Vergi tasarruflarını laptopta araştıran iş insanı görseli

Kantitatif | Nakit Vergi Tasarrufu

EY Türkiye olarak vergi alanındaki bilgi birikimi ve sektörel tecrübenin birleştirilmesi ile firmalara, şirketlerinin ticari kararlarının alınmasında doğrudan ve interaktif bir katılım ve katma değer yaratacak çözüm ortaklığı getiriyoruz. 

 • Kurulmuş olan sistemin yürürlükte olan mevzuata uygunluğu açısından incelenmesi ile bu yapı içerisinde var olan risklerin ve avantajların tespit edilmesi
 • Tespit edilen riskler ve avantajların rakamsal değerlerinin ortaya konması
 • İyileştirme ve geliştirme adımlarının hazırlanması
 • Tespitlerin ve önerilerin açıklayıcı ve detaylı bir şekilde raporlanması

Yöntemleri ile;

 • Nakit vergi çıkışından tasarruf etmek / efektif vergi yükünün azaltılması
 • Vergi mevzuatı, risklerin ve avantajların doğru bir şekilde belirlenmesi
 • Doğru yatırım kararlarının alınması
 • Sektördeki diğer oyuncuların benzer konularda nasıl bir uygulama seçtiğinin tespit edilmesi konularında firmalara sonuç odaklı çözüm süreçleri sunuyoruz.

▸Vergi Teşvikleri ve Nakdi Destek/Hibelere İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

 • Mevcut ve potansiyel yatırımlarınıza ve faaliyetlerinize sağlanabilecek vergi teşviklerinin, nakdi destek ve hibelerin belirlenmesi
 • Varsa mevcut teşvik uygulamalarının nitelik ve nicelik açısından incelenmesi, mümkünse etkin kullanımı için öneriler getirilmesi
 • Ar-Ge ve Tasarım merkezi, Teknokent, ulusal ve uluslararası nakit destek projeleri, patent faaliyetleri destekleri konusunda uçtan uca danışmanlık hizmetleri

▸Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Analizi

 • Kanunen kabul edilmeyen giderlerin incelenmesi:
  • Gider yazılabilme imkanı olan kalemlerin belirlenmesi
  • Kanunen kabul edilmeyen giderlerin azaltılması için iyileştirme önerilerinin getirilmesi
 • Sektör özelinde vergi yükü getiren işlemlerin tespiti

▸İktisadi Kıymet ve Amortisman Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi

 • Aktifleştirme vs. doğrudan gider yazma
 • Faydalı ömür uygulamalarının ve amortisman yöntemlerinin gözden geçirilmesi
 • Maliyet tespitinin ve varlık sınıflamalarının gözden geçirilmesi
 • Uzun vadeli yatırımlarda vergi avantajlı sağlayacak yolların ortaya çıkarılması (yenileme fonu, vb.)

▸Stoklara İlişkin Uygulamaların Gözden Geçirilmesi

 • Stok değerleme ve maliyet yöntemlerinin gözden geçirilmesi
 • Atıl olan veya değeri düşen stokların değerlemesine ilişkin önerilerin getirilmesi
 • Üretim maliyetlerinin doğrudan gider yazılma kapsamında incelenmesi

▸Muhasebe ve Raporlama Politikalarının Vergi Bazlı İncelenmesi

 • Başlıca muhasebe ve raporlama uygulamalarının vergi bazlı incelenmesi
 • Gelir yaratan işlemlerinin dönemselliğinin incelenmesi (aktifleştirme vs. doğrudan gelir yazma)
 • Döviz cinsinden kıymetlerin değerlenmesine ilişkin uygulamaların incelenmesi

▸Diğer Alanlar

 • Sözleşmelerin damga vergisi yönünden incelenmesi ve mümkünse yeniden yapılandırılması
 • Şüpheli ticari alacak uygulamalarının incelenmesi
 • Şirket birleşmeleri ve satın almalar
 • Sat-geri kirala opsiyonlarının incelenmesi
 • Nakit sermaye artırımına sağlanan desteklerin belirlenmesi
 • Sektörel bazlı uygulamaların gözden geçirilmesi ve fırsatların yaratılması
 •