34 dakika okuma süresi 30 Kas 2021

Sürdürülebilir finansman reel sektörün karbondan arındırılmasına nasıl yardımcı olabilir?

Sürdürülebilir bir geleceğe geçişi finanse etmek için finans kuruluşlarının finanse ettikleri işletmeler hakkındaki bilgilerini derinleştirmeleri gerekmektedir.

Özet olarak;
 • Bankalar, varlık yöneticileri ve sigortacılar net sıfır (net-zero) hedeflerini belirlediler. Söz konusu hedeflere ulaşmak için finansal kuruluşların iddialı geçiş yollarını finanse etmesi gerekiyor.
 • Alt sektör geçiş yollarına ilişkin ayrıntılı bilgi geliştiren finansal kuruluşlar, finansmanı somut iklim eylemini teşvik edecek şekilde yapılandırabilecektir.
 • Kendilerini geçiş finansmanı sağlayıcıları olarak başarılı bir şekilde konumlandırmak için, finansal kuruluşların alt sektör yollarını analiz etme becerisine sahip bir işgücüne yatırım yapması gerekecektir.

C OP26 COP26 (26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı), finansın iklim değişikliğine karşı mücadelede ön plana çıktığı bir an olarak hatırlanacak. Kömürün "aşamalı olarak azaltılmasından" ABD ile Çin arasındaki daha yakın işbirliğine kadar uzanan siyasi sürprizler dikkat çekmiş olabilir. Ancak iş dünyasını manşetlere çıkaran finans oldu.

Küresel finansal hizmetler endüstrisi, yüzyılın ortasına kadar net sıfır hedeflerine ulaşmada kritik bir role sahiptir. 2050 yılına kadar enerji sektörünün tek başına geçişi için gereken yatırımlara ilişkin tahminler, yılda 3,5 trilyon ABD Doları (pdf) ile 5,8 trilyon ABD Doları (GFANZ) arasında değişmektedir. İngiltere Merkez Bankası eski Başkanı Mark Carney, COP26'da 130 trilyon ABD dolarına kadar varlığa sahip 450 büyük banka, varlık yöneticisi ve kurumsal yatırımcının borç verme ve yatırım portföylerini Paris Anlaşması iklim hedeflerine uyumlu hale getirme taahhüdü ile Glasgow Financial Alliance for Net Zero’ya (GFANZ) katıldığını duyurmuştur.

Finansal kurumlar, net sıfıra geçişin, yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrikli araçlar gibi “yeşil” varlıklar ve işletmeler için yatırım ve taahhütten daha fazlasını içereceğini kabul etmektedir. Ekonominin tamamında net sıfıra ulaşmak için, daha kahverengi, daha karbon yoğun varlıklar ve şirketler, yeşile geçişlerine yardımcı olmak için finansmana ihtiyaç duyacaktır. Birçok işletme için geçiş, faaliyetlerinde köklü bir değişiklik anlamına gelecek ve bu değişikliklerin gerçekleşmesi için sermayeye ihtiyaçları olacaktır. Sigortacılar, kreditörler ve yatırımcılar, bu sermayeyi kullanılabilir hale getirmede ve müşterilerini ve yatırımlarını geçişlerini yaparken teşvik etmede ve desteklemede çok önemli bir rol oynayacaktır.

IPCC'nin (Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli) altıncı değerlendirme raporunun bu yılın başlarında oldukça net bir şekilde ortaya koyduğu gibi, iklim değişikliğinin en kötü etkilerine karşı önlem almak istiyorsak hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Rapor, ısınmayı 1.5˚C'nin altında sınırlama gerekliliğini yineledi ve bu taahhütlere rağmen, IEA'nın (Uluslararası Enerji Ajansı) toplu olarak yüzyılın sonuna kadar ortalama sıcaklık artışlarını yalnızca 2,1˚C ile sınırlayacağını iddia etti ki bu derece bile Paris Anlaşması'nın gerektirdiği sınırın altında. IEA’nın tahminleri oldukça iyimser. BM'nin yine Ekim ayında yayınlanan en son yıllık Emisyon Açığı raporuna göre, ulusal hükümetlerin iklim taahhütleri ve planları şu anda 2,7˚C'lik bir sıcaklık artışıyla uyumludur.

Glasgow'da verilen yeni taahhütler, eğer yerine getirilirse, dünyayı en iyi ihtimalle 1.8˚C ısınmaya götürebilir. Ancak, hedefleri analiz eden Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) da vurguladığı gibi, bunların uygulanması kilit önemde olacaktır ve hiçbir şekilde kesin değildir. Makro düzeyde, yerel uygulama, artan açıklama ve şeffaflık gereklilikleri, hedeflerin ve geçiş planlarının daha fazla incelenmesi ve sürdürülebilirlik raporlama çerçevelerinin konsolidasyonu anlamına gelecektir.

Riskler ve getiriler

İklim değişikliğinin önemli riskleri - deniz seviyesinin yükselmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı, kuraklık, orman yangınları, sel ve can kaybı - geçiş konusunda harekete geçmek için zorlayıcı bir neden oluşturmaktadır. İklim değişikliği konusunda harekete geçmek, insanların ve gezegenin çıkarları doğrultusunda hareket etmektir. Ancak, topluma karşı görevlerinin yanı sıra, Finansal kuruluşlar nihayetinde finansal getiriler etrafında yapılandırılmıştır. Hissedarlarını bu getirileri etkileyebilecek öngörülebilir risklerden belirlemek ve korumak için güvene dayalı bir görevleri mevcuttur. SwissRe'nin araştırmasına göre iklim değişikliği konusunda harekete geçmemek bu riskleri önemli ölçüde artıracak ve küresel yıllık ekonomik sonucu yüzyılın ortasına kadar 23 trilyon dolar azaltabilecektir. EY Okyanusya İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Ortağı Emma Herd'ün açıkladığı gibi, "finansal hizmetlerin temel yükümlülüğü, piyasa bilgilerine yanıt vermek ve riski yönetmek ve ekonomik eğilimlere yönelmektir ve iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, bu yüzyılda dünyanın en büyük ekonomik eğilimidir”.

Ancak net sıfıra geçiş sadece risk azaltma ile ilgili olmayacak, aynı zamanda Finansal Kuruluşlar için muazzam bir fırsat sunacaktır. ABD Başkanlık İklim Özel Temsilcisi John Kerry, enerji geçişini “gezegensel bir zorunluluk olduğu kadar büyük bir ticari fırsat” olarak nitelendirdi. Ayrıca, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin ekonomik büyümeye yardımcı olacağı öngörülmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı ve Uluslararası Para Fonu tarafından yapılan ortak bir analiz, temiz enerji geçişine yapılan yatırımların her yıl küresel GSYİH'ye ekstra %0,4 ekleyeceğini tahmin etmektedir. Net-sıfır yolunda, küresel GSYİH, diğer modellere kıyasla 2030 yılına kadar %4 daha yüksek olacaktır.

Geçişte erken hareket eden Finansal Kuruluşlar, öncelikle bu küresel ekonomik fırsattan yararlanabilecek ve daha karlı bir geleceğin yolunu açmış olacaklardır. Ancak, bu geçiş fırsatını iki eliyle gerçekten kavramak için EY, Finansal Kuruluşların bir yatırım, kredi veya sigortalama sürecinin yaşam döngüsü boyunca bir dizi uygulamaya yönelik adıma odaklanması gerektiğine inanmaktadır.

curved flyovers and multi lane highways in Shanghai
(Chapter breaker)
1

Bölüm 1

Yaklaşım

Net-sıfır hedeflerini ilerletmek için, Finansal Kuruluşların alt sektör geçiş yollarına ilişkin daha derin bir anlayışa sahip olmaları gerekir.

