24 Eki 2023
ofis dışında kadın

Sürdürülebilir finans

EY Türkiye

EY bağımsız denetim, vergi, strateji, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir.

24 Eki 2023

Sürdürülebilirlik alanında farkındalığın artmaya başlamasıyla “sürdürülebilir finans” kurumların geleceğine yön veren ve üzerinde çok tartışılan bir olgu haline geldi. Müşterilerin, çalışanların, yatırımcıların, yöneticilerin çevresel ve sosyal endişeleri; kurumları, sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemeye ve iş stratejilerini dönüştürmeye yönlendiriyor. Kurumlar artık finansal risk ve getirilerin ötesine geçerek, sürdürülebilirlik temelli kararlar alarak geleceklerini şekillendiriyor.

Sürdürülebilir finans; küresel sorunlarla başa çıkma, adil ve çevre dostu bir gelecek inşa etme hedeflerinin merkezinde yer alıyor. İklim değişikliği, yeşil büyüme ve eşitsizlikle mücadele gibi zorlukları ele almak için önemli bir araç olarak kabul ediliyor. Bu yaklaşım, kurumların finansal kazançlarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda iş ve yatırım yöntemlerini değiştirme gerekliliğini vurguluyor. Müşterilerin sürdürülebilirlik konusundaki talepleri, kurumların pazar paylarını artırmak için iş yapış şekillerinden marka iletişim stratejilerine kadar geniş kapsamlı bir dönüşüm gerektiriyor. Bu dönüşüm, sürdürülebilirlik odaklı yatırımcıların ilgisini çekiyor ve uzun vadeli finansal getiri potansiyeli nedeniyle de destekleniyor.

Kurumlarda uzun vadeli ve sürdürülebilir değer oluşturma yaklaşımı, daha elverişli kredi koşullarına ve kaynaklara erişim sağlama kapasitesinin artmasına olanak tanıyor. Bu doğrultuda sürdürülebilir finans hem iş dünyasının hem de küresel toplumun daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine önemli katkı sağlıyor. EY olarak sürdürülebilir finansı paydaşlarımıza tanımlarken; “daha adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı fayda sağlamak için uzun vadeli çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerinin iş kararlarına entegrasyonunu teşvik eden bir finansal hizmet biçimi” olarak ifade ediyoruz.

Bu değişim sürecinin merkezinde, iş dünyasının finansal liderleri olan CFO'lar bulunuyor. Geçmişte yalnızca kurumların finansal performansını yöneten ve paydaşlara raporlayan CFO’lar; kısa vadeli kâr odaklarına ek olarak uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi de üstleniyor. Çünkü, finansal raporlarla birlikte sürdürülebilirlik göstergelerini de hesaba katarak kurumun değerini açığa çıkarmak ve paydaşlara sunmak önemli bir konu haline geldi. Bu sayede finansal yeteneklerini sürdürülebilirlik odaklı kullanarak iç ve dış paydaşlar arasında güven oluşturmayı amaçlıyorlar.

Haziran 2023'te EY tarafından yayımlanan "CFO’nun DNA’sı" araştırması, CFO'ların finans fonksiyonunu dönüştürme önceliklerini ortaya koyuyor. CFO'lar, sürdürülebilir ve uzun vadeli büyümeyi teşvik etmeyi geliştirmenin yanı sıra dijitalleştirilmiş finans işlevlerine öncelik veriyorlar. Özellikle özel sektörde, iş kararlarını bu perspektifle ele almaya yöneliyorlar. Hızla değişen dünyaya uyum sağlayan kurumlarda CFO'lar, sürdürülebilirliğin finansal etkisi konusunda liderlik yapma görevini üstleniyorlar.

Sonuç olarak, kurumlar ve yatırımcılar, sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek finansal başarıların yanı sıra toplumsal ve çevresel etkileri optimize etme fırsatına sahip. CFO'lar, bu alanda kilit bir rol oynarken kurumların sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesini destekler. Sürdürülebilir finans, sadece finansal değil aynı zamanda sosyal ve çevresel başarıyı da içeren bütüncül bir yaklaşım sunar. Böylece iş dünyasının daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru şekillenmesine katkı sağlar. CFO'lar, bu değişimde kurumlara uzun vadeli değer sunan ve daha geniş paydaşlar için değer yaratmayı hedefleyen bir lider olarak hem kurumlarına hem de topluma katkı sağlama sorumluluğunu taşır.

*Füsun Patoğlu Cengiz'in Capital Dergisi için hazırladığı yazıdan alınmıştır.

Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Özet

  • Sürdürülebilir finans işletmelere ne gibi getiriler sağlıyor?
  • CFO'lar şirketlerdeki sürdürülebilir finans dönüşümünün neresinde?

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.