İhracat Teşviklerini betimleyen ihracat deposu

İhracat | SGK | İstihdam Teşvikleri

Türkiye’de, çeşitli uluslararası ve yerel kurumlar tarafından yürütülen ancak yatırım teşvik sistemi kadar bilinir olmayan birçok destek ve hibe mevcut. Bu destek ve hibeler birçok sektörde uygulanabilmekte, firmaların maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilmektedir.

EY Türkiye olarak mevcut destek ve hibelere hakim uzman ekibimizle firmaları ve faaliyetlerini analiz ederek aşağıda sıralı harcama kalemlerinin maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılması konusunda danışmanlık veriyoruz.

Bu kapsamda, firmaların mevcut durumlarını analiz ederek ilgili firmaların Türkiye’de uygulanan ve bilinirliği az olan söz konusu destek ve teşviklerle ilgili; faaliyetlerin analiz edilmesi, uygun destek ve teşviklerin tespit edilmesi, başvuru ve uygulama süreçlerine yönelik destek sağlanması alanlarında uzman ekibimizle çok yönlü bir hizmet sunuyoruz.

 • Yurtdışı tanıtım, pazarlama harcamaları
 • Tarım ve Hayvancılık sektörü yatırım harcamaları
 • Ar-Ge ve tasarım harcamaları
 • Kurumlar tarafından onay verilen proje harcamaları
 • KOBİ proje harcamaları
 • SGK ve İşsizlik işveren primi harcamaları
 • Yenilenebilir enerji yatırım harcamaları
 • Atık su arıtma tesisi yatırım harcamaları
 • Enerji harcamaları
 • Verimlilik artırıcı yatırım harcamaları
 • Çevresel belgelendirme harcamaları
 • Çevresel proje harcamaları
 • Çeşitli vergi, resim, harç ödemeleri
 • Sinema sektörü yatırım, pazarlama harcamaları
 • Kültürel yatırım harcamaları
 • Kooperatifçilik proje harcamaları

Desteklerin tespit edilmesi, başvuru ve takip safhaları da dahil olmak üzere, bu süreçte firmaların ihtiyaçları olan tüm desteği EY Türkiye Teşvik Ekibi olarak sağlıyoruz.

▸Firma Yapısının ve Faaliyetlerinin Destekler Kapsamında Analizi

 • Firmaların, lokasyon, faaliyet konusu, iş hacmi, istihdam sayısı, pazarlama işlemleri gibi unsurlarının analiz edilmesi
 • Firmaların mevcut yapısına ve faaliyetlerine uygun destek ve teşviklerin tespit edilmesi
 • Destek ve teşviklerden faydalanılmaya yönelik olarak firmada değişiklik kararı alınabilecek unsurların tespit edilmesi
 • Firmaların ileriki dönemlerle yapılması planlanan faaliyet ve işlemlerinin destek ve teşvikler kapsamında değerlendirilmesi

▸Faydalanılması Planlanan Destek ve Teşviklerin Rakamsal Analizleri

 • Firmaların planlanan faaliyetlerine ilişkin destek ve teşviklerle ilgili analizlerin yapılması
 • Yapılan analizler sonucu elde edilmesi planlanan faydalara yönelik rakamsal verilerin tespit edilmesi

▸Teşvik Başvuru Sürecinin Yönetilmesi

 • Başvuru sürecinde firmaların ihtiyaç duyacakları proje anlatımlarının hazırlanması
 • Diğer bilgi ve belgelerin hazırlanması
 • Başvuru sürecinin yönetilmesi

▸Destek Unsurlarının Uygulanmasına Yönelik Danışmanlık

 • Onay verilen destek unsurlarının uygulanmasına yönelik danışmanlık
 • Uygulanan desteklerle ilgili oluşabilecek problemler konusunda hukuki ve vergisel kapsamda danışmanlık
 • Destek unsurlarıyla ilgili oluşabilecek dava, uzlaşma ve benzeri safhalarda danışmanlık