Akademisyenler, sanayi kuruluşları, hükümet danışma panelleri ve iklim finansmanı girişimleri arasındaki fikir birliği, ekonominin her alanı için net sıfıra güvenilir, ulaşılabilir ve düzenli geçişleri teşvik etmek için ayrıntılı sektörel geçiş yollarına ihtiyaç duyulacağı yönündedir.

 • Sektörel Net-sıfır Karbon Yaklaşımı (SDA)

  CDP, WWF ve Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün bir koalisyonu olan Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTI), 2015 yılında SDA'yı geliştirdi (pdf). SBTI, yaklaşımı “şirketlerin sera gazı azaltma hedefleri belirlemesi için sıcaklık artışını 2˚C'nin altında tutmayı amaçlayan bilimsel olarak bilgilendirilmiş bir yöntem” olarak tanımlıyor. SDA, sektörel karbon bütçelerinin ve sera gazı emisyonu azaltma yollarının geliştirilmesini teşvik etmiştir.

 • AB Taksonomisi

  Avrupa Komisyonu'nun sürdürülebilir faaliyetlere yönelik sınıflandırması, sürdürülebilir olarak kabul edilen ekonomik sektörleri ve faaliyetleri belirlemenin yanı sıra, sera gazı emisyonlarının çoğundan sorumlu olan sektörler için karbonsuzlaştırmaya öncelik vermektedir. Taksonomi, emisyon azaltımlarına neyin "önemli katkı" sayılacağını tanımlamaya çalışır. AB'nin Sürdürülebilir Finans Platformu 2021 raporunda (pdf) ekonomik faaliyetlerin odaklanmış bir şekilde değerlendirilmesi önerilmektedir. Rapor, geçiş finansmanını destekleyenlerin geçiş yolları oluşturmak ve “belirli ekonomik faaliyetlerin” çevresel performansını değerlendirmek için sınıflandırmanın değerlendirme kriterlerini kullanmayı düşünmelerini tavsiye etti. Raporda ayrıca şirketlerin "kendi geçişlerinin sektörel düzeyde gereken geçişle nasıl tutarlı olduğunu netleştirmek ve sağlamlık göstermek" için sektörel karbonsuzlaştırma yollarından nasıl yararlanabilecekleri değerlendirildi.

 • Geçiş Yolu Girişimi (TPI)

  TPI'nin benchmarking aracı, en yüksek küresel sera gazı emisyonlarına sahip sektörlere odaklanarak ekonominin 16 sektörü için sektörel karbon performans ölçümlerini özetlemektedir. Geçiş Durumuna ilişkin son raporunda (pdf)  TPI şunları ifade etmiştir: “Ekonominin farklı sektörlerinin düşük karbona geçişten kaynaklanan emisyonların değer zincirinde yoğunlaştığı ve emisyonları azaltmanın ne kadar maliyetli olduğu gibi farklı zorluklarla karşı karşıya olduğunu kabul ederek sektör bazında bir yaklaşım izliyoruz.”

 • İklim Tahvilleri Girişimi

  Güvenilir Geçişlerin Finansmanı üzerine yakın tarihli bir teknik inceleme, geçiş yollarını bir kuruluş düzeyinde (yani, işletmenin bir bütün olarak güvenilir bir geçiş planı var mı?) ve bir faaliyet düzeyinde (yani, bir işletme tarafından belirli bir faaliyet var mı? Net sıfıra geçişi desteklemek Faaliyet için emisyonları azaltmak için şu anda güvenilir bir yol var mı? Gelecekte emisyonları azaltmak için örneğin yeni teknolojiye yatırım yaparak bir yol olabilir mi?) sınıflandırmak için bir çerçeve sunmaktadır.

 • İngiltere İklim Değişikliği Komitesi (UKCCC - The UK’s Climate Change Committee)

  UKCCC için Finans Danışmanlık Grubu, “şirketler ve yatırımcılar için yatırım netliği sağlamak için politika, düzenleme ve finansman konusunda şeffaf beklentilerle ekonominin her sektörü için net yollara ihtiyaç olduğunu” tavsiye etmektedir (pdf). Farklılaştırılmış bir sektörel yaklaşım, aynı zamanda, finansal yenilik ve politika yoluyla üstesinden gelinebilecek olan, sermayenin harekete geçirilmesinin önündeki sektöre özgü engellerin belirlenmesine de olanak sağlayacaktır.”

Finansal Kuruluşların geçiş yollarının sektörel analizini yapma ihtiyacı iyi bir şekilde tespit edilmiştir, ancak bazı önde gelen Finansal Kuruluşların sektör organları, Finansal Kuruluşların analizlerinde daha ayrıntılı bir kurum veya faaliyet düzeyi odaklı olarak daha derine inmelerini tavsiye etmektedir.

EY'da, Finansal Kuruluşların geçiş yapan şirketleri ve projeleri güvenle ve başarıyla finanse etmeleri için bu ekstra ayrıntı katmanının gerekli olacağına inanıyoruz. Geçişin alt sektör düzeyinde - hatta vaka bazında veya proje bazında - nasıl gerçekleştirileceğini anlamak, Finansal Kuruluşların müşterilerinin ve yatırım yapanların emisyon azaltma performansını daha kesin bir şekilde standartlaştırmasını sağlayacaktır. Bu ayrıntılı bilgi, Finansal Kuruluşların riskleri azaltmanın yanı sıra fırsatları belirlemesine yardımcı olacaktır.

Bu konumu elde etmek için Finansal Kuruluşların, müşterilerinin ve yatırım yaptıkları kuruluşların operasyonları ve tedarik zincirleri hakkındaki anlayışlarını ve bu işletmelerin nasıl geçiş yapacakları konusundaki bilgilerini derinleştirmeleri gerekecektir. EY ASEAN finansal hizmetler ortağı Wolfram Hedrich'in açıkladığı gibi: "Bunun gerçekten işe yaraması, bunu finansal hizmetler için gerçek bir fırsata ve rekabet avantajına dönüştürmek için finansal hizmetlerin çok ayrıntılı sektörel düzeyde geçiş uzmanları olmaları gerekmektedir."

Her bir geçiş yolunu anlamak için kritik bilgiler şunları içerecektir:

 • Geçiş için zaman çizelgesi
 • Her bir geçiş yolu için temel emisyon azaltma hedefleri
 • Bu emisyon azaltma hedeflerini karşılamak için gereken iş stratejisi ve operasyonel uyarlamalar
 •  Geçişleri mümkün kılmak için sermayeye ihtiyaç duyulacak yerler: (örn. proje finansmanı, makine ve teçhizat yükseltmeleri, bina ve mülk güncellemeleri, araştırma ve geliştirme harcamaları, teknolojik geliştirme vb. için)

İşletmeleri ve faaliyetlerini bu ayrıntılı mercek aracılığıyla değerlendirmek, Finansal Kuruluşların geçiş yollarını belirlemede hangi sektörlerin ve şirketlerin daha fazla desteğe ihtiyaç duyacağını, hangi faaliyetlerin aşamalı olarak durdurulması gerektiğini ve geçişi mümkün kılan projelere ve teknolojilere yatırım fırsatlarının nerelerde bulunabileceğini anlamalarına yardımcı olacaktır.

Ayrıntılı sektörel bilgi geliştirmek için hızla hareket eden kredi sağlayıcıları, sigortacılar ve varlık yöneticileri, fırsatlardan erken yararlanabilecek ve büyüme alanlarını belirleyebileceklerdir.

