Hizmetlerimiz

      Vergi Hizmetleri > Sosyal Güvenlikte Gündem > Hizmetlerimiz

Üretim ve hizmet sektörlerinin gelişmesi ile birlikte günümüzde hem işçi-işveren ilişkileri hem de bu ilişkileri düzenleyen sosyal güvenlik ve iş mevzuatı çok daha karmaşık bir hale gelmiştir. Mevzuatın takibi, olası risk ve zorlukların öngörülmesi, akılcı çözümler sunulması, ulusal ve uluslararası resmi kurumlarla süreçlerinin yönetilmesi ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir.


Bu kapsamda; EY Türkiye olarak aşağıda yer alan konularda, alanında uzman ve deneyimli ekibimizle hizmet sunuyoruz.

 • Sosyal Güvenlik danışmanlık hizmetleri

  • İşyerinin; tescili, devri-intikali-nakli, nevi değiştirmesi ve birleşme süreçleri ile ilgili SGK danışmanlığı

  • İş kazası-meslek hastalığı – hastalık - analık sigorta uygulamaları danışmanlığı

  • Sigorta primine esas olan ve olmayan kazançlara ilişkin danışmanlık

  • SGK/Çalışma Bakanlığı tarafından uygulanan idari para cezalarına ilişkin hukuki süreçlerde danışmanlık

  • Asıl işveren- alt işveren ilişkilerinin mevzuata uygun şekilde kurulması ve sonlandırılması işlemlerinde danışmanlık

 • Denetim hizmetleri

  • Durum tespit denetimleri: İşyerinin mevcut iş ve sosyal güvenlik uygulamaları çerçevesinde ön denetimi yapılarak; oluşan riskler ve çözüm önerileri hakkında rapor tanzim edilmesi

  • SGK İş kazası-meslek hastalığı soruşturmaları ve işyeri denetimleri ile Çalışma Bakanlığı teftişlerinde;

  • İşyeri kayıt ve belgelerinin denetime hazırlanması 

  • Mevzuat desteği

  • Denetime fiili refakat edilmesi süreçlerinde danışmanlık

 • İstihdam teşvikleri

  • İşletmeler açısından en uygun istihdam teşvik stratejisinin belirlenmesine yönelik destek

  • İşletmelerin faydalanabilecekleri teşvik unsurlarının tespit edilmesi

  • Faydalanılan teşvik unsurlarının mevzuata uygunluğunun incelenmesi süreçlerinde danışmanlık

 • Asgari işçilik uygulamaları

  İşverenlerin üstlendikleri ihale konusu işlere ait SGK asgari işçilik uygulamaları kapsamında;

  • Asgari işçilik ön değerlendirmesi

  • Uzlaşma süreçleri

  • İhale konulu işlerde asgari işçilik hesaplamaları

  • Asgari işçilik YMM-SMMM rapor tanzimi

  • Asgari işçilik incelemelerinde danışmanlık

  • Devamlı işyerlerinde yürütülen asgari işçilik denetimlerine danışmanlık

  • SGK “ilişiksizlik belgesi” ve “borcu yoktur” yazıları süreçlerinde danışmanlık

 • Uluslararası Sosyal Güvenlik hizmetleri

  • Geçici/sürekli görev ile yurtdışına gönderilen çalışanlar veya Türkiye’ye gelen yabancı çalışanlar hakkında sosyal güvenlik danışmanlığı

  • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri ve ülke mevzuatları hakkında bilgi paylaşımı

  • Yurtdışı borçlanma hizmetleri danışmanlığı süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilmesi

 • İş Hukuku uygulamaları

  • Bireysel ve toplu İş Hukuku uygulamaları süreçlerinde danışmanlık

  • İşçi özlük dosyalarının sosyal güvenlik ve iş mevzuatına uygunluğu bakımından danışmanlık

  • İş akdinin kurulması, sona ermesi ve ikâle süreçlerinde danışmanlık

  • Kısa çalışma ödeneği başvuru süreçlerinde danışmanlık

 • Eğitim ve sirküler

  • Sosyal güvenlik ve İş Hukuku mevzuatı ile ilgili genel eğitimler sunulması

  • Mevzuat değişikliklerine ilişkin sirküler yayını ve bilgi paylaşımı