16 dakika okuma süresi 20 Ağu 2019
Ağaçtaki dikenlere yakın çekim

Şeffaflık ve incelemenin tavan yaptığı bir ortamda, vergi uyuşmazlıkları nasıl yönetilir?

16 dakika okuma süresi 20 Ağu 2019
İlgili konu başlığı Vergi Hizmetleri

Kaynakları göster

İşletmeler, faaliyet gösterdikleri her alanda küresel bir bakış açısı benimseyerek, günümüzün çalkantılı vergi manzarasında uyuşmazlıkların önüne geçebilirler.

İşletmelerin; uyum, planlama ve vergi idareleriyle etkileşime yaklaşımlarını ortaya koyan, yazılı bir vergi stratejisine sahip olması gerekiyor. Bu strateji, işe baştan uca entegre olan, bilgili bir ekip tarafından hayata geçirilmeli.

Çözüm, teknoloji ve dijitalleşmenin benimsenmesi. Vergi dairelerine direkt olarak, doğru bilgiyi gönderebilme kabiliyeti; olası vergi uyuşmazlığını ve vergi belirsizliğini en aza indiriyor. Ayrıca; vergi makamlarının, taleplere cevap verme yolları konusunda iç prosedürlere sahip olması önemli. Değişim sürekli olduğundan, işletmelerin; yasal, düzenleyici ve vergi yönetimi değişiklikleri için küresel olarak bağlantılı kalmaları gerekiyor.

İşletmeler, vergi uyuşmazlıklarını iyi yöneterek; beklenmedik vergi faturalarından kaçınabilecek, yetkililerle daha güçlü ilişkiler geliştirebilecek, itibar kaybından korunabilecek ve bu süreçte iş verimliliğini artırabilecekler.

Ülkeler kendi sistem ve çalışanlarını geliştirmekle meşgulken; vergi mükellefleri, şimdiden abartılı düzeyde uyuşmazlıklara şahit oluyor.

Vergi makamları arası artan bilgi paylaşımı, agresif vergi uygulamaları ve bunlara ilişkin itibar risklerinin olduğu bir dünyada; işletmenizin faaliyet gösterdiği tüm yetki alanlarında küresel bir bakış açısı sağlaması kritik önem taşıyor. Dünya çapında devlet yönetimleri, vergi mükellefi bilgilerini hızlı bir şekilde topluyor ve paylaşıyor. Bu nedenle bir yargı alanındaki vergi değişikliği, dünya genelinde değişiklikleri tetikleyebiliyor. Vergi işlevinin birbirine bağlılığı arttıkça; şirketlerin çalışanlarını, politikalarını ve sistemlerini buna ayak uyduracak şekilde ayarlaması gerekiyor.

Güncel vergi uyuşmazlığı manzarası

Asya-Pasifik bölgesindeki mevcut manzarayı anlamak

Giderek dijitalleşen bu ortamda hükümetler, bilgi paylaşımı konusunda daha fazla işbirliği yapıyor. Dünya çapında bu doğru olmakla birlikte, 2018 yılında Asya Vergi Yönetimi ve Araştırmaları Çalışma Grubu'nun (SGATAR) 48. Yıllık Toplantısında; vergi yönetimini iyileştirmek amacıyla, 17 üye ülkede artan işbirliğiyle, bağlantı alanının odağının desteklendiği vurgulandı.

SGATAR çalışma programında, odak noktalarının her birinin teması; çalıştaylar ve eğitim oturumları aracılığıyla personel, eğitim, kılavuzlar ve politikalar için en iyi uygulamaları paylaşmaktı. Sonuç olarak; üye ülkelerin vaka çalışmalarını ve deneyimlerini paylaştıklarını, denetim yönergelerini ve politikalarını geliştirdiklerini ve transfer fiyatlandırmasında alternatif uyuşmazlık çözümlerini belirlediklerini görmek, şaşırtıcı olmayacak. Ülkelerin; vergi idaresi personelini geliştirmeye odaklanarak, iş zekası ve veri analizi sistemlerinin gelişimi için de araştırma yapmaları bekleniyor.

