Finansal Hizmetler firmaları karbon hedeflerini gerçek dünya için hedeflere nasıl dönüştürebilir?

14 dakika okuma süresi 26 Eki 2021

Kaynakları göster

 • Finansal Hizmetler firmaları karbon hedeflerini gerçek dünya için hedeflere nasıl dönüştürebilir?

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği  Konferansı (COP26), dünyanın iklim krizine verdiği yanıtta bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nden gelen sert uyarıların ardından gelen gerekli dönüşümün büyük ölçeği ve hızlı eylem gerekliliği çok açık.

Finansal hizmet kuruluşları (FHK'lar), iklim krizine küresel yanıtta oynayacak kilit bir role sahiptir. Birçoğu liderlik sergileme eğiliminde olup yalnızca kendi enerji kullanımlarına ilişkin kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını ortadan kaldırmayı taahhüt etmez aynı zamanda kapsam 3 emisyonlar - finanse ettikleri, yatırım yaptıkları, sigortaladıkları veya kolaylaştırdıkları müşteri faaliyetleriyle ilişkili “finanse edilen emisyonlar”- da dahil olmak üzere azaltmak için taahhütte bulunurlar.

Finans sektörünün faaliyet gösterdiği daha geniş ekonomiden bağımsız hareket edemeyeceğini kabul etmek önemlidir. Her FHK’nın kendi karbondan arındırma stratejisini belirlemesi gerekir ve her biri yatırımcılar, müşteriler, düzenleyiciler ve hükümetler dahil olmak üzere bir dizi paydaşla ilişki kurmalıdır.

FHK'lar hangi yaklaşımı seçerse seçsin, güvenilir karbonsuzlaştırma (pdf) planları oluşturma yeteneği, finanse edilen emisyonları azaltmak ve paydaşlarla ortak bir amaç duygusu oluşturmak için kritik olacaktır. Bunu mümkün kılmak üç üst düzey kurala bağlıdır:

 1. Finansman faaliyetleriyle bağlantılı emisyonları azaltmak için bilime dayalı hedefler belirlemek
 2. İklim çözümleri için finansman akışını artırmak için hedefler belirlemek
 3. Güvenilir planlama, beyan ve raporlama yoluyla bu hedeflerde güven oluşturmak

Bu makale, tüm emisyon ayak izini karbondan arındırmak eğiliminde olan FHK'ların bu zorunluluklara nasıl yanıt verebileceğini incelemektedir. Firmaların karşı karşıya olduğu mevcut belirsizlikleri ve sektörün şu anda karşı karşıya olduğu en büyük zorlukları ortaya koymaktadır. Ardından, FHK'ların belirtilen hedeflere ulaşılmasına yardımcı olacak ve daha da önemlisi, antropojenik iklim değişikliğini 1, 5 santigrat derece ile sınırlamak için nihai olarak gerekli olan gerçek ekonomi değişikliklerini sunacak pazar lideri karbonsuzlaştırma planları oluşturmak için kullanabilecekleri pratik bir dört aşamalı yaklaşımı açıklamaktadır.

businessman on staris by vertical garden
(Chapter breaker)
1

Bölüm 1

Firmaları kendi yüksek hedeflerini gerçekleştirme konusunda büyük bir görev bekliyor

Birçok kuruluş finanse edilen emisyonlarını azaltmak için iddialı taahhütlerde bulunmaktadır.

Şirketler, finans kuruluşları, şehirler ve 130'dan fazla ülke, halihazırda yüzyılın ortasına kadar sera gazı (GHG) emisyonlarını net sıfıra indirmeyi taahhüt etti veya gelecekte etmeyi planlıyor. Net sıfır, çok önemli uzun vadeli bir hedeftir, ancak 2020'lerde - özellikle en büyük sera gazı salanları tarafından - dik emisyon kesintileri de küresel ısınmayı sınırlamak ve yaşanabilir bir iklimi korumak için kritiktir.

