Salgın döneminde yarım kalan teşvik belgeli yatırımlar için ek süre verilebileceğine ilişkin Karar yayımlandı.

No: 62 Tarih: 11/05/2020

Özet: 9 Mayıs 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11 Mart 2020 tarihinden önce düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için 1 yıla kadar süre uzatımına yönelik düzenleme yapılmıştır.
Söz konusu Karar yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

“GEÇİÇİ MADDE 14- (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6’ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikle uygulanmaz”

Yukarıdaki hükümde yer alan geçici 6’ncı maddenin birinci fıkrasında ise; güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 0106.2015 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen belgede öngörülen orijinal süreyi geçmemek üzere talep edilmesi halinde ilave süre verilebileceği belirtilmiştir.

Söz konusu Karar yayım tarihinde (9 Mayıs 2020) yürürlüğe girmiştir.
 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Sirküler sayfasına geri dön

Sirküler Dokümanları

 ►  Sirküler 62

 


EY Teşvik Ekibi ile
iletişime geçin