Doğrudan ve dolaylı küresel vergi ve transfer fiyatlandırması uyuşmazlığını anlamak

Ülkeler, kendi sistem ve çalışanlarını geliştirmekle meşgulken; vergi mükellefleri şimdiden abartılı düzeyde uyuşmazlıklara şahit oluyor. Doğrudan vergide; vergi ifşası, şeffaflık ve uluslararası işlemlerin teftişine daha fazla dikkat ediliyor. Ülkeler, zaman çizelgelerini de vergi denetimleri ve sorguları için kısaltıyorlar.

Ülkeler dijital hizmetlerin yükselişi ile boğuşurken, dolaylı vergi tarafında uyuşmazlıklar yaşanıyor. Birçok ülkede uygulanan ve diğerlerinde dikkate alınan özellikle zorunlu e-faturalandırmadaki artış ile, vergilendirme rejimlerinin modernizasyonu; yeni uyum yükleri yaratıyor. Buna ek olarak; ülkeler mevcut katma değer vergileri ile mal ve hizmet vergilerine ilişkin denetim faaliyetlerini artırırken, düşük değerli ürünlere verilen dikkat yükseliyor.

Doğrudan vergide; vergi ifşası, şeffaflık ve uluslararası işlemlerin teftişine daha fazla dikkat ediliyor.

Özellikle transfer fiyatlandırmasında bilgi paylaşımının yaygınlaşması, ülkeler arası spontane ve otomatik bilgi alışverişindeki artışlarla birlikte, dikkate değer oluyor. Bu durum; ülkelerin;Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD), ülke ülke raporlaması hakkındaki Temel Erozyon ve Kar Değişimi (BEPS) Eylem Planı 13 ile uyumlu olmasından dolayı özellikle geçerli.

Uyuşmazlığın üstesinden gelmek için en iyi uygulamalar

Vergi uyuşmazlığının üstesinden gelmek, her işletme için zor. Bu durum; vergi idareleri arasındaki artan bağlantı ve bunun işletmeler üzerindeki etkisiyle birlikte şiddetleniyor. Ancak; birlikte çalıştığımız şirketlerle günlük deneyimlerimize dayanarak, en iyi uygulamaları benimsemek; işletmelere; 1) potansiyel vergi riskinin nereden kaynaklandığını tahmin ederek, işletmenin uyuşmazlık konuları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamada ve 2) sürekli gelişen ve daha bağlantılı hale gelen küresel vergi ortamına daha verimli ve duyarlı bir vergi fonksiyonu tasarlamada destek olabilir.

1. Vergi uyuşmazlığında yukarıdan aşağıya, uçtan uca küresel bir yaklaşım benimsemek

İşletmeler; tüm kuruluşu kapsayan, yukarıdan aşağıya bir yaklaşımı takiben, vergi uyuşmazlığı konusunda faaliyetlerinin tüm genişliğini göz önünde bulunduran, küresel bir yaklaşımı benimsemeyi düşünmeliler. Bu; güçlü bir vergi riski ve kurumsal yönetim çerçevesine entegre edilmiş, küresel bir vergi uyuşmazlığı stratejisinin oluşturulmasıyla başlar. İşletmeler, küresel uyuşmazlığa yönelik mevcut yaklaşımlarını anlamalı, stratejilerini tanımlamalı ve gelecek konumlarına ulaşmak için bir yol haritası uygulamalılar.

Vergi stratejisi

Küresel tutarlılığı korumak için; işletmelerin vergi idareleriyle uyum, planlama ve etkileşimlere yaklaşımlarını ortaya koyan yazılı bir vergi stratejisi olmalı. İşletmeler, bu strateji çerçevesinde; vergi iç kontrolü, uyuşmazlık yönetimi, dijital vergi uyumu ve iletişim için net bir yapı oluşturmalılar. Kabul edilen strateji kapsamında, etkin bir vergi riski işletim modeli; işletmelerin ilgili tüm yetki alanlarındaki vergi risklerini tanımlamasına ve vergi uyuşmazlığını minimize etmesine imkan verebilir.

