Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Hizmetlerini betimleyen, kule inşa eden insanlar

Hizmetlerimiz

      Vergi Hizmetleri > Sosyal Güvenlikte Gündem > Hizmetlerimiz

   Ana sayfa

   Sirküler

   Makaleler

   Yayınlar

   Mevzuat

 • Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

  İşyerinin; tescili, devri-intikali, nakli, nevi değiştirmesi ve bölünme-birleşme süreçleri ile ilgili SGK danışmanlığı
  İş kazası-meslek hastalığı – hastalık - analık sigorta uygulamaları danışmanlığı
   Sigorta primine esas olan ve olmayan kazançlara ilişkin danışmanlık (Yan hak yönetimleri)
  SGK ve ilgili bakanlık tarafından uygulanan idari para cezalarına ilişkin hukuki süreçlerde danışmanlık
  Asıl işveren - alt işveren ilişkilerinin mevzuata uygun şekilde kurulması ve sonlandırılması işlemlerinde danışmanlık
   Bireysel ve toplu iş hukuku uygulamaları süreçlerinde danışmanlık
  Kısa çalışma ödeneği uygulamaları
  İkâle ve arabuluculuk süreçlerinde danışmanlık
 • İşveren Risk Denetimi

  İşyeri uygulamalarınızın ve bordro süreçlerinizin iş ve sosyal güvenlik uygulamaları açısından incelenmesi
  Potansiyel riskler ve çözüm önerilerinin yer aldığı denetim raporunun hazırlanılması
 • İnceleme Danışmanlığı

  Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili bakanlık denetim ve incelemelerinde danışmanlık sağlanması
  İş kazası-meslek hastalığı soruşturmaları ve işyeri denetimleri ile ilgili bakanlık teftişlerinde;
  İşyeri kayıt ve belgelerinin denetime hazırlanması
  Mevzuat desteği
  Denetime fiili refakat edilmesi 
 • İstihdam Teşvikleri

  Optimum istihdam teşvik stratejisinin belirlenmesine yönelik destek sağlanması
  İşletmelerin faydalanabilecekleri teşvik unsurlarının tespiti ve operasyonu süreçlerinde destek sağlanması
  Geçmişte faydalanılan teşvik unsurlarının mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi
 • Asgari İşçilik Uygulamaları

  Asgari işçilik uygulamaları kapsamında aşağıdaki süreçlerde destek ve danışmanlık:
  Asgari işçilik ön değerlendirmesi
  Uzlaşma süreçleri
  Özel bina inşaatı ve ihale konulu işlere ait asgari işçilik hesaplamaları
  YMM-SMMM rapor tanzimi
  Kurum tarafından gerçekleştirilecek asgari işçilik incelemeleri 
  Devamlı işyerlerinde yürütülen asgari işçilik denetimlerine danışmanlık
  SGK “ilişiksizlik belgesi” ve “borcu yoktur” yazılarını temini
 • Uluslararası Sosyal Güvenlik Hizmetleri

  Geçici/sürekli görev ile yurtdışına gönderilen çalışanlar veya Türkiye’ye gelen yabancı çalışanlar hakkında sosyal güvenlik danışmanlığı
  Çalışma izinleri konusunda danışmanlık
  İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri ve ülke mevzuatları hakkında bilgi paylaşımı
  Yurtdışı borçlanma hizmetleri süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Eğitim ve Sirküler

  Sosyal güvenlik ve iş hukuku mevzuatı ile ilgili genel eğitimler verilmesi
  Belirlenecek konularda şirketlere özel eğitimler düzenlenmesi
  Mevzuat değişikliklerine ilişkin sirküler yayını ve bilgi paylaşımı