Elbette, dünyadaki farklı ülkeler kendi geçiş zaman çizelgelerini belirlediklerinden, coğrafyalar arasında sektörler ve işletmeler arasında büyük bir çeşitlilik olacaktır. Gelişmekte olan piyasalar ve daha gelişmiş ülkeler arasında da işletmelerin geçişe hazır olma durumlarında özellikle de şimdiye kadar birçok gelişmekte olan piyasa geçişi sürdürmek için gereken sermayeden yoksun olduğu için farklılıklar olacaktır. Bu farklılaşma, sektörel kaygılara ek olarak geçiş finansmanı fırsatlarını analiz eden finansal kuruluşlar için bir etki yaratacaktır.

Benzer şekilde, yerel ve ulaşım paylaşımını satın almaktan nakliye taleplerini azaltmaya ve evden çalışmaya kadar toplumsal davranışta ortaya çıkan değişiklikler, farklı sektörlerin ve işletmelerin geçiş zaman çizelgeleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Daha döngüsel bir ekonomi ve geleneksel tedarik zincirlerinde aksamalara yol açabilecek bu değişen toplumsal normlar, tüm ekonomilerdeki yolların analizine dahil edilmelidir.

Bazı gelişmekte olan ekonomiler, çölleşme ve aşırı hava koşulları gibi iklimle ilgili risklere karşı daha savunmasızdır ve birçok ülke bu etkileri halihazırda tecrübe etmektedir. Bu riskleri azaltmak için net sıfıra geçişi hızlandırmak bakımından gerçek ve acil bir ihtiyaç vardır, ancak geçiş aynı zamanda bir fırsat olarak da değerlendirilmelidir. Yenilenebilir enerji arzının arttırılması, gelişmekte olan piyasalara güvenilir ve ucuz bir güç kaynağı sağlayacaktır. Bazı ülkeler, yeni teknoloji ve yenilenebilir enerji bileşenleri (örneğin, lityum, nikel, kobalt) üretmek için gereken hammadde talebinden de önemli ölçüde faydalanmaktadır.

Geçiş, sektörler ve pazarlar arasında farklı şekilde ilerleyecek ve finansal kuruluşların, bu değişiklikleri başarılı bir şekilde yönetebilmeleri için bu dinamiklere ilişkin anlayışlarını geliştirmeleri gerekecektir.

Kendinden emin, başarılı geçiş finansman planlarını uygulamaya başlamak için finansal kuruluşların alt sektör geçiş yolu bilgisi geliştirmesi gerekecektir. Bu bağlamda, finansal kuruluşların üzerinde düşünmesi gereken çok sayıda uygulamaya yönelik nokta bulunmaktadır.

Önde gelen finansal kuruluşların dikkate alması gereken ve aşağıdaki bölümlerde ele alınan dört temel alan bulunmaktadır:

River flowing through mountains
(Chapter breaker)
2

Bölüm 2

Bireysel geçiş yolları için finansmanın uyarlanması

Özel olarak hazırlanmış finansman çözümleri ile ekonominin farklı sektörleri geçiş hedeflerine ulaşabilir.

Geçiş yapan alt sektörlere, şirketlere ve projelere yönelik finansman akışını artırmak için, Finansal Kuruluşların bu finansmanı duruma göre kolaylaştırmak için bireysel olarak uyarlanmış ürünler ve hizmetler geliştirmesi ve tasarlaması gerekir. Ekonominin her sektörü için benzersiz geçiş yolları olacaktır, bu nedenle geçiş finansman araçlarının her alt sektör için veya aslında finansman arayan her bireysel varlık veya proje için uyarlanması gerekir.

Bankalar, sigortacılar ve varlık yöneticileri de dahil olmak üzere finansal hizmetler genelindeki farklı kişiler, geçiş projeleri ve şirketlerin finansmanı söz konusu olduğunda farklı endişeler ve farklı pratik zorluklarla karşı karşıya kalacak, ancak hepsi için bazı ortak temalar mevcuttur. Geçişi en iyi şekilde kolaylaştırabilecek ve teşvik edebilecek iyi yapılandırılmış bir ürün veya hizmet tasarlamak, bir yatırımın veya kredinin yaşam döngüsü boyunca düşünmek veya bu teşvik edici faktörlerin nereye eklenebileceğini belirlemek için sigortalama süreci anlamına gelir.

Finansal Aracıların karar verme sürecinin geçiş teşviklerini yönlendirebileceği bir yatırım veya kredinin farklı aşamalarını tanımlayan bir çerçeve oluşturduk:

 

Aşama Borç verme Yatırım Sigortalama
Ne yapabiliriz/kime hizmet sunabiliriz… Risk iştahı Yatırım talimatı Risk iştahı
Hangi bazda… Borç verme politikası Yatırım Politikası Sigorta politikası
Değeri nasıl belirleriz… Risk komisyonu puantaj kartı Yatırım komisyonu incelemesi Sigortalama komitesi puantaj kartı
Kendinden emin olmak… Sigortalama prosedürleri Durum tespiti Sigortalama prosedürleri
Kaynak bulma… Piyasalar ve dağıtım kanalları Sözleşme ekipleri Piyasalar ve dağıtım kanalları
Gerçekleştirme… Masraflar Tutarlar Politika
Riskin azaltılması… Munzam sendikasyon Aktif/pasif sendikasyon Yeniden sigortalama

Aşağıdaki endüstri örnekleri, üç ana geçiş yolunu göstermektedir:

 1. Gemicilik
 2. Yenilenebilir enerji
 3. Elektrikli araçlar

Her bir örnekte, her bir geçiş yoluna nasıl yaklaşılacağını düşünürken finansal kuruluşların karşılaştığı benzersiz zorlukların yanı sıra finans sağlayıcıların bunları aşmak için kullandıkları yenilikçi çözümleri inceleyeceğiz.

Gemicilik

 • Geçiş Yolu

  Deniz taşımacılığı için sektör düzeyinde geçiş yolu, deniz taşımacılığının emniyeti ve güvenliğinden ve gemiler tarafından deniz ve atmosfer kirliliğinin önlenmesinden sorumlu bir BM kuruluşu olan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından tasarlanmıştır.

  IMO, Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmenin bir parçası olarak öncelikle 2011 yılında gemilerin enerji verimliliğini ve sera gazı emisyonlarını iyileştirmeye yönelik önlemleri uygulamaya koymuştur. O zamandan beri, denizcilik endüstrisinin geçiş yolu, yeni ve mevcut gemilerin karbon yoğunluğunu azaltmaya yönelik girişimlerle birlikte kapsam ve amaç açısından gelişim göstermiştir.

  Geçiş yolunun önemli bileşenleri şunları içerir:

  • Gemi yapımı

   Enerji Verimliliği Tasarım Endeksi (EEDI) 2011'de uygulanmaya başladı. Yönetmelik, yeni gemilere uygulandı ve 2015'ten itibaren %10 daha verimli olmalarını, 2020'den %20 daha verimli olmalarını ve 2025'ten itibaren %30 daha verimli olmalarını gerektiriyordu. EEDI, uygulamaya girdiği tarihten itibaren belirli gemi türleri için koşulları güçlendirmek ve gemi boyutunu daha iyi hesaba katmak için geliştirilmiştir.
  • Geliştirme ve modifikasyon
   IMO'nun Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı (SEEMP), yeni ve mevcut gemiler için enerjiyi en iyi şekilde korumak için bir gemi veya filonun operasyonel ve teknik performansını optimize etmeyi amaçlayan bir enerji yönetim planıdır. Yakıt verimli gemi işletimi için en iyi uygulamaları ve yakıt verimliliğini artıracak iyileştirmeler ve modifikasyonları (örneğin yeni pervaneler, yeni teknolojilerin dahil edilmesi, mevcut gemilerde hibrit yakıt yaklaşımlarının tanıtılması) içerir.
  • Kullanım
   2018'de IMO, Sera Gazı Azaltma Stratejisini, deniz taşımacılığının karbon yoğunluğunu 2008 seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar %40 azaltma hedefiyle belirledi. Kuruluş, gemileri 2019 referans çizgisine göre derecelendirmek için bir Karbon Yoğunluğu Göstergesi (CII) tanıttı. Bir gemiye, malları veya yolcuları ne kadar verimli taşıdığına ve deniz mili başına ne kadar verimli olduğuna bağlı olarak A-E arasında bir CII derecesi verilir. 2021'de oluşturulan IMO protokolleri uyarınca, arka arkaya üç yıl boyunca D puanı alan gemiler veya E puanı alan gemilerin enerji verimliliği performanslarını iyileştirmek için harekete geçmeleri gerekecektir.

