42-21026359

ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

    Kimlere yönelik?

  • İş sağlığı ve güvenliği uzmanları
  • Yönetim sistemi uzmanları

    Süre

      2 gün

    Amaç

      ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini artırmaya, iş kazalarını, meslek hastalıklarını azaltmaya ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uyum sağlanmasına yardımcı olan bir yönetim standardıdır.

      ISO 45001 eğitimi ile etkin bir yönetim yapısı ve gereklilikleri hakkında farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

    Kapsam

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi tanımı
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin önemi ve faydaları
  • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği kavramları
  • ISO 45001 temel gereklilikleri
  • Tehditlerin belirlenmesi ve risklerin analizi
  • İSG Yönetim Sistemi ve dokümantasyon

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.