Vergi kurumları yönetişim yapısı

Politikalar ve prosedürler, gözetim ve küresel vergi uyuşmazlıklarının erken tespitini kolaylaştırmalılar. İşletmeler; gözetimi artırmak için, politikalarını ve prosedürlerini resmi olarak belgeleyen ve liderlerinin beklediği vergi risklerine genel bir bakış sağlayan bir kurumsal vergi yönetişim yapısını benimsemeyi düşünmeliler.

Vergi uyuşmazlığının yönetiminin merkezinde bilgi var. Vergi başkanının bilinmeyeni bilmesi beklenemez. Sürprizlerin önüne geçmenin en iyi yolu; ortaya çıkan vergi planlama konularını anlamak ve sonrasında bunları ele alma yollarına ve bunlarla başa çıkmada sorumluluğun kimde olduğuna ilişkin, bir plana ve sürece sahip olmaktır. Planlama aşamasında iyi yönetişim, daha az uyuşmazlığa yol açacak ve tüm uyuşmazlıkların tespit edilmesi, bilanço etkisini en aza indirecek.

Uygulama tavsiyesi

İşletmelerin; şirket çapında küresel bir vergi uyuşmazlık yönetimi stratejisi oluşturarak, bu önde gelen uygulamayı kullandıklarını görüyoruz. Bu stratejiyi yansıtan ve insanlarına ve paydaşlarına ileten bir faaliyet raporu benimsiyorlar.

2. Doğru görevlerde, doğru becerilere sahip, doğru kişileri bulundurmak

İşletmeler; vergi uyuşmazlığı sorunlarını önlemek, yönetmek ve çözmek için; doğru yetki alanlarında, doğru becerilere sahip, doğru kişilere sahip olup olmadıklarını belirlemeliler. Ayrıca, çalışanların da; bir yetki alanındaki sorunu ele almanın, başka bir yetki alanındaki uyuşmazlığı tetikleyebileceğini anlaması gerekiyor. Bir işletmenin; BEPS güdümlü gelişmiş raporlama, açıklama gerekliliği ve daha fazla denetim incelemesi ile başa çıkabilmesi için; vergi departmanının, vergi fonksiyonu ile ilgili yeni talepleri karşılayacak kadar yeterli bilgiye, personele, bütçeye ve diğer gerekli kaynaklara sahip olduğundan emin olmalı.

Planlama aşamasında iyi yönetişim, daha az uyuşmazlığa yol açacak ve tüm uyuşmazlıkların tespit edilmesi ile bilanço etkisi en aza inecek.

İşletmelerin; agresif denetimlere veya zorluklara yanıt vermekten, fiyatlandırma sözleşmelerini aktarmaya, vergiyle ilgili itibar kaygılarını yönetmeye veya mevcut iş ve sınır ötesi yapıları incelemeye kadar karşılaşabilecekleri her türlü zorluğa hazır olmaları gerekiyor.

Uygulama tavsiyesi

İşletmelerin; atanmış bir lider tarafından yönetilen ve yerel ülke vergi uyuşmazlığı uygulamaları ve prosedürleri hakkında bilgi sahibi profesyoneller tarafından desteklenen, küresel bir vergi uyuşmazlığı yönetim yapısı oluşturarak bu en iyi uygulamayı kullandığını görüyoruz. Buna ek olarak, bu işletmeler; tüm bilgili personelin bir ticari işlemin yürütülmesini sağlayabilmesi için, ticari faaliyetlerini vergi fonksiyonuyla daha iyi hizalayarak, dahili işletme prosedürlerini ve iletişim bağlantılarını geliştiriyor.