   Kısa ve orta vadede, denizcilik sektörünün geçiş stratejisi, yukarıdaki önlemleri (daha iyi inşalar, yeni ve mevcut gemilerin modifikasyonu ve karbon yoğunluğunun azaltılması) kullanarak emisyonları azaltmaktır. Yeni inşa edilen gemiler, bu gelişme henüz başlangıç ​​aşamasında olmasına rağmen alternatif yakıtları kullanmaya başlıyor. Mayıs 2021 itibariyle, sipariş üzerine yapılan yeni yapıların yalnızca %12'si dizel dışındaki yakıtlar için etkinleştirilmiştir: bunların %84'ü hala fosil yakıtlardır; sıvılaştırılmış doğal gaz veya sıvılaştırılmış petrol gazı olabilir. Bu yakıtlar bir geçiş çözümü olarak görülüyor, diğer yakıtlar zamanla bunların yerini alacaktır.

  • Uzun vadede, endüstrinin net sıfır stratejisi, ağırlıklı olarak metanol ve amonyak gibi alternatif yakıtların yanı sıra hidrojen, biyodizel ve biyogaz kullanımına dayanmaktadır. Batarya teknolojileri, özellikle kısa mesafeli nakliye için resmin bir parçasını oluşturur, ancak bataryaların derin deniz nakliye rotaları için uygun olma olasılığı düşüktür.
 • Finansman Zorlukları

  Finansal kurumlar için deniz taşımacılığının geçiş yolu iki büyük zorluk sunmaktadır:

  • Artık değer
   Gemi fiyatları, en iyi durumda, fiyatlandırma açısından nispeten değişken bir varlık sınıfı olmuştur; geçiş fiyatları, fiyat, özellikle artık değerler dikkate alındığında karışıma başka faktörler ekleyecektir. Gemilerin enerji verimliliği önlemlerini karşılama ihtiyacı artık değerler üzerinde etkili olmaya başlayacak ve gelecek nesil gemiler devreye girdikçe daha fazla değişikliğe sebep olacaktır. İkinci el satış için gelen gemilerin doğası zamanla değişecektir (kısa vadede, enerji verimliliği için değiştirilmiş gemiler ikinci el satışa sunulacak, önümüzdeki 5-10 yıl içinde bunların yerini EEDI tanımlı gemiler alacak ve daha sonra 10-20 yıl içinde LNG.LPG gemileri yer alacak ve sonrasında ise bu gemilerin yerini alternatif yakıt gemileri alacaktır).
  • Sorun
   Geçiş döneminde, nispeten kısa bir süre içinde denizcilik endüstrisinde gemi tiplerinde çok sayıda değişiklik olacağı tahmin edilmektedir. Bu değişiklikler, finansman sağlayıcılar için, kredilere karşı teminat amaçları için ne ölçüde kalıntı değer atfedeceklerini değerlendirirken bir zorluk teşkil etmektedir. Belirsizlik aynı zamanda, tarihsel olarak ikinci el alımları finanse etme iştahı olan (yeni inşaatları finanse edenlerden daha geniş bir finansman sağlayıcıları ağı) ve kendilerini yeni inşaat finansmanından daha da uzaklaştıran finansal kuruluşlar için bir risk iştahı sorununa neden olmaktadır.
  • Yapılandırma cezaları ve teşvikleri
   IMO'nun Karbon Yoğunluğu Göstergesi (operasyonel karbon emisyonu performansını yansıtan), tahvil sözleşmeleri veya mandalları yapılandırmak için potansiyel olarak yararlı bir ölçüm sağlar (olumlu derecelendirme ve iyileştirilmiş bir CII seviyesinde çalışmak için tercihli fiyatlandırma veya CII iyileştirme sağlayamama cezası ile) .
  • Sorun
   Sektördeki finansal kuruluşların ve karşı tarafların şimdiye kadar bu şekilde yenilik yapmaya isteksiz oldukları görülüyor. Finansmandaki her yeni gelişmede olduğu gibi, finans sağlayıcılar için de ilişkili riskler vardır. Sektör katılımcıları, belirli bir CII tabanlı ceza veya teşvik vermeden önce karbon fiyatlandırması (örneğin, farklı CII sonuçlarını dengelemenin fiyatı) ile ilgili veri toplamayı tercih ediyor gibi görünmektedir.
 • Finansal Kuruluşları bu zorlukları nasıl aşabilir

  • İşbirliği
   Sigortacılar ve bankalar: Finans sağlayıcılar, farklı CII seviyelerine sahip gemilerin işletilmesinin fiyatlandırma etkisi ile uğraşırken, CII uyumlu operasyonları taahhüt ve finansman için bir ön koşul haline getirmek ve böylece CII seviyelerinde daha hızlı iyileştirmeleri teşvik etmek için sigortacılarla birlikte çalışabilirler.
  • Birincil ve ikincil finans sağlayıcılar
   Sigortacılığın ilk süreci sırasında, birincil ve ikincil finans sağlayıcıları, birincil finans sağlayıcıya uygun bir "alış" (son birkaç yıl için gösterge niteliğinde olan ikincil sağlayıcıdan yeniden finansman seçeneği) vermek için birlikte çalışabilirler. Bu, bir yeniden finansman sağlanmasına ve bununla birlikte ikincil bir 'fiyat tabanı' sağlanmasına yardımcı olur ve böylece varlığın kalan fiyatına ilişkin güven oluşturur.
  • Deneyimleme
   Emisyonla ilgili belirli KPI'ların (temel performans göstergesi) elde edilmesine veya daha iyi performans gösteren CII seviyelerine bağlılığa dayalı olarak marj mandalı düşüşleri (mütevazı baz noktalarda bile) belirlemeye başlayın - ve bu KPI'ler karşılanmazsa marj mandalı artar. Yeni CII tabanlı mandalların tanıtılması, borçluların olumlu performansını teşvik etmeye yardımcı olacaktır, ancak borç verenlerin borçluların geçiş yolları hakkındaki bilgilerini ve borçluları bu KPI'lara karşı izleme ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri gerekecektir. Şimdi yenilikçi finansal araçlarla denemeler yapmak, bu yapıların daha çok bir piyasa normu haline gelmesine yardımcı olacaktır.

Yenilenebilir Enerji

 • Geçiş Yolu

  Temiz enerjiye geçiş iştahı çok büyük — IEA, 2021'de temiz enerjiye 750 milyar dolarlık yatırım öngörüyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının zaman içinde önemli ölçüde artması gerekecek, IEA'nın 2050 yılına kadar Net Sıfır için 2021 küresel yol haritası, elektrik üretimine yapılan yatırımların ve enerji altyapısının net sıfır hedeflerine ulaşmak için 2030 yılına kadar 2,5 trilyon dolara ulaşması gerekecek.

