912015068

R’da Temerrüt Olasılığı Modellemesi ve Model Validasyonu Eğitimi

    Kimlere yönelik?

  • İç denetçiler
  • Risk yönetim uzmanları
  • İç kontrol uzmanları

    Süre

      5 gün

    Amaç

      Uygulamalı temel R programlama dili eğitiminin ardından oluşturulacak veri seti ile birlikte Temerrüt Olasılığı Modellemesi ve Model Validasyonunun nasıl uygulanabileceği ve çıkarımların yorumlanmasının aktarılması amaçlanmaktadır.

    Kapsam

  • Temel R eğitimi
  • Veri setinin R ortamına aktarımı ve veri kontrolleri
  • Değişken eleme yöntemleri
  • Eksik değer atama yöntemleri
  • Model kalibrasyonu ve derecelendirme cetvelinin oluşturulması
  • Model performans ve stabilite testleri
  • Lojistik Regresyon Metotları

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.