Teknokent, Ar-Ge, ve nakit destekleri betimleyen robot görseli

Ar-Ge | Teknokent | Nakit Destekler

EY Türkiye Teşvik Hizmetleri Ekibi olarak, teknik bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda, en uygun Ar-Ge ve tasarım teşvik ve destek mekanizmasından faydalanabilmeniz amacıyla, planlanan veya mevcut Ar-Ge tasarım faaliyetlerinize yönelik profesyonel destek hizmetleri sağlıyoruz.

Ar-Ge ve tasarım teşvikleri ile nakit destekler konusunda uzman kadromuzla, şirketinize maksimum oranda fayda sağlayacak en uygun Ar-Ge tasarım teşvik ve destek mekanizmasından faydalanabilmeniz aynı zamanda risklerin en aza indirilmesi amacıyla kapsamlı denetim, danışmanlık ve analiz hizmetleri sunuyoruz.

 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Yönelik Hizmetler

  • Ar-Ge veya Tasarım Merkezi belgesine sahip olmak için gerekli asgari şartlara uygunluk analizi
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulacak Ar-Ge veya Tasarım Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması ve başvurunun gerçekleştirilmesi
  • Potansiyel fırsatların belirlenmesi
  • Ar-Ge veya Tasarım projelerinin içerik değerlendirilmesi
  • Düzenli denetim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
  • Ar-Ge ve Tasarım indirimi Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporunun hazırlanması 
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyette Bulunan Kurumlara Yönelik Hizmetler

  • Yönetici şirkete sunulacak başvuru dosyasının hazırlanmasında destek
  • Ar-Ge ve yazılım projelerinin değerlendirilmesi
  • Yıllık mali denetim raporunun hazırlanması
  • İnceleme öncesi teşvik ve desteklerin mevzuata uygunluk testi çalışmaları
  • Ücret istisnası raporlarının hazırlanması 
 • Nakit Destek Sağlanmasına Yönelik Hizmetler

  • Ulusal ve uluslararası nakit destek programlarına başvuru ve başvuru sonrası destek konusunda uçtan uca danışmanlık hizmeti sağlanması
  • Projelerin Ar-Ge ve yenilik içeriğinin değerlendirilerek, Şirketinize en uygun nakit destek programının seçilmesi
  • Ön başvuru ve başvuru (proje önerisinin hazırlanması, bütçe planı, personel planı, proje-zaman planı vb.) süreçlerinde danışmanlık
  • Değerlendirme süresince proje durum takibi ve olası revizyonların yerine getirilmesi
  • TÜBİTAK Mali, Teknik, Sonuç ve Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının hazırlanması 
 • Diğer Hizmetlerimiz

  • Ar-Ge ve Tasarım merkezi, Teknokent, Nakit Destek Programları gibi farklı destek ve teşvik alternatiflerin değerlendirilmesi ve vergisel analizi
  • Patent ve Faydalı Model (Sinai Mülkiyet) hakkı istisnası ile ilgili kazanç ayrıştırması hesaplamaları ve istisna uygulamasına ilişkin danışmanlık