Yatırımcılardan ve müşterilerden gelen baskıyla ve bazıları için zorunlu düzenleme olasılığıyla karşı karşıya kalan birçok FHK, şimdi kapsam 3 tarafından finanse edilen emisyonlarını azaltmak için iddialı taahhütlerde bulunmaktadır. Bugüne kadar, majör FHK'ların yaklaşık yüzde 50'si 2050 için net sıfır hedeflerini belirlemiştir.

Bu hedef dalgası memnuniyetle karşılanmaktadır, ancak FHK'lar şimdi bunu gerçeğe dönüştürmek ve finansal sistemi yeniden şekillendirmede rollerini oynamak için büyük bir görevle karşı karşıyadır. Daha büyük ölçekte karbondan arındırma için sermayeyi harekete geçirmek ve geçişi finanse etmek için yeni teknikler geliştirmek çok önemlidir. Ancak bireysel FHK'lar için en temel gereksinim, güvenilir karbonsuzlaştırma planlarıdır. “Race to zero” (Sıfıra Yarış) kampanyasının çabaları ve ilgili finansal ittifaklar ve girişimler bunu önemli ölçüde ilerletmiştir, ancak FHK'lar hala birkaç kilit uygulama sorusuyla karşı karşıyadır:

 • Şu anda neredeyiz? Firmalar, ilerlemeyi takip edebilecekleri kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarının net bir temel hattına ihtiyaç duyarlar. FHK'lar için, finanse edilen emisyonlar da dahil olmak üzere Kapsam 3 emisyonları kritik öneme sahiptir. İlgili gereksinimler, veriler ve metodolojiler hala gelişmekte olduğundan bunların hesaplanması karmaşıktır.
 • Nereye gidiyoruz? Finans kurumlarının, Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için en son bilimin gösterdiği şeylere dayalı olarak hedefler belirlemesi gerekmektedir. Amaca yönelik FHK'lar, iklim çözümlerini desteklerken aynı zamanda karbon ağırlıklı endüstrilerin geçişini kolaylaştırmak istiyor. Bu durum, karşı tarafların yeterlilik ve güvenilirlik açısından kendi geçiş planlarının değerlendirilmesini gerektiriyor.
 • Oraya nasıl ulaşırız? Ara ve uzun vadeli hedefleri birleştiren açık karbonsuzlaştırma stratejileri geliştirmek kolay değildir ve güçlü yönetişim ve kontroller gerektirir. Üst yönetimin ayrıca, adil ve hakkaniyetli bir geçişi desteklemek gibi önemli ilkelere bağlı kalırken, emisyonları azaltmak için mevcut olan kaldıraçları anlaması ve üzerinde anlaşmaya varması gerekir.
 • Kime açıklamamız gerekir? FHK'lar, hedeflerinde güven, itimat ve ivme oluşturmak istiyorlarsa, planlarını müşterilere, yatırımcılara, düzenleyicilere ve personele açıklamak için şeffaf ve kontrollü iletişim stratejilerine ihtiyaç duyacaklardır.

Önümüzdeki 5-10 yıl taahhütler ve eylemler açısından kritik öneme sahip. 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşılacaksa, sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar yarıya indirilmesi gerekiyor. Ulaşılması kolay hedeflerin bir kısmı zaten elde edilmiş olsa da, endüstrinin ekonominin her sektörünü dönüştürmeye yardımcı olması için zaman kısa.

 

Son olarak, firmalar düşük karbonlu çözümlerin hızla ölçeklenmesinin yarattığı potansiyel fırsatlara karşı tetikte olmalıdır. Geleneksel olarak, iklim eylemi dekarbonizasyonun yükünü omuzlamak için bir gereklilik olarak görülüyor. Artık farklı bir bakış açısının giderek daha fazla kabul görmesi söz konusu: küresel geçiş, FHK'lara eşi görülmemiş değer yaratma potansiyeline sahip bir yenilik ve teknoloji devrimine katılma şansı veriyor.

 high angle shot of a urban traffic jam
(Chapter breaker)
2

Bölüm 2

Zorluklar

Sahip olunan emisyon için sınırlar belirlemek, bir firmanın emisyon ayak izinin mevcut durumunu değerlendirmede özel bir zorluktur.

