530055153

SAP Üzerinde İş Süreçlerinin Denetimi

    Kimlere yönelik?

 • İç denetçiler
 • İç kontrol uzmanları
 • Süreç sahipleri/Süreç kontrol sorumluları
 • SAP/BT yönetimi

    Süre

        3 gün

    Amaç

      SAP sistemleri birçok organizasyonun iş süreçlerinin temelini oluşturmaktadır. Tüm bilgi sistemleri için geçerli olduğu gibi, SAP sistemlerinin de gerekli iş/uygulama kontrollerini içermemesi durumunda önemli riskler ortaya çıkabilir. Bu eğitimde SAP sisteminde süreç risklerinin tespiti ile bu risklerin SAP üzerinde nasıl kapatılabileceğine yönelik bir farkındalık yaratılması  hedeflenmektedir.

      Eğitimde, iş süreçleri ve uygulama kontrolleri çerçevesinde konfigürasyon, standart raporlar, veri analizleri, görevler ayrılığı ihlalleri, ana veriler gibi konular ele alınacaktır.

    Kapsam

 • Kontrol türleri, kontrol hiyerarşisi ve uygulama kontrollerinin rolü ve önemi
 • SAP sistemlerine genel bakış
 • SAP mimarisi ve bileşenleri
 • Temel SAP Süreçleri, Risk ve Önemli Kontroller
  • Bilgi Teknolojileri
  • Satınalma ve Ödemeler
  • Satış ve Ticari Alacaklar
  • Üretim, Kalite ve Bakım Yönetimi
  • Envanter ve Maliyetlendirme
  • Finans ve Muhasebe
  • İnsan Kaynakları

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.