Lighthouse Under Milky Way stars

Hizmetlerimiz

Dünya ticaretinde hızın artması ve maliyetlerin azaltılmaya çalışması ile birlikte yasal uyumluluk ve zorunlulukların da önemi artıyor. Bu bağlamda temel hizmetlerimizin başında, ithalat ve ihracata yönelik ticari uygunluk incelemeleri, iç kontroller ve süreç iyileştirme ile gümrük tedarik zinciri güvenliğine destek olunması da bulunuyor.

 • Global Ticaret Danışmanlık Hizmeti

  Gümrük ve uluslararası ticaret işlemlerine ilişkin danışmanlık hizmetimiz, gümrük vergileme unsurlarının (kıymet, tarife ve menşei) incelenmesi ve değerlendirilmesi, ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin soruların yanıtlanması, gümrük uyuşmazlıkları konusunda gümrük idaresine yapılacak itirazların gözden geçirilmesi ve bu hizmetlerimiz kapsamında müşteri ile toplantı düzenlenmesi ve/veya yazılı-sözlü görüş verilmesini içeriyor.

 • Global Ticaret Süreç Analizi Ve Denetim Hizmeti

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca 2008 yılından itibaren “Sonradan Kontrol” olarak adlandırılan yeni bir denetim modeline geçilmiştir. Bu denetim kapsamında şirketler çeşitli kriterlere göre denetime tabi tutularak, gerçekleştirdikleri uluslararası ticaret işlemleri Gümrük ve Ticaret Müfettişlerince firma merkezlerinde kontrol edilmiştir. Bu kontroller esnasında firmaların satın alma, lojistik, finans, dış ticaret (ithalat / ihracat) ve muhasebe departmanlarında gerekli incelemeler yapılarak uluslararası ticaret işlemlerinin hukuka uygunluğu test edilmiştir.

  Yapılan incelemelerde alınan sonuçlar, gümrük işlemlerinin sadece eşyanın gümrük idaresinden teslim alınması ile ifade edilemeyeceği veya fiilen ithalat gerçekleştirildikten sonra başka bir riskin veya fırsatın olmayacağı anlamına gelmediğini bizlere göstermiştir. Özellikle sonradan kontrol denetimlerinde gerçekleştirilmiş ithalat işlemlerinin muhasebe kayıtları ile birlikte incelenmesi, şirketlerin gümrük işlemlerinin ara ara bağımsız kuruluşlarca kontrol edilerek bu denetimlere karşı hazır olunması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

  Gümrük ve uluslararası ticaret işlemlerinin denetimi hizmetimizi, gümrük ve uluslararası ticaret uygulamaları ile ilgili muhasebe ve gümrük beyannamelerinin örnekleme yöntemi ile karşılaştırılarak, risk ve fırsatların analiz edilmesi olarak tanımlıyoruz.

  Gümrük denetiminde aşağıdaki hususlara dikkat ediyoruz:

  • Ödenen vergilerin (kıymet, menşe ve tarife verilerine göre) doğruluğu,
  • Kullanılan rejimler ve rejimlerin kurallarına uygunluğu,
  • Ticaret politikası önlemlerine uygunluğu,
  • Beyanname ile beyanname ekindeki belgelerin uyumu,
  • Uluslararası muhasebe kayıtlarının örnekleme olarak incelenmesi,
  • İthalat-ihracat ve Mali İşler Bölümlerinin yetkilileri ile görüşmelerin yapılması,
  • İthalat-ihracat ticaret politikası ile uyumluluğu ve sözleşmelerinin gözden geçirilmesi.

 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvurusuna Ve Belge Devamlılığına Yönelik Danışmanlık Hizmeti

  Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) danışmanlık hizmetleri aşağıdaki şekilde planlanıyor:


  • GAP analizi kapsamında, şirket açısından sertifika alımının avantaj ve dezavantajların belirlenmesi, YYS alımına ilişkin fayda-maliyet analizi yapılması, YYS açısından şirketin güçlü ve zayıf yönlerinin algılanması, belirlenen eksiklikler için bir eylem planı oluşturulmasını,

  • Organizasyon ve başvuru süreci kapsamında, YYS alımının şirket için faydalı olacağına karar verilmesi durumunda, sertifika başvuru sürecinin organize edilmesi, başvuru formundaki soruların cevaplandırılmasına yönelik destek, başvuru formlarının doldurması, belge alma sürecinde şirket içinde koordinasyonun sağlanması, ISO 27001 sertifikası ve SAP yapılanmasına anlaşılan şirketler ile bir araya gelinerek YYS süreci kapsamında ihtiyaçların aktarılmasını,

  • Belgenin temin edilmesi (opsiyonel) kapsamında, belge başvurusunun kontrolü için gümrük denetimine refakat edilmesi, belge alım sürecinde idare ile yapılan görüşmelere katılımın sağlanması, belge alma sürecinde şirket içinde koordinasyonun sağlanması, 

  • YYS başvuru formunun gözden geçirilmesinin, 14 Mart 2017 tarihli, 30007 sayılı Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği uyarınca, Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine yönelik mevcut koşullar ile sertifika kapsamı izin ve yetkilerin verilmesine ilişkin koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla sürece ilişkin izleme faaliyetlerinin, sözlü veya yazılı olarak aktarılması hizmetini içeriyor.

 • Gümrük Uyuşmazlıklarına Yönelik Danışmanlık Hizmeti

  Gümrük uyuşmazlıkları konusunda gümrük idaresine yapılacak itirazların gözden geçirilmesi ve bu hizmetlerimiz kapsamında müşteri ile toplantı düzenlenmesi ve/veya yazılı-sözlü görüş verilmesini içeriyor. Gümrük Uyuşmazlıkları Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

 • Gümrük Müşavirliği Yeterlilik Analizi

  • Gümrük Müşaviri Seçme Değerlendirme / Gümrük Müşaviri Performans Ölçme süreçlerine uygunluğunun kontrolüne yönelik yerinde denetim hizmeti,
  • Hizmet verilen Gümrük Müşaviri Performans Ölçme Süreçlerine uygunluğunun kontrolüne yönelik yerinde inceleme hizmeti veriyoruz.

  Bu kapsamda yapılan incelemede aşağıdaki hususlara dikkat ediyoruz:

  • EY tarafından hazırlanan Gümrük Müşaviri Yeterlilik Analizi tatbik edilmesi,
  • Sonradan kontrol kapsamında ortaya çıkan riskler açısından gümrük müşavirliği hizmetinin denetlenmesi.

 • Global Ticaret Konularında Eğitim

  Firmada belirlenen ekibe yönelik temel gümrük mevzuatı, gümrük beyannamesi kontrolü, eşyanın menşei, tarifesi ve kıymeti gibi konularda, firmanın talebine göre, eğitim hizmeti veriyoruz.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin

E