Emisyonun temel hatlarını oluşturmak karmaşık ve muhakeme gerektiren bir süreçtir

Sahip olunan emisyon için sınırlar belirlemek, bir firmanın emisyon ayak izinin mevcut durumunu değerlendirmede özel bir zorluktur. FHK'lar, "sahip oldukları" emisyonların sınırlarının nerede çizildiğini, farklı kapsamlarda nelerin hesaba katılması gerektiğini ve hangi nicelleştirme metodolojilerinin kullanılacağını veya bunun gerekli olabileceğini anlamakta zorlanabilir.

Ne yazık ki, şirketlerin mevcut iklim verileri genellikle tutarsızdır ve çoğu durumda eksiktir. Gerçek sera gazı verilerinin doğrudan karşı taraflardan toplanamadığı durumlarda, faaliyet verileri veya sektör ortalamaları gibi benzerlerine dayalı olarak tahmin edilmesi gerekir.

FHK'ların ayrıca fon sağladıkları, yatırım yaptıkları, sigortaladıkları veya kolaylaştırdıkları müşteri faaliyetleriyle ilişkili müşterilerin finanse edilen emisyon profillerini gözden geçirmesi ve kullanılan hesaplamaların temelinin sağlam bir kaydını tutması gerekir. Bununla birlikte, hesaplama metodolojileri hala nispeten yenidir. Sera gazı muhasebesinin yapılabilmesi bakımından küresel olarak kabul edilen bir standart için endüstri talebine yanıt veren Karbon Muhasebesi Finansalları Ortaklığı (PCAF), kısa süre önce altı varlık sınıfını kapsayan finanse edilen emisyonların hesaplanması için bir standart geliştirdi. Buna ek olarak, FHK'ların ilgili BM toplantıları tarafından oluşturulan net sıfır finansal hizmetler ittifakları aracılığıyla toplu çabası, yeni metodolojilerin çerçevelenmesinde ortak bir ivme yaratılmasına yardımcı oldu. Bununla birlikte, bazı boşluklar hala devam etmektedir ve gelecekte ele alınması gerekecektir.

Güvenilir karbonsuzlaştırma yolları iklim bilimine göre şekillendirilmelidir

FHK'lar için bir dizi iklim referans senaryosu ve geçiş yolu mevcuttur. Bununla birlikte, ileriye dönük yapıları, her birinin önümüzdeki yıllarda ekonomik, sosyal ve çevresel dinamiklerin nasıl oynayacağına dair bir dizi varsayıma dayandığı anlamına gelir. FHK'ların bir dizi endüstri ve dahili olarak yönlendirilen yaklaşımlar arasında seçim yapması gerekir. Her birinin faydaları ve sınırlamaları vardır ve hangi metodolojinin her portföy veya kredi defteriyle en fazla ilgisi olduğunu ve hangilerinin karşı taraflar arasında mümkün olan en yüksek karşılaştırılabilirliği sağlayacağını bilmek zor olabilir.

FHK'lar liderliği göstermek için, yeterli amaçları sunmak adına en modern iklim bilimini kullanarak hedeflerini Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi değerlendirmelidir. En iyi uygulama, mümkün olduğunda Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) gibi metodolojileri kullanmak ve emisyon yoğun endüstrilerin karbondan arındırılmasını ve iklim çözümlerinin genişletilmesini desteklemektir. Bununla birlikte, çoğu metodoloji hala gelişmektedir ve genellikle faaliyetlerine ve varlık sınıflarına bağlı olarak sınırlı bir dizi finansal kuruma uygulanabilir. Örneğin SBTi, bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen bir sürüm 2.0 ile geliştirilmekte ve genişletilmektedir.