  Finansman gerektiren yenilenebilir enerji projeleri şu anda üç geniş kategoriye ayrılmaktadır:

  1. Geliştirme — projelerin erken aşamada oluşturulması
  2. Geleneksel inşaat — tipik risk faktörleri, proje riski ve ülke risklerinin yanı sıra hava ile ilgili riskleri içerir (yani, rüzgar çiftliği projeleri için rüzgar hızlarının ve güneş enerjisi projeleri için güneş ışınımı seviyelerinin değerlendirilmesi)
  3. Daha yeni ve yenilikçi yapı - örneğin, üretim daha değişken olsa bile daha tutarlı bir enerji satışı profili sağlayan temiz enerji üretimi ve enerji depolama yeteneklerinin (yani pil depolama) birlikte konumlandırılması
 • Finansal Zorluklar

  • Enerji fiyatları
   Tipik olarak finans, bir projeyle ilişkili nakit akışları (örneğin, işletme ve bakım sözleşmesi, enerji satın alma anlaşmaları ve açık piyasada elektrik fiyatları) etrafında yapılandırılır. Ülke risklerinin dışında, temel finansman zorluğu, birçok maliyetin öngörülebilir olmasına rağmen, elektrik fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle gelirin belirsiz olabilmesiyle ilgilidir.
   Serbestleştirilmiş enerji piyasalarındaki bu oynaklığın bir sonucu olarak aşağıdaki zorluklar ortaya çıkmaktadır: i) elektrik fiyatlarının uzun vadede tahmin edilmesi; ii) yeni inşaatın (artan arzın) enerji fiyatları üzerindeki etkisi.
   Fiyatlandırma belirsizliği (“tüccar riski”) bu nedenle kredi veren bankalar tarafından hesaba katılır. Tipik olarak, yenilenebilir enerji alanındaki projeleri ve şirketleri değerlendiren Finansal kuruluşlar, bir "temel" elektrik fiyatı tahmini alacak ve düşük elektrik fiyatı senaryolarına dayalı olarak finansman ve taahhütname yapılandıracaktır. Finansal kurumların diğer, daha iyimser elektrik fiyatı senaryolarını dikkate alma/sigortalama konusunda çok az teşviki vardır.
  • Esneklik
   Bir projenin herhangi bir kesintisi arzı açıkça sınırlar ve gelirler de kesintiye uğrar. Kesinti potansiyeli, nakit akışlarının kesinliğini daha da sekteye uğratır. İklim değişikliği, aşırı hava olaylarının olasılığını ve sıklığını ve dolayısıyla kesinti potansiyelini arttırmaktadır (örneğin, aşırı soğukların rüzgar türbinlerinin donmasına neden olması, güneş panellerinin dolu ile kırılması). Bir dizi proje, esnekliğe (varlıklarına daha yüksek düzeyde koruma sağlayarak) yatırım yapmak niyetindedir. Bununla birlikte, bu yatırım şu anda maliyet profilini artırmaktadır ve nakit akışlarına sağlanan fayda, bu yatırımı değerli kılmak için kredi veren kuruluşlar tarafından mutlaka orantılı olarak görülmemektedir.
  • Ortak Yerleşim
   Enerji depolama ortak yerleşim projelerine yatırım yapmak, hava koşulları oluştuğunda enerji üreten ve bu çıktıyı hava koşulları daha az elverişli olduğunda dağıtmak için depolayan yenilenebilir enerji üretim varlığı ile temiz enerji arzını düzenlemeye yardımcı olabilir - ancak enerji hala talep edilmektedir. Üreticiler ayrıca fiyatlandırmayı kolaylaştırabilir ve depolanan enerjiyi optimum noktalarda piyasaya satabilir. Bu yetenekler, yenilenebilir enerji projelerine çok daha yüksek nakit akışı kesinliği sağlayacaktır - ancak ortak yerleşim projelerinin doğası finansal kuruluşlar için bazı zorluklar sunmaktadır. Pek çok finansal kuruluş, bir temiz enerji varlığı ve bir batarya depolama birimini, bir dizi tamamlayıcı riskten ziyade, her biri kendi belirsizliği olan ayrı risk profillerine sahip iki proje olarak görecektir.
  • Yeni teknolojiler
   Yeşil hidrojen, yeşil amonyak ve diğerleri dahil olmak üzere yüksek potansiyele sahip artan sayıda teknoloji ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, teknoloji riskleri ve yeni projelerle ilgili geçmiş sicil eksikliği, finansmanı yeni gelişen teknolojiler için bir zorluk haline getiriyor.
   Risklerin toplamı (proje, ülke, tüccar, fiziksel ve teknoloji riskleri) tipik olarak, geleneksel banka fonlarının, operatörlerin ticari olarak güvence altına almaya çalıştıklarının ötesinde fiyatlandırılmasıyla sonuçlanır ve uygun finansman eksikliği yeni projeleri engeller.
 • Finansal kuruluşlar bu zorlukları nasıl aşabilir

  Elektrik fiyatı sorununu çözmek için, özellikle elektrik fiyatlarındaki dalgalanmalarla ilişkili bazı fiyatlandırma risklerini ortadan kaldırmak için bir dizi önlem halihazırda alınmıştır. Bu önlemler, Fark Sözleşmeleri (CFD'ler) imzalamayı ve şirketlerle daha uzun vadeli enerji satın alma anlaşmaları yapmayı içerir (sırasıyla, yenilenebilir sağlayıcılar bir dizi şirketin RE100 statüsüne ve bununla birlikte net sıfır veya karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur). Düşük fiyatlandırma riski, finansmanın sağlanmasına yardımcı olmalıdır.

  Bir dizi başka yenilik de daha ucuz finansman sağlamaya yardımcı olabilir:

  • Şirket içi enerji fiyatı görünümünü geliştirme
   Elektrik fiyatı tahmini disiplini hala gelişmektedir ve elimizdeki veriler nispeten zayıf bir sağlayıcılar grubundan gelmektedir - daha geniş bir görüş yelpazesine sahip daha geniş bir kanıt paneli oluşturmak, finansal kuruluşlar içindeki sorumlu komitelerin (örneğin, kredi komiteleri) potansiyel proje sonuçlarını ve finansmanı kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağını daha iyi anlamalarına olanak sağlayacaktır.
   Finansal kuruluşlar ayrıca, karar vermeleri için bir temel olarak, elektrik fiyatlandırma tahminlerini (örneğin, Birleşik Krallık'ta Hinkley Point'teki enerji üretimi için değerlendirme tarihi) etkileyebilecek yeni enerji gelişmeleri hakkında kurum içi bir makro görüş oluşturmaya çalışacaklardır.
  • Silolar arasında çalışma
   Ortak yerleşim projeleri için (yukarıya bakın), ekipler arasında işbirliğini teşvik eden finansal kuruluşlar, toplam riski değerlendirmek ve dolayısıyla ortak yerleşim projeleri için finansman sağlamak için daha iyi yerleştirilecektir.
  • İş gücü becerileri
   Yenilenebilir enerji sağlayıcılarıyla çalışan finansal kuruluşlar, yenilenebilir enerji projeleriyle (aynı zamanda proje ve ülke ile) ilişkili ticari, fiziksel ve teknolojik riskleri uygun şekilde değerlendirmek için gerekli yeteneklere sahip olduklarından emin olmak adına ilişki yönetimi ve/veya sigortacılık ekipleri genelinde yetenek ve işgücü becerilerine yatırım yapmalıdır.