3. Mevcut sistemleri değerlendirmek

İşletmeler mevcut sistemlerinin, çalıştıkları tüm yetki alanlarında vergi uyuşmazlıklarının tam bir resmini oluşturup oluşturmadığını değerlendirmeliler. Kendilerine aşağıdaki soruları sormalılar:

 • Vergi riskleri, denetimi ve teftişi hakkındaki verileri toplayacak teknolojimiz var mı?
 • Vergi denetimlerimizin yapıldığı ülkeler ve yetki alanlarımıza ilişkin hatasız bir listemiz var mı?
 • Potansiyel risklerin nerede ortaya çıkacağını tahmin edebilir miyiz?

Daha önce sözünü ettiğimiz gibi, hükümetler sistemlerini inşa ediyor ve geliştiriyorlar. Bu nedenle şirketler, sistemlerinin yeni zorlukları doğru bir şekilde çözüp çözemeyeceğini belirlemeliler. İşletmeler mümkün olan her yerde teknolojiyi benimsemeliler. Bu yeni şeffaf vergi dünyasında, eski süreçlere sahip olmak; vergi makamlarından daha fazla soruşturma, ceza ve anlaşmazlık ile karşılaşılması riskine katkıda bulunabilir.

Uygulama tavsiyesi

Bu zorluklarla ve hedeflerle karşı karşıya olarak, işletmelerin; uyuşmazlığı yönetmek, çözmek ve tahmin etmek için; gerçek zamanlı yönetim tabloları oluştururken küresel vergi uyuşmazlığı izleme sistemleri geliştirip, uyguladıklarını görüyoruz. Tüm küresel vergi uyuşmazlığı konularında gerçek zamanlı bilgilere erişebilirlik; kaynakları belirli bir uyuşmazlık konusu ve potansiyel çözüm alternatiflerine yönlendirirken, yönetim için daha fazla esneklik sağlıyor.

Bu işletmeler; ayrıca, bütün finansal dönüşüm çabalarının bir parçası olarak, genellikle tüm ticari verilere erişimi kolaylaştırmak için; iç veri yönetimi kabiliyetini büyütme ve geliştirme çabalarını başlatıyorlar. Verileri yönetme ve bu verilere erişimde verimlilik; denetime hazır dosyalar ve erişilebilir destekleyici belgelerle birlikte, ileride küresel vergi uyuşmazlığı yönetim hedeflerini geliştirecektir.

Dijital işletim modeli

İşletmeler; vergi fonksiyonlarının temiz bir yönetim denetimi sürecine ve şirketin küresel vergi uyumluluğu ve raporlama yükümlülüklerini izlemek için, uygun teknoloji ve yazılım araçlarına sahip olduklarından ve vergi dairesi veri taleplerine (özellikle yeni dijital veri gereksinimlerine) hızlı bir şekilde yanıt verebilir olduklarından emin olmalılar. Çoğu hükümetin; neredeyse gerçek zamanlı raporlama ve giderek karmaşıklaşan, gelişmiş veri analizi uygulaması talep etmesinden ötürü vergi idareleri küresel görünürlük kazanıyor. İşletmelerin; bu yeni dijital vergi yönetimi dünyasının taleplerini karşılayabilmeleri için, dijital yeteneklerini geliştirmeleri gerekiyor.

Tüm küresel vergi uyuşmazlığı konularında gerçek zamanlı bilgilere erişebilirlik; kaynakları belirli bir uyuşmazlık konusu ve potansiyel çözüm alternatiflerine yönlendirirken, yönetim için daha fazla esneklik sağlıyor.

Yeni bir dijital işletim modelinin hayata geçirilmesi, önemli bir adım. Bu, işletmelerin aşağıdaki maddeleri sağladıklarından emin olmaları gerektiği anlamına geliyor:

 • Tüm vergi dairelerinin veri gereksinimlerini anlamak
 • Yerel ülke gereksinimleri için kaynak verileri biçimlendirebilmek
 • Dijital vergi beyannamesi hazırlamak için uygun araçlara sahip olmak