Strateji hayati bir önem taşımakta fakat zorlu bir denge aksiyonu sunmaktadır

FHK'ların finanse etmek, yatırım yapmak veya sigortalamak istedikleri şirketleri, faaliyetleri ve varlıkları seçme yöntemlerindeki belirli değişiklikler olan karbonsuzlaştırma kaldıraçlarının seçilmesi, etkili bir net sıfır stratejisinin püf noktasıdır. Bununla birlikte, bu kaldıraçlardan yeteri kadarını belirlemek ve bunları yeterince koordineli bir şekilde uygulamak, en hırslı firmalar için bile oldukça zordur ve verilmesi güç kararlar içerir. Net sıfır emisyon elde etmenin kısa bir yolu bulunmaktadır.

Doğru kolları seçmenin zor olmasının birkaç nedeni vardır. Biri, mevcut on yılda emisyonlarda önemli, somut azalmalar yapmanın hayati önemidir.

Bir diğeri, basit elden çıkarmanın ötesine geçme ihtiyacıdır. FHK'lar, ancak daha düşük emisyonlara geçişlerini desteklemek için karşı taraflarla ilişki kurarlarsa, reel ekonomide karbonsuzlaştırmayı mümkün kılacaktır. Üçüncü bir zorluk, müşterilere ve iklim çözümleri sağlayan faaliyetlere sermaye akışını hızla artırma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Son olarak, FHK'ların net sıfır hedeflerini diğer sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ve daha geniş sosyal, ekonomik ve politik faktörlerin değerlendirilmesi ile dengelemesi gerekir. Karbondan arındırma çabaları topluma veya refaha zarar verirse, kamu veya siyasi desteği almayacaktır.

Destek ve katılım ihtiyacı, iletişimin de başarılı stratejilerin çok önemli bir unsuru olduğu anlamına gelir. FHK'lar paydaşlar arasında güven ve katılım sağlayacaksa, karbondan arındırma stratejilerini ve bunların arkasındaki düşünceyi kendi yatırımcılarına, müşterilerine ve kilit ortaklarına iletmenin net bir yolunu bulmaları gerekir.

Açıklama (Beyan) hızla gelişiyor, ancak yakınlaşma çok daha yavaş ilerliyor

Dünyanın dört bir yanındaki kamu ve düzenleyici kurumlar, sağlam finansal olmayan raporlama çerçeveleri geliştirmek için çalışıyor. Bu süreç, İklimle İlgili Mali Beyanlar Görev Gücü'nün (TCFD) rehberliğinin temel bir bileşeni haline gelen geçiş planları etrafında ortaya çıkan bir dizi gereksinimi de kapsamaktadır.

İngiltere'nin Mali Davranışlar İdaresi gibi düzenleyiciler, firmaların iklimle ilgili finansal açıklamalarının TCFD'nin tavsiyeleriyle tutarlı olup olmadığını değerlendirirken bu rehbere başvurma niyetlerinin sinyallerini veriyor. Bu arada, yeşil finans referanslarını oluşturmak isteyen Avrupa Birliği, kısa vadeli hedefler ve ilerleme raporları dahil olmak üzere tüm büyük şirketlerden geçiş planları talep etmeyi planlıyor.

Net sıfır sonuçlara ulaşmak için şeffaflık hayati önem taşır, bu nedenle bu yönde her girişim memnuniyetle karşılanır. Ancak uyum gelişirken, gerçek uyumun sağlanması süreci daha yeni başlıyor. Standartlar hala artıyor; çerçeveler hala geliştirme aşamasında, yorumlar farklı ve tutarsızlıklar ise yaygın. Bazı ülkelerde, değişimi yönlendiren düzenlemelerden ziyade piyasa güçleridir. Gelişmekte olan birçok çerçeve, daha düşük olgunluk seviyesindeki pazarlar için de uygun değildir. Bu sınırlamalar, karar vermenin temeli olarak güvenilir verileri ödüllendiren FHK'lar için büyük zorluklar doğurmaktadır.

Ayrıca, net açıklamanın önemi her iki yol ile de kesişir. FHK'ların kendilerinin dekarbonizasyon ilerlemelerini yatırımcılara ve diğer paydaşlara mümkün olduğunca şeffaf bir şekilde iletebilmeleri gerekir. Ancak şimdilik, iklimle ilgili raporlamanın, temel finansal tablolardaki bilgiler kadar güvenilir veya kullanılabilir olmasına yakın bir yerde olmaktan çok uzağız.

 two people riding on electric scooters at sunset
(Chapter breaker)
3

Bölüm 3

Uygulamaya yönelik adımlar

FHK'lar net sıfıra yolculuklarını planlamak için dört temel eylemi kullanabilir.