Elektrikli araçlar

 • Geçiş Yolu

  Kara taşımacılığı, küresel CO2 emisyonlarının kabaca %20'sini oluşturmaktadır. Dünya çapında bir düzineden fazla ülke fosil yakıtlarla çalışan binek araçlarını aşamalı olarak kullanımdan kaldırma planlarını açıklarken, bazı ülkeler de yeni benzinli ve dizel ağır vasıtaların satışını yasaklamayı planlamaktadır. Elektrikli araçlar pazarının bu geçiş hedefleri doğrultusunda gelişmesi gerekiyor ve içten yanmalı motor (ICE) için bileşen üreticilerinin ürünlerine olan talebin azaldığı bir gelecek için plan yapması gerekecektir.

  Elektrifikasyona geçişte dört temel unsur bulunmaktadır:

  1. Batarya ekosistemi — Batarya tedarik zincirleri, yeni yetki alanlarında elektrikli araç batarya üretim tesisleri açıldıkça bölgeselleşiyor. Elektrikli araç giga-fabrikaları, bataryalar için gerekli malzeme ve mineraller için tedarik zincirlerinin yukarı yönde geliştirilmesini ve geri dönüşüm ve yeniden kullanım tesislerinin aşağı yönde geliştirilmesini gerektirecektir.
  2. Filo geçişi — Ticari ve özel araç filolarının geleneksel yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara geçiş yapması gerekiyor. Şirketleri araç filolarını değiştirmeye ve çalışanlar ve müşteriler için şarj altyapısı sağlamaya teşvik etmeyi amaçlayan EV100 gibi küresel girişimler, politikayı etkilemeye ve elektrikli araç olan talebi artırmaya yardımcı olacak ve böylece pazardaki değişimi hızlandıracaktır.
  3. Altyapı geçişi — elektrikli araçlara geçiş yapan filoların, kendilerine yeterli ölçekte ve doğru konumlarda sunulan şarj altyapısına ihtiyacı olacaktır.
  4. Geçiş boyunca tedarikçi esnekliği — ICE (içten yanmalı motor) araçlarından uzaklaşma, bu tedarik zincirlerindeki üreticiler için riskler oluşturur. Bu risklerin, üreticilerin “uçurum kenarları” ile karşı karşıya kalmamasını veya atıl varlıklar haline gelme riskinin olmamasını sağlamak için yönetilmesi gerekir. Elektrikli araçlardaki bileşenler için gereksinimler bazı tedarikçiler için (ör. koltuk üreticileri) aynı kalacak, ancak şu anda ICE araçları için bileşen üreten tedarikçilerin bileşenleri Elektrikli araçlara uygun hale getirmek için üretim hatlarını değiştirmeleri gerekecek (ör. farklı bileşen şekilleri/boyutları/ ama aynı malzemeler ve işlemler). Bazı tedarikçiler, özellikle motor bileşenleri üretenler (örneğin, buji üreticileri) artık hiçbir şekilde sektörde yer alamayacaktır. İçten yanmalı motorlardan Elektrikli araçlara olan talepte yalnızca küçük bir dalgalanma, bazı geleneksel içten yanmalı motor tedarikçilerinin ekonomik uygulanabilirliğini kaybetmesine yol açacaktır. Tipik tedarikçi üretim seviyelerinin başa baş olması için %80+ olması gerekmektedir, bu da bazı tedarikçilerin işsiz kalması için elektrikli araçlara doğru sadece %20-30'luk bir dönüşü gözlemlememiz gerektiği anlamına gelmektedir (bu salınımın 2024'e kadar gerçekleşmesi bekleniyor).
 • Finansman Zorlukları

  • Artık değerler
   Hem Elektrikli araçlar hem de içindeki bataryalar için ikincil bir piyasa, sigortacılara güven verecek kadar henüz tam olarak oluşmadı - bu nedenle bankalar artık değer riski almaya istekli değiller. Artık değer seviyelerini belirleyecek birkaç faktör mevcuttur, ancak bunların ölçülebileceği mekanizmalar belirlenmemiştir. Örneğin, bir aracın kullanım şekli, içindeki bataryanın ömrü üzerinde, özellikle bataryanın maruz kaldığı şarj sayısı ve kullanılan şarj türü (örneğin, hızlı şarja karşı yavaş şarj) bataryayı etkileyecektir.
  • Tedarikçi esnekliği sorununun sahibi kimdir?
   Diğer sektörlerde tedarikçiler başarısız olduğunda, OEM'ler (orijinal parça üreticileri) onları kurtarmak/finansman sağlamak için devreye girebilir. Ancak şu anda otomotiv OEM'leri sermaye harcamalarını geçişe odaklamaktadır ve başarısız tedarikçileri desteklemek için mevcut fonları bulunmamaktadır. Hükümetler tedarikçileri desteklemede rol oynayabilir; ancak iş başarısızlıkları basitçe "geçişin maliyeti" olarak görülebilir. Ancak geçişler tamamlanana kadar ICE parçalarına ihtiyaç duyulacak, bu nedenle sektör oyuncularının çalışmaya devam etmek için bazı ICE tedarikçilerine ihtiyacı olacaktır. Finansal kuruluşlar, ICE tedarikçilerinin bu zorluğu çözmek için konsolide olmalarına yardımcı olabilir; bununla birlikte, konsolidasyon çabaları, antitröst perspektifinden dikkatli bir yönlendirme gerektirecektir. Hizmetten çıkarma finansmanı, finansal kuruluşlar için zor bir alandır, bununla birlikte ekonomik bir durum oluşturulabilir - özellikle belirli bir pazardaki "ayakta kalan son kişi", tasfiye döneminde daha yüksek fiyatlara hükmedebildiğinden - tasfiye riskleri çekici bir şekilde fiyatlandırma bakımından finansal kuruluşlar için kolay değildir.
  • Kaynak bulma ve geri dönüşümde itibar
   Bataryalar bir dizi mineral gerektirir (örneğin nikel manganez kobalt, lityum) ve bunların kaynağının güvenli ve uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için anlaşılması gereken bir işlemdir. Aynısı, bataryaların kullanım ömrü sonunda geri dönüşümü için de geçerlidir. Pil teknolojisi sürekli değişiyor ve bu değişimlere ayak uydurmak - ve yeni pil teknolojilerinin geri dönüştürülebilirlik üzerindeki etkisi - finans sağlayıcıların analiz etmesi zor bir konudur.  Hammadde fiyatlandırmasının gelişimini anlamak, finansman ekipleri için de zorluk teşkil etmektedir.
 • Finansal Kuruluşlar bu zorlukları nasıl aşabilir

  • Artık değer (RV) değerlendirmelerine yardımcı olacak teknoloji yeniliği
   Telematik, araçların kullanımını anlamak için sigorta endüstrisinde zaten yaygın olarak kullanılmaktadır. Telematik ve nesnelerin interneti (IOT) teknolojileri, finans sağlayıcılar tarafından elektrikli araç kullanımını ve şarjını takip etmek ve bu kullanımın pilin sağlığı üzerindeki etkisini anlamak için kullanılabilir. Bu veriler, sözleşmelerin yapılandırılmasına yardımcı olmak veya artık değer ile ilgili bir garantiyi desteklemek veya dinamik fiyatlandırmayı desteklemek için kullanılabilir.
  • İşbirliği
   Yukarıda belirtilen hizmetten çıkarma ve tedarikçi esnekliği zorluklarını çözmek için büyük endüstri oyuncuları, OEM'ler, hükümetler ve finans sağlayıcılar arasında işbirliği yapılması gerekecektir. Finansal kuruluşlar, üretken işbirliklerini mümkün kılmak için sanayi ve hükümetle ilişkilerine yatırım yapmaya çalışmalıdır.
  • İş gücü becerileri
   Dinamik elektrikli araçlardaki değişim hızına ayak uydurmak için, pil ve pil geri dönüşüm ortamı, finansal kuruluşların otomotiv endüstrisi için finansman üzerinde çalışan personel arasında sektöre özel derin bilgi geliştirmesini gerektirecektir.
Frankfurt Skyline
(Chapter breaker)
3

Bölüm 3

Güvenilir geçişler için güvenilir analiz

Geçiş söz konusu olduğunda bir veri eksikliği mevcuttur. Bunun üstesinden gelmek için, finansal aracıların proaktif olması gerekir.

