912015068

R ile Gelişmiş Analitik Yöntemler Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • İç denetçiler
 • Risk yönetim uzmanları
 • İç kontrol uzmanları

    Süre

      5 gün

    Amaç

      Temel R programlama dili eğitimiyle birlikte klasik ve modern metotları veri madenciliği ile birleştirerek verideki kalıpları keşfetmeye ve geleceğe dair tahmin yapılmasını sağlayacak yöntemlere ilişkin R uygulamalarının aktarılması hedeflenmektedir.

    Kapsam

 • Temel R eğitimi
 • Karar ve döngü yapıları
 • Betimleyici istatistikler
 • Regresyon
 • Karar ağacı
 • Kümeleme ve sınıflandırma
 • Vaka çalışmaları
  • Kredi riski skorlama
  • Müşteri terk analizi

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.