FHK'lar için, tüm ekonomiyi yeni bir temele doğru yönlendirirken kendi faaliyetlerini dönüştürme ihtiyacı korkutucu gözüküyor. Özellikle işin hemen başlaması gerektiğinden. CEO'ların "arabayı sürerken inşa etmeleri” gerekiyor.”

Karşılaştıkları zorluklara rağmen, firmaların güvenilir karbondan arındırma planları oluşturmak için kullanabilecekleri uygulamaya yönelik dört adım mevcuttur. Genel hedef, FHK'ların emisyonlarını ölçmesine, izlemesine ve azaltmasına ve ilerlemeyi paydaşlara iletmesine olanak tanıyan bir çerçeve oluşturmaktır. Başarılı olmak için, bu dört aşama bir dizi pragmatik tasarım ilkesiyle desteklenmelidir.

Küresel EY organizasyonunda buna karbondan arındırma çerçevesi diyoruz: pratik adımları iklim bilimi ile uyumlu hale getiren ve FHK'ların güvenilir geçiş planlamasının yapı taşlarını bir araya getirmesine izin veren bir yaklaşım. Güvenilir karbondan arındırma planları, firmaların net sıfır hedeflerine güven oluşturmalarına ve paydaşlara bunları nasıl gerçekleştirecekleri konusunda net bir gerekçe sunmalarına olanak tanır.

Ayrıca hükümetlerin, hissedarların ve müşterilerin finansmandaki mevcut ve potansiyel boşlukları anlamalarına ve uygun yanıtları formüle etmelerine yardımcı olabilirler.

1. Aşama – Mevcut emisyonların anlaşılması

FHK'lar, bilançoları ve kar ve zarar hesapları hakkında derin bir anlayışa sahiptir. Firmalar, diğer Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarına daha aşina hale geldikçe, finansal bilgilerini net sıfır taahhütlerini yerine getirmenin ilk adımı olan mevcut Kapsam 3 tarafından finanse edilen emisyonlarının haritasını çıkarmak için uygulamaya ihtiyaç duyarlar.

FHK'nın yapıları ve bilançoları karmaşıktır, bu nedenle farklı faaliyetler ve sektörler arasında emisyon sahipliği sınırlarının tam olarak nasıl çizildiğini belirlemek önemlidir. İş birimlerinin bu sürece dahil edilmesi

paydaş katılımını ve yatırımını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Sınırlar belirlendikten sonra, gerçek, tahmini ve benzer metodolojilerin uygulanabilirliğini ve bunlarla ilişkili veri gereksinimlerini anlamak hayati önem taşır.

Karbon muhasebesi ilkelerinin önceden belirlenmesi, karşı taraflardan hangi verilerin toplanabileceğini, hangilerinin tahmin edilmesi gerektiğini ve hangi metodolojinin kullanılacağını belirlemeye yardımcı olacaktır. Bunlar, PCAF standartlarından ve Race to Zero (sıfıra yarış) ile bağlantılı finansal hizmetler net sıfır ittifaklarının devam eden çalışma programlarından yararlanılabilir.

Belgeleme ve yönetişim de kilit öneme sahiptir ve özellikle kararların emisyonlarda mutlak bir değişikliğe yol açtığı durumlarda, gelecekte incelemeye tabi olacaktır. FHK'lar, her müşterinin finanse edilen emisyon profilinin stokunu almalı ve kullanılan hesaplama metodolojilerinin tam kaydını tutmalıdır.

Veri girdileri ve kullanılabilirliği hararetli tartışmaların konusu olmaya devam etmektedir. EY, mevcut raporlama gereksinimleriyle ilgili olarak 150'den fazla çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) veri sağlayıcısını değerlendirmiştir. Karbon muhasebesinin temel oluşturma alanında bile, FHK'ların birden fazla sağlayıcı seçeneği mevcuttur. Firmaların, veri sağlayıcıları değerlendirmek için, seçilenlerin işin doğasına uygun olduğunu ve kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini gösteren net sınırlar oluşturması gerekir.

