Yatırım Teşvikleri için uygun zamanı gösteren finansal tablo görseli

Yatırım Faaliyetlerine Yönelik Teşvik Hizmetleri

EY Türkiye Teşvikler ekibi olarak, söz konusu mevzuat ve program hükümleri kapsamında şirketlerin planlanan veya mevcut yatırım kararların da yatırımın kendi yapılarına ve yatırımın mahiyetine uygun teşviklerin tespit edilmesine, başvuru sürecinin yürütülmesine ve onay sonrası destek unsurlarının uygulanmasına yönelik çok yönlü bir hizmet sunuyoruz.

Kurumlar, aşağıdaki mevzuatlar kapsamında birçok faaliyet alanında yatırım kararlarına yönelik teşvik ve desteklerden faydalanma imkanına sahipler. İlgili mevzuatlar;

 • 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu kararda yapılan değişikliklere ilişkin yayımlanan diğer Bakanlar Kurulu Kararları
 • 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve bu Tebliğ’de yapılan değişikliklere ilişkin yayımlanan diğer Tebliğler
 • Vergi Kanunları (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi)
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

▸Yapılandırma ve Fizibilite Hizmetleri

 • Mevcut veya planlanan yatırım kararlarının incelenmesi
 • Planlanan yatırımların teşvik kapsamına girebilmesine yönelik olarak yatırım lokasyonu, yatırım tutarı gibi konularda farklı alternatiflerin değerlendirilmesi
 • Söz konusu alternatifler bazında elde edilecek fayda analiz çalışmaları
 • Efektif yapılanma seçiminde ve sürecinde danışmanlık hizmetleri

▸Danışmanlık Hizmetleri

 • Planlanan yatırım kararlarının veya mevcut yatırımların yatırım teşvik mevzuatı kapsamında incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Planlanan yatırımın cinsi, konusu, tutarı, yatırım yeri ve personel istihdamı bilgileri doğrultusunda, sağlanacak desteklerin içerik, süre, oran ve tutar açısından belirlenmesi ve analizi
 • Yatırım karlılığı/yatırımın getirisi ve geri kazanım/ödeme süre hesaplamalarını içeren fizibilite raporunun hazırlanması
 • Varsa tereddütlü konuların görüşülmesi vb. işlemler kapsamında, kurumunuz yetkilileri ile birlikte T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gerçekleştirilecek ziyaretlere katılım
 • Hangi teşvik unsurunun firma için daha efektif olacağının tespit edilmesine yönelik analiz çalışmaları

▸Teşvik Başvuru ve Revizyon Sürecinin Yönetilmesi Hizmetleri

 • Başvuru için gerekli evrak ve bilgilerin hazırlanması
 • Yatırım teşvik belgelerinde gerçekleştirilmesi gereken değişikliklerle ilgili evrak ve bilgilerin hazırlanması
 • Yatırım teşvik unsurlarının uygulanmasına yönelik olarak talep edilen YMM özel amaçlı raporlarının hazırlanması
 • Yatırım kararının ve uygun teşvik yönteminin belirlenmesini takip eden süreçte her türlü hususta danışmanlık
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile teşvik konusunda yapılması planlanan her türlü görüşme ve bilgi alışverişinde danışmanlık

▸Teşvik Unsurlarının Uygulanmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

 • Belgelendirilen teşvik unsurlarının uygulanmaları safhalarında danışmanlık hizmeti
 • Tevsi ve komple yeni yatırımlara ilişkin indirimli kurumlar vergisi uygulanması konusunda danışmanlık
 • Teşvik unsurlarıyla ilgili oluşabilecek tüm hususlar konusunda hukuki ve vergisel kapsamda danışmanlık
 • Teşvik unsurlarıyla ilgili oluşabilecek dava, uzlaşma ve benzeri safhalarda danışmanlık
 •