912015068

Temel IRB (İDD) Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • İç denetçiler
 • Risk yönetim uzmanları
 • İç kontrol uzmanları

    Süre

      3 gün

    Amaç

      İçsel derecelendirme sistemi tasarımı, denetimi ve validasyonu hakkında geniş kapsamlı bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

    Kapsam

 • IRB yaklaşımına genel bakış
 • Kredi riski modelleri için temel konseptler
 • Rating (PD) Model geliştirme
 • LGD model geliştirme
 • EAD/CCF model geliştirme
 • Düşük temerrüt portföyler
 • Risk Parametresi Validasyonu
 • Süreçlerde kredi riski modellerinin kullanımı

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.