2. Aşama – Karbondan arındırma amaç ve hedeflerinin oluşturulması

Net sıfır hedeflerini doğrudan yönetim kurulu düzeyindeki hedeflere ve firmaların daha geniş ESG taahhütlerine bağlama yeteneği, güvenilir geçiş planlamasının merkezinde yer alır. Net sıfır hedeflerinin de organizasyon içinde akması ve işlevsel (örneğin risk ve finans) ve iş perspektifinden tüm stratejik önceliklerde temsil edilmesi gerekir. Kilit paydaşlar, yönetilen riskler ve aynı zamanda güvenilir geçiş planlamasıyla ilgili aşağıdaki alanlara odaklanan fırsatlar konusunda net olmalıdır:

 • Çevre dostu davranışları teşvik eden yeni ürünler ve hizmetler
 • Teklifler ve müşteri segmentleri arasında farklılaştırılmış teklifler
 • Reel ekonomi etkilerini göstererek yatırımcı katılımını artırmak
 • Tüm paydaşlar için artan değer yaratmak

Tüm bunların mümkün olması için, CEO'dan başlayarak yönetim yapılarının açık ve şeffaf olması gerekir. Kuruluşta gerçek bir değişiklik elde etmek için, yetkili kişiler, teslimatı yönlendiren önlemler ve KPI'lar (temel performans göstergesi) oluşturmalıdır. Önde gelen FHK'larda bu metrikler ücretlendirme yapılarına bağlı olacaktır.

 

Aynı zamanda, FHK'ların tamamen kendi kontrollerinde olmayan hedefler belirlediklerini kabul etmeleri gerekir. Finansmanın nerede ve nasıl sağlanacağına karar verebilirler, ancak hükümetlerin ve tüketicilerin eylemlerini veya inovasyonun hızını doğrudan etkileyemezler. FHK'lar, müşterilerin geçişlerinin kolaylaştırıcıları olarak kendi rollerine odaklanmaya devam ederken, politika, teknoloji ve kamu davranışındaki gelecekteki gelişmeler hakkındaki varsayımları konusunda net olmalıdırlar.

Bu değerlendirmeler, karbonsuzlaştırma yollarının iklim bilimi ile doğrudan bağlantılı olmasını gerekli kılmaktadır. Liderlik göstermek için FHK'lar SBTi'ye kaydolmayı düşünmelidir. Bu, firmaların seçilen geçiş yolu ile uyumlu orta vadeli (2025 ve 2030) ve uzun vadeli (2050) finanse edilen emisyon azaltma aşağıdakiler dahil hedefleri belirlemeye odaklanmasına olanak sağlayacaktır:

 • Yukarıdan aşağıya hedefler (yani portföy veya kredi defteri düzeyinde)
 • Sektör ve alt sektör hedefleri
 • Varlık sınıfı veya faaliyet düzeyi hedefleri
 • Yeşil finansman veya yatırım hedefleri

3. Aşama – Karbonsuzlaştırma stratejinizin tasarlanması ve uygulanması

Etkili bir karbonsuzlaştırma stratejisinin belirlenmesi, FHK'ların portföylerindeki tüm faaliyetler için potansiyel karbondan arındırma yaklaşımlarının uygunluğunu değerlendirmesiyle başlamalıdır. Firmalar, üç kategoride gruplandırılmış farklı iş birimleri, sektörler veya varlık sınıfları arasında geçiş yapmak için potansiyel kaldıraçların uzun bir listesini derlemelidir:

 1. Kurum nelere başvurabilir? Danışmanlık, taraf tutma ve yatırım yönetimi yoluyla veya yüksek emisyonlu faaliyetler yerine düşük emisyonlu sermaye veya sigorta kullanımını tercih etme
 2. Kurum süreçten çıkarma seçimlerini nerede yapabilir? Elden çıkarma veya finansman, danışmanlık veya sigortanın geri çekilmesi
 3. Kurum iklim çözümlerini nerede büyütebilir? Örneğin, yeşil finansman, yeşil yatırımlar veya yeşil sigortanın sağlanmasını artırarak

Belirlenen potansiyel eylemler daha sonra emisyonlar, riskler, maliyetler ve müşteri ilişkileri üzerindeki etkilerine göre önceliklendirilmelidir. Bu, FHK'ların uygulanabilir kaldıraçların üzerinde çalışabilir kısa listeni oluşturmasına izin verecektir.