Yukarıdaki bölümdeki örneklerin netleştirdiği gibi, geçiş finansmanının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için geçiş yollarına ilişkin ayrıntılı bir anlayışa ihtiyaç duyulacaktır, ancak finansal kuruluşlar henüz "güvenilir bir geçişin" neye benzediğini belirlemek için yeterli güvenilir ve karşılaştırılabilir verilere sahip değildir.

EY FSO Danışmanlık Ortağı ve EY EMEIA İklim Değişikliği Risk Bölümü Lideri Max Weber, Finansal Kuruluşların geçişleri anlamalarına yardımcı olacak hem nicel hem de nitel veriler etrafında yanıtlaması gereken bazı kilit sorular olacağını söylüyor: "Finanse etmek istediğimiz projeyi veya finanse etmek istediğimiz şirketleri değerlendirmek için bilgi ve verilere sahip miyiz? Geçiş yollarının neresindeler? Geçiş projelerini ve geçiş portföylerini gerçekten finanse edebilmemiz için güvenebileceğimiz doğru bilgiye sahip miyiz?”

Bu soruları ele almaya başlamak adına finansal kuruluşların portföylerinin geçiş potansiyelini alt sektör bazında değerlendirmek için kendi analizlerini yapmaları gerekir. Bu değerlendirmenin amacı aşağıdaki hususları anlamak olacaktır:

 • Hükümet, politika ve düzenleyiciler tarafından belirlenen sektör çapında emisyon azaltma hedefleri nedeniyle hangi sektörler ve işletmeler müdahale olmaksızın geçiş yapacak
 • Hangi sektörlerin ve işletmelerin geçiş planları var
 • Güvenilir bir geçiş yoluna ulaşmak için hangi sektörlerin daha fazla desteğe ihtiyacı olacak

Portföylerini bu mercek aracılığıyla değerlendirmek, Finansal Kuruluşların portföyleri arasında varlıkların geçişe hazır olma durumunu daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. Finansal Kuruluşlar, kendi portföyleri için pasif bir geçiş stratejisi izleyebilir, karbondan arındırma konusunda kararlı olan ve geçiş planları olan müşterilere ve karşı taraflara odaklanmayı tercih ederken, aynı hızda geçiş yapamayan veya geçiş yapmak istemeyen şirketler elden çıkartılır. 

İklim risk maruziyetinin anlaşılması

54%

yalnızca "ön bir anlayışa" sahip bankacılık firmalarının oranı

28%

“kısmen eksiksiz” bir anlayışa sahip olan firmaların oranı

Bununla birlikte, pasif bir stratejinin, finansal kuruluşların kendi geçiş hedeflerine ulaşması veya net sıfır hedeflerine ulaşması için yeterli olması olası değildir. Aktif bir geçiş stratejisi izleyen finansal kuruluşların, finansman kararları yoluyla karbondan arındırmayı teşvik etmek için müşteriler ve karşı taraflarla birlikte çalışması gerekecektir.

Bu tür geçiş finansmanı, birçok finansal kuruluş için hala nispeten yeni bir alandır. Kurumlar, daha iddialı geçişleri teşvik edecek finansman mekanizmalarını yenilemeye ve geliştirmeye başlamıştır. Ancak, geçişlerin finansmanı söz konusu olduğunda, özellikle veri eksikliği değil, finansal kuruluşlar için önemli zorluklar devam etmektedir. Net-sıfır geçişine yönelik taahhütlerini kamuya açıklayan şirketlerin sayısı artış göstermektedir, ancak finansal kuruluşların içgörü veya boylamsal veriler elde edebileceği çok az somut geçiş örneği bulunmaktadır. Yıllık IIF/EY Küresel Risk Yönetimi Anketine (pdf) katılan bankacılık şirketlerine göre, %54'ü "iklim riskine maruz kalmaları konusunda yalnızca ön bilgiye sahip" iken, "kısmen eksiksiz" anlayışa sahip bankaların oranı ise %28'dir.

Büyük, halka açık şirketler, İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Çalışma Grubunun (TCFD) tavsiyelerine göre açıklamalar yapmakta ve bu sayede finansal kuruluşların kararlarını dayandırması için bir veri seti oluşturmaktadır, ancak bu tür veriler diğer birçok bölüm için mevcut değildir. EY EMEIA Strateji ve İşlemler İnovasyon Lideri Christopher Schmitz bu durumu şöyle açıklamaktadır: “Bir bankanın portföyünün büyük bir bölümünü oluşturan KOBİ orta üst limitleri gibi halka açık olmayan diğer müşteriler için kredi tarafı için şimdi olduğu gibi herhangi bir yayın standardı mevcut değildir."

Finansal kuruluşlar müşterilerinden ve karşı taraflarından ne tür açıklamalara ihtiyaç duyduklarını araştırırken bu veri boşluğu birkaç yıl daha devam edecek, ancak iklim değişikliğini azaltmak için harekete geçme zorunluluğu, geçişlerin şimdi finansman gerektirdiği ve finansal kuruluşların bu aktif yolu izlemesi ve geçişlerini kolaylaştırmak için müşteriler ve karşı taraflar ile birlikte çalışması gerektiği anlamına gelmektedir.

Bu veri eksikliği devam ederken geçiş finansmanı konusunda rahat olmak için, Finansal Kuruluşların finanse edilen emisyonlarını değerlendirirken “güvenilir” bir geçiş planının (EY.com aracılığıyla) neye benzediğini betimlemek adına kendi çerçevelerini oluşturmaları gerekecektir.

Finansal kuruluşların bu kararları verirken yararlanabilecekleri faydalı değerlendirme yapıları ortaya çıkmaktadır: Ekim 2021'de TCFD, geçiş planlarının güvenilirliğini değerlendirmek için yedi temel adımı özetleyen "etkili geçiş planlarının özellikleri" hakkında bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuza göre bir plan:

 1. İşletmelerin stratejisi ve emisyon azaltma hedeflerine ulaşma stratejileri ile uyumlu olmalı
 2. Bilime dayalı ölçülebilir, nicel iklimle ilgili hedeflere sahip olmalı
 3. Üst yönetimin hedeflerin başarılması konusundaki sorumluluğunu ve gözetimini ana hatlarıyla belirtmeli
 4. Kuruluşun geçiş hedeflerine ulaşmak için üstleneceği belirli eylemleri ve iş gelişmelerini detaylandırmalı
 5. Kuruluşun mevcut geçiş yetenekleri ve planlamasının yanı sıra zorluklar hakkında bilgi içermeli (örneğin, şirket azaltılması zor faaliyetlere katılıyor mu?)
 6. Emisyon azaltma hedeflerine ve mevcut iş stratejisine uyum sağlamaya devam etmek için düzenli aralıklarla (en az beş yılda bir) güncellenmeli ve
 7. İlgili paydaşlar veya halka açık olarak yıllık gelişimi raporlamalıdır
Müşterileri ve karşı taraflarıyla yakın çalışan finansal kuruluşlar, bu tür ayrıntılı bilgileri toplamak için en iyi konumda olacaktır. Buna karşılık, söz konusu finansal kuruluşlar, geçişin potansiyelini gerçekleştirmeye yardımcı olmak için daha etkili bir şekilde çalışabilecektir. 
low angle view of two women on a high ropes course in forest
(Chapter breaker)
4

Bölüm 4

Finansal Hizmetler için Geçiş Süreci Liderliği

Üst düzey yöneticiler ve kurullar, Finansal Aracıların geçiş finansmanı hedeflerini belirleyecektir.

