Teknokent, Ar-Ge, ve nakit destekleri betimleyen robot görseli

Ar-Ge / Tasarım ve Yenilik Faaliyetleri Teşvikleri ve Diğer Teşvik Programlarına İlişkin Hizmetler

EY Türkiye Ar-Ge / Tasarım ve Yenilik faaliyetleri teşvikleri ve diğer teşvik programları hizmetleri ekibi olarak, teknik bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda, en uygun Ar-Ge / tasarım ve yenilik teşvik ve destek mekanizmasından faydalanabilmeniz amacıyla, planlanan veya mevcut Ar-Ge / Tasarım ve yenilik faaliyetlerinize yönelik profesyonel destek hizmetleri sağlıyoruz.

Ar-Ge /  Tasarım ve Yenilik faaliyetlerine ilişkin teşvikler ile diğer teşvik programları konusunda uzman kadromuzla, şirketinize maksimum oranda fayda sağlayacak en uygun Ar-Ge / Tasarım ve Yenilik teşvik ve destek mekanizmasından faydalanabilmeniz aynı zamanda risklerin en aza indirilmesi amacıyla kapsamlı denetim, danışmanlık ve analiz hizmetleri sunuyoruz.

 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Yönelik Hizmetler

  • Ar-Ge veya Tasarım Merkezi belgesine sahip olmak için gerekli olan asgari şartlara uygunluk analizi,
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulacak Ar-Ge veya Tasarım Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması ve başvurunun gerçekleştirilmesi,
  • Potansiyel teşvik, Ar-Ge / Tasarım indirimi ve diğer desteklere ilişkin fırsatların belirlenmesi,
  • Ar-Ge veya Tasarım projelerinin içerik değerlendirilmesi,
  • Düzenli denetim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,
  • Ar-Ge ve Tasarım indirimi Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporunun hazırlanması,
  • Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması ve sistematik ilerleme takibinin gerçekleştirilmesi,
  • Firma ve sektör özelinde akademik / üniversite işbirlikleri konusunda yönlendirmelerin gerçekleştirilmesi,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyette Bulunan Kurumlara Yönelik Hizmetler

  •  Yönetici şirkete sunulacak başvuru dosyasının hazırlanmasında destek sağlanması,
  • Şirket altyapısının başvuruya hazır olması aşamasında destek sağlanması,
  • Ar-Ge ve yazılım projelerinin içeriklerinin değerlendirilmesi,
  • Proje ilerleme raporlarının kontrollerinin gerçekleştirilmesi,
  • Yıllık mali denetim raporunun hazırlanması,
  • İnceleme öncesi teşvik ve desteklerin mevzuata uygunluk testi çalışmaları,
  • Ücret istisnası raporlarının hazırlanması,
 • Nakit Destek Sağlanmasına Yönelik Hizmetler

  •  Ulusal ve uluslararası nakit destek programlarına başvuru ve başvuru sonrası destek konusunda uçtan uca danışmanlık hizmeti sağlanması,
  • Projelerin Ar-Ge ve yenilik içeriğinin değerlendirilmesi ve Şirketinize en uygun nakit destek programının seçilmesi,
  • Uluslararası nakit destek programları çerçevesinde uygun proje temalarının bulunması, konsorsiyum sağlanması, başvuru ve başvuru sonrası danışmanlık sağlanması,
  • Ön başvuru ve başvuru (proje önerisinin hazırlanması, bütçe planı, personel planı, proje-zaman planı vb.) süreçlerinde danışmanlık,
  • Değerlendirme süresince proje durum takibi ve olası revizyonların yerine getirilmesi,
  • TÜBİTAK Mali, Teknik, Sonuç ve Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının hazırlanması,
 • Diğer Hizmetlerimiz

  •  Ar-Ge ve Tasarım merkezi, Teknokent, Nakit Destek Programları gibi farklı destek ve teşvik alternatiflerin değerlendirilmesi ve vergisel analizi,
  • Türkiye’de uygulanmakta olan tüm teşvik programlarının firmanızın faaliyetleri çerçevesinde analiz edilerek, potansiyel teşvik analizinin yapılması, fırsatların belirlenmesi ve raporlanması, Patent alımına (başvurusuna) yönelik süreç yönetimi ve danışmanlık,
  •  Patent ve Faydalı Model (Sınai Mülkiyet) hakkı istisnası ile ilgili kazanç ayrıştırması hesaplamaları ve istisna uygulamasına ilişkin danışmanlık.

Kaynakları göster

 • Dokümanı İndir - Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerine Yönelik Teşvik ve Destekler

Kaynakları göster

 • Dokümanı İndir - Ar-Ge/Tasarım Merkezi Belgesi Başvurusu İçin Yol Haritası Nasıl Olmalı?

Kaynakları göster

 • Dokümanı İndir - Teknopark Başvurusu için Yol Haritası Nasıl Olmalı?