 

Ardından, bu kaldıraçların etkisinin, karbondan arındırma planında belirtilen kısa vadeli ve orta vadeli hedeflere göre hesaplanması ve değerlendirilmesi gerekir. Kaldıraçların uygulanması, etkilerinin izlenmesi ve müteakip tekrarlamanın FHK tarafından oluşturulan yönetişim ve çerçeveler içinde yönetilmesi gerekir. Bu, nihayetinde, her bir firmanın katılım ve yatırım konusundaki tercihler hususundaki duruşunu içeren ve “yeşil” finansman, yatırımlar veya sigorta için açık kriterleri açıklayan bir karbondan arındırma politikasının yayınlanmasına sebep olacaktır.

4. Aşama  – Performansınızın duyurulması

Etkili iletişim ve raporlama, FHK'ların paydaşları karbondan arındırma stratejilerinin güvenilirliğine ikna etmeleri için kritik öneme sahiptir. Geçiş Yolları Girişimi (TPI), bir şirketin emisyon yönetimini ve raporlamasını değerlendirirken iki faktörü dikkate alır:

 • Yönetim kalitesi (süreçler): Bu, bir firmanın hedeflerinin kalitesi kadar sera gazı emisyonlarının ve bunlarla ilgili risklerin ve fırsatların yönetimini ifade eder.
 • Emisyon performansı (sonuçlar): Bu, bir FHK'nın, bireysel sektör yollarına göre Paris Anlaşması dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası hedeflerle uyumlu varlıkları kullanıyor olmasını tanımlar.

Araştırma, ikisi arasındaki ilişkinin mutlaka doğrusal olmadığını gösterdiğinden, yönetim kalitesi ve emisyon performansı ayrı ayrı ele alınmaktadır. Finanse edilen emisyonlar için güvenilir verilerin sınırlı mevcudiyeti göz önüne alındığında, bu özellikle finansal hizmetler için geçerlidir. FHK'lar için yönetim kalitesinin hızla arttığını ve bunun sonucunda emisyon performansındaki iyileştirmelerin daha yavaş arttığını görmeyi bekliyoruz.

Buna karşılık, FHK'ların karbondan arındırma raporlamasının kalitesi ve şeffaflığı, tipik olarak yönetim kalitesindeki gelişmelere paralel olarak artar. Sektör karşılaştırması, emisyon performansının değerlendirilmesinde kritik bir rol oynar ve genellikle yalnızca beyan edilen bilgilere dayanır. 2020'de EY, İklim Eylemi 100+'nın, şirketlerin iklim geçişi konusundaki performansını ölçmek için gereken verileri toplamak ve yapılandırmak için bir başlangıç ​​çerçevesi geliştirmesine destek olmuştur. Çerçeve, kamuya yapılan açıklamaların değerlendirilmesine yönelik TPI metodolojisiyle uyumlu, şirket raporlamasının temel göstergelerini tanımlamaktadır.

Daha geniş anlamda, FHK'lar, performans raporlamalarını karbondan arındırma stratejilerini, bunun altında yatan mantığı ve sonuçta ortaya çıkan reel dünya etkisini ortaya koyan daha geniş bir paydaş iletişimi çabası içinde çerçevelendirerek emisyon azaltım sağlama yetenekleri etrafında güven inşa edebilirler.

