskler üzerinde uygulanışı

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.