Bir işletme, bazı vergi idareleri tarafından kullanılan dijital teknolojilere ayak uyduramaz veya uyumlanamazsa; bu ülkeler arası daha az düzenlenmiş ve muhtemelen daha az tutarlı veri sunumları ile sonuçlanabilir. Yetki alanları arasındaki tutarsızlık, uyuşmazlığa bir davettir. İşletmeler ayrıca, veriler üzerinde dosyalama öncesi analizler gerçekleştirmeli ve denetim amacıyla dijital dosyaları arşivlemek için bir süreç oluşturmalılar. İşletmeler; denetim savunması ve diğer potansiyel uyuşmazlıklar için, gerçek zamanlı veri derlemesi ve bunun yanı sıra denetim ve tahsilatları kontrol etmek ve izlemek adına, bölgesel veya küresel bir vergi portalı geliştirmeyi düşünmeliler.

Uygulama tavsiyesi

İşletmeler; spesifik olarak dijital vergi yönetimi gereksinimleri olan vergi dairelerine, doğru ve etkili bir şekilde uyumlanmak için süreçler uygulayarak, dijital zorluğun üstesinden gelmeliler. Vergi dairelerine direkt olarak doğru bilgiyi gönderebilme kabiliyeti; olası vergi uyuşmazlığını ve vergi belirsizliğini en aza indiriyor.

Buna iyi bir örnek; dokümantasyon süreçlerini BEPS'e uyumlandıran ve o ülkenin vergi şemasını karşıladığından emin olan işletmelerdir. İşletmeler; BEPS reformları ve vergi idarelerinin artan yürütme çabalarını göz önünde bulundurarak, transfer fiyatlandırma belgelerini ve denetime hazır savunma dosyalarını tekrar gözden geçiriyor. Bunun yanı sıra, işletmeler; agresif soruşturmalardan ve OECD Transfer Fiyatlandırması kılavuzundaki BEPS yönergelerinin dinamik yaklaşımının birçok ülke tarafından benimsenmesinden ötürü doğabilecek geriye dönük riskleri yansıtmak için vergi hükümlerini yeniden değerlendiriyorlar.

4. Vergiyi iş planlamasına entegre etmek

İşletmeler; bir şirketin tüm vergi ayak izini dikkate alan vergi uyuşmazlığının proaktif bir şekilde yönetilmesini kolaylaştırmak için, vergi fonksiyonlarını ve departmanlarını iş planlamasına entegre etmeliler. Vergi fonksiyonları; sistemi kurma ve hükümete hangi verilerin gönderildiğini belirleme sürecine dahil olmadıklarında, hükümet taleplerine uymada daha büyük zorluk yaşayabilirler. Buna ek olarak; bazı vergi konuları vergi fonksiyonu tarafından doğrudan yönetilmiyorsa, işletmelerin vergi fonksiyonu ile bu konularını işleyen iş birimleri arasında iyi bir koordinasyon olduğundan emin olmaları gerekiyor.

Uygulama tavsiyesi

İşletmeler; yeni pazarlara girerken, yeni veri sistemleri geliştirirken ve iş yapısında, tedarik zincirinde ve operasyonlarda değişiklik yaparken; vergi fonksiyonunun iş ve vergi planlaması görüşmelerine proaktif bir şekilde dahil edilmesi için, süreçlerin oluşturulmasını sağlayarak bu zorlukla mücadele ediyorlar.

Bilgi paylaşımı

Giderek daha fazla birbiriyle bağlantılı hale gelen küresel vergi ortamında; bir yetki alanı için sağlanan bilgi, kısa bir süre içinde diğerleri için de erişilebilir olacak. Ülkeler, artan denetim faaliyeti ile elde edilen bilgilere göre hareket ediyorlar. İşletmeler, ikili ilişkilerden çok taraflı ilişkilere geçmeye devam eden küresel vergi ortamında; bilgi paylaşımı, risk ve vergi uyuşmazlığı çözümleri açısından veri paylaşımlarının tutarlılığını göz önünde bulundurmalılar. Vergi fonksiyonunun veri yönetimi kararlarına entegre edilmesi, işletmelerin gelecek uyuşmazlıkları daha iyi tahmin etmelerine ve mevcut uyuşmazlık sorununu yönetmelerine imkan sağlıyor.

