956550414

Kurumsal Ağlarda Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi

    Kimlere yönelik?

  • Siber güvenlik ekipleri
  • Ağ yönetimi ekipleri
  • Forensic ekipleri

    Süre

      2 gün

    Amaç

      Kurumsal ağı hedefleyen zararlı yazılımlarla ilgili bilgilendirme yapmak ve örnek bir zararlı yazılımın incelenmesi amaçlanmaktadır.

    Kapsam

  • Zararlı yazılım tipleri
  • Zararlı yazılımların kurumsal ağlara giriş ve yayılma yöntemleri
  • Web tabanlı zararlı yazılımlar
  • Zararlı yazılımlar için statik analiz ve uygulama örnekleri
  • Zararlı yazılımlar için dinamik analiz ve uygulamaörnekleri
  • Sunucu ve sistemlerde hafıza inceleme
  • Uygulamalı Sandbox kurulumu ve örnek bir zararlı yazılım incelemesi (katılımcılarla beraber)

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.