Finansal Kuruluşların üst düzey liderliği, portföy çapında geçiş hedefleri ve stratejisi oluşturmada önemli bir rol oynayacaktır. EY İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Ortak Ortağı Loree Gourley mesajında: "Krize yanıt olarak iklim değişikliğini ve iklim eylemini kolaylaştırmak için geçişi finanse etmenin [sorumluluğu] finans camiasındaki iş liderleriyle birlikte olduğunu düşünüyorum" demektedir. Bir finansal kuruluşun yönetim kurulu, iklim eylemi söz konusu olduğunda gündemi belirler, genel risk yönetimi, strateji ve politikadan sorumludurlar - kuruluşlarının finansman çabalarına nereye odaklanacağını ve varsa hangi sektörleri seçebilecek konumdadırlar.

Finansal kuruluş liderleri, geçişleri teşvik etmek ve karbon yoğun faaliyetlerin devam etmesini engellemek için mevcut araçlara sahiptir. Örneğin:

 • Bir bankanın risk komitesi, kuruluşun risk yönetimi politikalarını denetler. Dava riski, itibar riski, geçiş riski ve iklim değişikliğiyle ilişkili fiziksel riskler dahil olmak üzere iklimle ilgili risklerin izlenmesinden sorumlu olacaklardır. Yeni geçiş türlerinin finansmanıyla bağlantılı risklerin aksine, yüksek emisyonlu faaliyetleri finanse etmeye devam etme risklerine ilişkin değerlendirmeleri, bankanın kredi verme tercihlerini etkileyecektir.
 • Varlık yöneticileri ve kurumsal yatırımcılar için, yatırım komiteleri, kuruluşun yatırım stratejisini belirlemekten ve iklimle ilgili hedefler de dahil olmak üzere daha uzun vadeli hedeflerle uyumlu hale getirmekten genel sorumluluğa sahiptir. İklim veya diğer sürdürülebilirlik taahhütlerinde bulunan varlık yöneticileri ve kurumsal yatırımcıların, bunların tüm portföy genelinde uygulanmasında gezinmeleri gerekecektir. Emisyon azaltma hedefleri, bu komitelerin belirlediği yatırım yetkilerini ve politikalarını hesaba katmalıdır.
 • Finansal kuruluşların yönetim kurulları, ara emisyon azaltma hedeflerini ücretlendirmeye karar verme faktörü olarak dahil ederek, finansal kuruluş çalışanlarını bu hedeflere ve yıllık finansal getirilere dikkat etmeye teşvik ederek net sıfır hedeflerini kendi yöneticileri ve çalışanları için bir öncelik haline getirebilirler.
Father and daughter hiking
(Chapter breaker)
5

Bölüm 5

Diyalog ve iletişimin benimsenmesi

Geçiş finansmanının tüm potansiyelini gerçekleştirmek için işbirliğine dayalı ilişkiler kritik olacaktır.

Müşteriler ve karşı taraflarla iletişim ve diyalog, geçiş süreci boyunca büyük önem taşıyacaktır. EY'nin Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği ve Riskten sorumlu Kıdemli Müdürü Ryan Bohn bu durumu şu şekilde ifade etmiştir: “Bence, hem finansal kuruluşların müşterilerine net sıfır taahhütlerinin ne olduğunu iletmeleri için, hem de finansal kuruluşların müşterilerinin taahhütlerinin ne olduğunu anlamaları için endüstri genelinde gerçekleşmesi gereken önemli bir öğrenme eğrisi ve diyalog bulunmaktadır.”

Diyaloğun gerekli olacağı üç ana nokta bulunmaktadır:

 • Finansal Kuruluşlar, kendi geçiş hedeflerini piyasaya açık bir şekilde iletmelidir.
 • Finansal Kuruluşlar, geçiş yollarının özelliklerini ve geçişi destekleyecek olan yeni gelişmeleri (örneğin, yeni teknolojiler) anlamak için müşteriler ve karşı taraflarla yakın bir şekilde çalışmalıdır.
 • Finansal Kuruluşlar geçişle ilgili kendi geçiş uzmanlıklarını paylaşarak müşterilere ve karşı taraflara yardımcı olmalıdır.

Bu tür bir yakın ilişki, yatırım alanında zaten ortaya çıkmaktadır. Kurumsal Yatırımcılar İklim Değişikliği Grubu (IIGCC) Politika Programı Direktörü Emelia Holdaway bu durumu şu şekilde ifade etmektedir: “Yatırımcılar, yönetim perspektifinden geliyor ve geçiş planlarında şirketlerle etkileşim kuruyor”.

Olumlu ve üretken katılımı kolaylaştırmak için finansal kuruluşların, iklimle ilgili uzmanlık ve becerileri geliştirmek için personeline yatırım yapması gerekecektir. İyi eğitimli bir işgücü, müşterileri ve karşı taraflarıyla alt sektör geçiş yolları hakkında yetkili bir şekilde konuşabilecek ve geçiş süreci boyunca onlara güvenle rehberlik edebilecektir. EY Sürdürülebilir Finans müdürü Ella Sexton bu durumu şu şekilde ifade etmektedir “Yerinde doğru insanlara sahip olmak, insanları düzgün bir şekilde eğitmek ve bu işe inandırıcı bir şekilde yaklaşmak için bu becerileri gerçekten geliştirmek - bunlar gerçekten önemli olacak".

Bazı durumlarda, iklim odaklı becerilere yönelik talep, işe alım yatırımlarıyla karşılanacak - örneğin bazı finansal kuruluşlar iklim bilimcileri ve batarya teknolojisi uzmanlarını işe almaktadır. Ancak diğer durumlarda, alt sektör geçiş yollarına yakından uyarlanmış yeni, iklime özgü bilgileri dağıtmak için mevcut çalışanları eğitmek anlamına gelecektir.

Bununla birlikte, finansal kuruluşlar, analistlerinin ve ilişki yöneticilerinin birçoğunun halihazırda sahip olduğu sektöre özgü bilgileri gözden kaçırmamalıdır. Belirli alt sektörler, operasyonları ve tedarik zincirleri hakkında derin bilgiye sahip çalışanlar, bireysel geçiş yollarında ilerledikçe müşterilere tavsiyede bulunmak ve onları desteklemek için iyi bir konumda olacaklardır.

Ernst & Young LLP United States, İş Geliştirme Partner/Principal Jane C. Lin'e bu makaleye olan katkısından dolayı teşekkür ederiz.

Özet

COP26 süreci, finans sağlayıcıların yalnızca kendi bilançolarını karbondan arındırmak için değil, aynı zamanda reel ekonomideki işletmelerin karbondan arındırılmasına yardımcı olmak için harekete geçmeleri gerekliliğini vurgulamıştır. Net-sıfır geçişi bir zorluk teşkil etmekte olup birçok banka, varlık yöneticisi ve sigortacı için yeni bir finansman alanıdır. Ancak finans sağlayıcıların geçiş finansmanı uzmanlığı oluşturmak ve fırsatları belirlemek için atabileceği bir dizi adım mevcuttur. Geçiş yolları hakkında kapsamlı alt sektör bilgisi geliştirmek ve geçiş becerisine sahip bir işgücüne yatırım yapmak başarının anahtarı olacaktır.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.