Uygulama tavsiyesi

İşletmelerin vergi daireleri tarafından kullanılan bilgi protokolleri ve prosedürlerinin takası konusunda daha bilgili hale gelmesiyle; hükümetler arası vergi iadesi bilgileri değiş tokuş edildiğinde veya bir vergi dairesinden bilgi talebi geldiğinde, bunlara nasıl karşılık vereceğine ilişkin iç prosedürler oluşturan daha fazla işletme olduğunu görüyoruz.

5. Bağlantılı kalın

Değişim sürekli olduğundan, işletmelerin; yasal, düzenleyici ve vergi yönetimi değişiklikleri için küresel olarak bağlantılı kalmaları gerekiyor. Bağlantılı kalmak, işletmelerin uygulamada ortaya çıkan trendlerden faydalanmalarına yardımcı olabilir. Örneğin, ülkeler vergi uyuşmazlığındaki artışla baş etmeye çalıştıkça; karşılıklı anlaşma prosedürleri, gelişmiş fiyatlandırma anlaşmaları ve tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini daha fazla kullanmaya başlıyorlar. İşletmeler; üstlenmeyi düşündükleri işlemler hakkında vergi kesinliği sağlamak için, ileri vergi kararlarına başvurmayı da düşünmeliler.

Uyuşmazlık yönetimi

İşletmeler, uyuşmazlık yönetimi konusunda yetkili makamlarla ilişki kurmayı da düşünmeliler. Karşılıklı anlaşma prosedürleri ve tahkim, büyük ölçüde hükümetten hükümete prosedürler olarak kalmaya devam ederken; işletmeleri ve danışmanları, bir anlaşmazlığın çözümünde ve davanın başarılı bir şekilde çözülmesinde yetkili makamlara destek olabilirler. Bu tür yardımlar, kutuplaşmalar başlamadan önce etkileşime girmeyi, yani en temiz ve en kaliteli bilginin sağlanmasını ve her bir ülkeye aynı bilgilerin verildiğinin teyit edilmesini gerektirebilir.

İşletmeler; bir şirketin tüm vergi ayak izini dikkate alan vergi uyuşmazlığının proaktif bir şekilde yönetilmesini kolaylaştırmak için, vergi fonksiyonlarını ve departmanlarını iş planlamasına entegre etmeliler.

Teknolojik gelişmeler

Vergi idareleri, sınırlı kaynaklardan daha iyi yararlanmak ve aldıkları bilgilerden daha fazla değer elde etmek adına yeni teknolojinin gücünden faydalandığı için, devlet teknolojisindeki gelişmelerin farkında olmak da bir avantaj. Vergi daireleri; vergi mükellefi verilerini toplamak için dijital yöntemlere daha fazla güveniyor ve vergi tahsilatlarını artırmalarına, uyumluluk ve denetim girişimlerini hedeflemelerine ve genel verimliliği artırmalarına destek olan bu verileri işlemek için veri analizini kullanıyorlar.

Uygulama tavsiyesi

Vergi daireleri ile ilişkilerini geliştiren ve çeşitli işbirlikçi uyum faaliyetlerine katılmaya çalışan daha fazla işletme görüyoruz. Ayrıca, daha fazla işletme; işleyişlerini etkileyebilecek değişikliklere hazırlanmak için yeni geliştirilen mevzuat ve vergi idaresi değişikliklerini görüşmek üzere, periyodik iç toplantılar düzenliyorlar.

Vergi uyuşmazlığının küresel düzeyde yönetilmesinin faydaları

Küresel düzeyde vergi uyuşmazlığı ile başa çıkmaya yönelik en iyi uygulamalar, sadece vergi fonksiyonundan faydalanmak veya vergi yükünü hafifletmek için benimsenmiyorlar. Bu uygulamalar; aynı zamanda genel iş başarısı ve performansında kilit rol oynuyorlar. Vergi uyuşmazlığı ile ilgilenmek ve ona uyum sağlamak birer zorunlulukken; bunu proaktif ve uygun şekilde yapmak, fayda sağlayabilir.

