Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı.

No: 113 Tarih: 03/12/2020

Özet: 2 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile 10 Ağustos 2016 tarihli “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği”nin, “Değerlendirme Denetim Komisyonu” başlıklı maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

10 Ağustos 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği”nin, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu’nun üyelerinin belirtildiği, 19. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü ya da ilgili daire başkanı” ifadesi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek bir üye” olarak değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle birlikte Değerlendirme ve Denetim Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

a) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek bir üye,

b) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek bir üye,

c) Bakanlıkça alanlarında uzmanlığı bulunan öğretim üyeleri arasından, başvurusu değerlendirilecek veya denetimi yapılacak merkezin ya da rekabet öncesi iş birliği projesinin ilgili olduğu konuya göre Bakanlık tarafından seçilecek iki üye,

ç) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) meclis veya sektör temsilcileri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) meclis veya sektör temsilcileri, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile kanunla kurulan vakıflar veya meslek odalarının yönetici veya temsilcileri arasından başvurusu değerlendirilecek veya denetimi yapılacak merkezin ya da rekabet öncesi işbirliği projesinin ilgili olduğu konuya göre Bakanlıkça görevlendirilecek bir üye.

Söz konusu değişikliğe paralel olarak Komisyon başkanının belirlendiği Yönetmelik’in 19. maddesinin 7. fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(7) Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen üye başkanlığında toplanır.”

Yönetmelik yayım tarihi olan 2 Aralık 2020’de yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu 

Sirküler Dokümanları

 ►  Sirküler 113

 


EY Teşvik Ekibi ile
iletişime geçin

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.