956550414

Kişisel Verilerin (KV) Korunması Farkındalık Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • Üst yönetim
 • KV koruma sorumluları
 • Çalışanlar

    Süre

 • Üst Yönetim: ½ gün
 • KV Program Paydaşları: 2 gün
 • Çalışanlar: 1 gün

    Amaç

      6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (General Data Protection Regulation – GDPR) kapsamında kurum yönetimlerinin, kişisel veri koruma program paydaşlarının (hukuk, regülasyon, uyum, bilgi güvenliği, veri yönetişimi vb.) ve/veya kurum çalışanlarının kanun ve alt düzenlemeleriyle ilgili son gelişmeler, teknik ve idari tedbirler ile teknoloji gereksinimleriyle ilgili bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

    Kapsam

 • Düzenlemelerde genel görünüm ve temel kavramlar
 • Kişisel verilerin işlenmesinde temel ilkeler
 • Kişisel verilerin işlenme şartları
 • Veri sorumlusu, veri işleyen kavramları
 • Özel nitelikli kişisel veriler
 • İlgili kişinin hakları
 • Hukuki, idari ve teknik gereklilikler
 • Kişisel verilerin korunması kurulu kararları ve değerlendirmeler
 • Yönetmelik ve rehberler
 • Kişisel verilerin korunmasında teknoloji gereksinimleri
 • Sektörler özelinde EY uygulamaları

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.