Beklenmedik vergi faturalarından kaçınmak

İşletmeler en iyi uygulamaları takip ederek, beklenmedik vergi faturalarından kaçınabilir ve vergi belirsizliğini minimize edebilirler. Vergi idareleri daha fazla veri paylaşmaya ve giderek daha gelişmiş veri analizi yapmaya başladığından ötürü, bu özellikle gerçeği yansıtıyor. Vergi idareleri, vergi mükellefi tarafından gönderilen ve diğer ülkelerden temin edilen verileri alabilir. Ve herhangi bir tutarsızlık mevcut ise tespit etmek için veri analizi motorlarını kullanarak, yetki alanlarından ve vergi mükelleflerinden aldığı verileri karşılaştırabilir. Vergi idareleri tarafından, bu analizlere dayanarak vergi ve denetim değerlendirmeleri yapılacak. Hükümetlerin hangi verilere sahip olduğunu bilmek ve tartışmalı hale gelmeden önce olası sorunları ele almak, gelecekte daha çetin zorluklardan kaçınılmasını sağlayabilir.

Daha güçlü ilişkiler kurmak

Vergi uyuşmazlığı yönetiminin en iyi uygulamalarını benimsemek; vergi belirsizliğini azaltmanın yanı sıra, vergi idareleri ve işletmeler arasında güven ve şeffaflık oluşturmanın da etkili bir yolu. Dayanışma, işbirliği, şeffaflık ve soruşturmalara yanıt verme geçmişine dayanan daha güçlü ilişkiler geliştirmek; vergi idareleri ile işletmeler arasındaki anlaşmazlığı azaltan bir 'köprü' görevi görebilir. İyi yönetişim, iyi kurumsal sorumluluk göstermenin bir başka güçlü bileşeni.

İş verimliliğini artırmak

Bu en iyi uygulamaları takip etmek, iş verimliliği ve maliyet tasarrufu da sağlayabilir. Stratejilerin, sistemlerin ve personelin planlanması ve geliştirilmesi; başlangıçta maliyetli ve zaman alıcı olsa da, vergi uyuşmazlığı faaliyetlerinin daha iyi yönetilmesini ve hesap verebilirliği sağlayacak. Ayrıca, uyuşmazlık çözümüne daha yumuşak bir geçiş sunmak için vergi fonksiyonu kaynaklarının bütçelendirilmesi ve tahsis edilmesi konusunda da fırsatlar sunacak.

Örneğin; işletmeler, vergi stratejisine uygun bir şekilde personel geliştirip, organize ederek, bazı vergi fonksiyonları için dış kaynak kullanımının avantajlı olduğunu belirleyebilirler. Çünkü; ortaya çıkan zorlukları ele almak için, doğru bütçeyle daha küçük ve daha odaklanmış bir personel çalıştırmak, daha avantajlı olabilir. Artık rutin yükümlülükleri olmayan bu profesyoneller, stratejik yönetişim ve verginin risk yönetimi konularına yoğunlaşabilirler. Bireylerin daha iyi tanımlanmış rollerin üstesinden gelmesi, daha yüksek elde tutma oranlarına imkan sağlayabilir.

Ayrıca; devam etmekte ve yaklaşmakta olan uyuşmazlıkları yönetmek için sistemlere sahip olmak, bütçenin uygun şekilde tahsis edilmesine imkan verir. Bütçe kaynaklarının gerektiği gibi kullanılabilir olması; bir işletmenin kötüleşmeden önce bir sorunu ortaya koyması ve ilgilenmesine izin vererek, vergi riskini azaltır ve genel sonucu iyileştirir.

