Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Hizmetlerine ait makale banner görseli

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulanmaya başlıyor: Yeni erteleme yok

      Vergi Hizmetleri > Sosyal Güvenlikte Gündem > Makaleler > Ekonomist makaleleri > 2020 >  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulanmaya başlıyor: Yeni erteleme yok
Dr. Hakkı Demirci profil fotoğrafı.

Dr. Hakkı Demirci

Direktör

Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Hizmetleri

  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 5 Ağustos, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından da 7 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılan duyurularda, Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçilmiş olduğu ve bu döneme ilişkin beyannamelerin 26 Ağustos’a kadar verilmesi gerektiği belirtildi.

  Hatırlanacağı üzere, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından SGK’ya verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname verilmesine ilişkin usul ve esaslar 2017 yılında belirlenmişti.

  Birleştirilmiş beyannamelere ilişkin zorunluluk;

  – Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için 1 Haziran 2017,
  – Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için 1 Ocak 2018,
  – Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için ise 1 Ocak 2020 tarihinde başlamıştı.

  Uygulamanın diğer illerde ise 01.03.2020 tarihinde başlaması kararlaştırılmıştı, ancak Covid-19 salgını nedeniyle 4 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile 7 il dışındaki mükellefler/işverenler için uygulamanın başlangıç tarihi 1 Temmuz 2020 olarak değiştirilmişti.

  DEMİRCİ: YENİ ERTELEME İHTİYACI ORTADAN KALKTI

  EY Türkiye Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Hizmetleri Direktörü Dr. Hakkı Demirci, bu alanda her iki kamu kurumu tarafından yapılan iyileştirmeler ve son olarak Bursa, Eskişehir, Konya gibi büyük illerin devreye alınması sonrası aksaklık yaşanmamasının yeni erteleme ihtiyacını ortadan kaldırmış olduğunu söyledi. Ülke genelinde uygulamanın tekrar ertelenip ertelenmeyeceğinin çalışma hayatında bir süre önce tekrar gündeme geldiğini hatırlatan Demirci, yeni erteleme beklentisinin daha önce bu konuda pek çok kez yapılan ertelemelerden ve Covid-19 nedeniyle evrak trafiğinin/başvuru süreçlerinin bulaş riskini arttırma ihtimalinden kaynaklandığını belirtti.

  Demirci Ekonomist için yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

  “Esasen başlangıçtaki en büyük endişe SGK ve Maliye alt yapısının ülke düzeyinde gerçekleşecek beyanname yükleme ve kontrol sürecini kaldırıp kaldıramayacağı noktasında düğümlenmişti. Yapılan açıklamalar dikkate alındığında; MUHSGK uygulamasında yeni bir erteleme olmayacağı, halen uygulanmakta olan toplam 7 ile ilaveten tüm Türkiye genelinde uygulamaya geçileceği, SGK bildirimlerinin artık e-bildirge ile SGK V2 sistemi üzerinden değil GİB aracılığıyla MUHSGK üzerinden yapılacağı netlik kazanmış olup, kapsamda olan tüm mükelleflerin bu minvalde hazırlıklarını tamamlamaları ve mümkünse yoğunluk yaşanmaması için 1003A ve varsa 1003B MUHSGK beyannamelerini 15 Ağustos tarihinden önce sisteme yüklemeleri önem arz etmektedir.”

  Duyuruda ayrıca, yapılacak olan bildirimlerde sigortalıların meslek adı ve kodu bilgilerini gerçeğe aykırı bildirdiği tespit edilen işyerleri için, gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağı da hatırlatıldı.