Sonuç

Karbonsuzlaştırmanın artan hızına rağmen, iklim değişikliğini kabul edilebilir sınırlar içinde tutmak şöyle dursun, mevcut değişim oranları birçok FHK'nın net sıfır hedeflerine ulaşması için yeterli olmayacaktır. Güvenilir bilime dayalı yollar, firmalara belirlemeyi seçtikleri karbondan arındırma hedeflerine ulaşmaları ve bu yaklaşım için paydaşların katılımını sağlamaları bakımından bir mekanizma sunmaktadır. FHK'lar, yukarıda açıklanan dört yinelemeli aşamada emisyonlarını azaltabilir:

 • Mevcut finanse edilen emisyonların anlaşılması
 • Dekarbonizasyon amaç ve hedeflerinin geliştirilmesi
 • Karbondan arındırma stratejisi veya stratejilerinin tasarlanması ve uygulanması
 • Dekarbonizasyon performansı ve stratejisinin açıklanması

Bu yaklaşımın işe yaraması için FHK'ların çabalarını doğru kültür ve zihniyetle desteklemeleri gerekir. Güçlü bir ortak amaç duygusu, ortaya çıkardığı birçok zorluğa rağmen karbondan arındırma çabalarını sürdürme istekliliği gibi, ivme oluşturmanın ve sürdürmenin anahtarıdır. Bu nedenle güvenilir geçiş planlamasının yapı taşlarının bazı pragmatik tasarım ilkeleriyle desteklenmesi gerekir:

 • Hızlı aksiyon alınması: mükemmel bilgi beklemeyin veya 30 yıllık planlar yapmayın. Veriler ve standartlar geliştikçe yakın vadeli hedefler belirleyin ve planları sürekli olarak gözden geçirin.
 • Reel dünya getirileri için hedef koyulması: sadece bir bilanço iyileştirmesi değil, emisyonlarda gerçek dünyada bir azalmanın hedeflenmesi.
 • Azaltma hiyerarşinin takip edilmesi: Emisyon hedeflerinde azalma sağlamak için emisyon denkleştirmelerini kullanmaktan kaçınılması.
 • Sorumluluk gösterilmesi: Her bir FHK'nın büyüklüğü ve geçmişi göz önüne alındığında, emisyon azaltımlarından adil bir pay elde eden hedefler belirlenmesi.
 • Adaletin sağlanması: kimseyi geride bırakmayan adil ve kapsayıcı bir şekilde net sıfıra ulaşılması.
 • Şeffaflık: hızla gelişen bir resme “en iyi çaba” yaklaşımının gerekliliği hakkında dürüst ve net bir şekilde iletişim kurulması.
 • Karşılaştırılabilirlik ve denetlenebilirlik yaratılması: Kuruluşların zaman içinde yüksek kaliteli verileri yakalamasını sağlayan sağlam bir veri ve teknoloji çerçevesi oluşturulması.

Net sıfır, iklim değişikliğiyle mücadelede nihai hedef değil. Nihai hedef olmasa bile, gezegenimizi yaşanabilir kılmak için uzun yolculukta büyük bir hedef ve şu anda birçok FHK'nın taahhüt ettiği bir hedefi temsil ediyor. Güvenilir karbonsuzlaştırma planları, FHK'ları bu hedefe doğru yönlendirecek bir harita sunmaktadır. Ancak böylesine bir yolculuk için tek başına bir harita yeterli değildir. FHK'ların ayrıca karşılaşacakları engelleri, yol boyunca ihtiyaç duyacakları kaynakları ve yolculuğun tamamlanmasını sağlayacak yolları inşa etmek için yeni, yenilikçi yolları belirlemeleri gerekmektedir.

Özet

 • Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nden gelen sert uyarıların ardından gelen gerekli dönüşümün büyük ölçeği ve hızlı eylem gerekliliği çok açık.
 • Firmaları kendi yüksek hedeflerini gerçekleştirme konusunda büyük bir görev bekliyor 
 • Zorluklar - Emisyonun temel hatlarını oluşturmak karmaşık ve muhakeme gerektiren bir süreçtir
 • Uygulamaya yönelik adımlar - FHK'lar net sıfıra yolculuklarını planlamak için dört temel eylemi kullanabilir

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.