İtibar kaybını önlemek

Vergi işlemlerinin ve kontrollerinin verimsiz olması, işletmeler için sadece mali cezalara neden olmakla kalmaz. Doldurulan vergi beyannamelerini savunma veya tek bir yetki alanında vergi faturası çıkarmanın maliyetinden çok daha fazlasıdır. Vergi işlemlerinin ve kontrollerinin verimsiz olması, itibar kaybına neden olabilir. Bu olumsuz etki; müşterileri, tedarikçileri, yatırımcıları ve hatta ev sahibi ülkeyi içeren bir dizi soruna yol açabilir. İşletmeler; vergi kararlarının, küresel olarak kabul edilmiş tutarlılık ve standart hükümleri karşılayıp karşılamadığını ve çok sayıda paydaş tarafından 'adil' ve 'kabul edilebilir' sayılıp sayılmadığını gözden geçirmeliler.

Sonuç

Martin Luther King Jr.'ın dediği gibi: 'Bir insanın başarısının nihai ölçüsü, güvenli ve rahat anlarında değil, mücadele ve ihtilaf zamanlarında durduğu yerdir.'

Vergi manzarası, genel olarak daha bağlantılı hale geliyor ve bunun sonucunda uyuşmazlıklar dünya çapında artıyor. Bir işletmenin mücadele ve ihtilaf dönemlerinde durduğu yer, vergi uyuşmazlığıyla yüzleşmeye hazır olmasının gerçekten de bir ölçütü. İşletmelerin, en iyi sonuçları elde etmeye ve genel iş hedeflerine katkıda bulunmalarına destek olabilecek en iyi uygulamaları edinerek, vergi uyuşmazlığı yönetimine stratejik ve küresel olarak entegre bir yaklaşım benimsemeleri gerektiği akılda tutulmalı.

Lütfen aşağıdaki özete göz atın.

İşletmeler bugün ne yapıyor

Günümüzde işletmeler; uygulama tavsiyelerinde bahsedildiği gibi, en iyi uygulamaları benimseyerek ve çeşitli şekillerde uygulayarak faydalar elde ediyorlar. Bu tavsiyeler; işletmenizin artan vergi uyuşmazlığını yönetmeye hazır olup olmadığını belirlemek için, bir kontrol listesi olarak kullanılabilir.

1. Vergi uyuşmazlığında yukarıdan aşağıya, uçtan uca küresel bir yaklaşım benimseyin

 • Küresel bir vergi uyuşmazlığı yönetim stratejisi ve politika beyanı oluşturun ve bildirin
 • Genel vergi riski yönetimi gözetimi ve kurumsal yönetim yapısına uygun, küresel vergi uyuşmazlığı yönetim prosedürleri oluşturun veya revize edin

2. Doğru görevlerde, doğru becerilere sahip, doğru kişileri bulundurun

 • Atanmış bir lider tarafından yönetilen ve uyuşmazlık uzmanları tarafından desteklenen, küresel bir vergi uyuşmazlık yönetim yapısı oluşturun

3. Mevcut sistemleri değerlendirin

 • Periyodik yönetim tabloları oluşturmak için küresel bir vergi uyuşmazlık izleme sistemi geliştirin ve uygulayın
 • Küresel vergi uyuşmazlık yönetimi çabalarını desteklemek için, veri yönetimi kabiliyetini geliştirme ve iyileştirme çabalarını başlatın
 • Belirli dijital vergi yönetimi gereksinimleri olan vergi dairelerine, doğru ve etkili bir şekilde uyumlanmak için süreçler uygulayın

4. Vergiyi iş planlamasına entegre edin

 • Vergi fonksiyonunu planlama görüşmelerine dahil edin

Bağlantılı kalın.

 • Vergi daireleriyle ile ilişkilerinizi geliştirin ve çeşitli kooperatif uyum faaliyetlerine katılın
 • Yeni geliştirilen düzenleyici ve vergi idaresi değişikliklerini görüşmek için periyodik iç toplantılar düzenleyin

Bu makale; ilk olarak, Asia-Pacific Journal of Taxation, Vol. 23, No. 1 – 2019 'da yayınlanmıştır.

Özet

İşletmelerin; vergi idareleriyle uyumluluğu, planlamayı ve etkileşimleri başarılı bir şekilde yönetmek için, teknolojiyi ve dijitalleşmeyi benimsemesi kritik önem taşıyor.