TEYDEB mali rapor hazırlama kılavuzu güncellendi

No: 107  Tarih: 05/11/2020

Özet: TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde mevcut olarak bulunan destek programları için yürütülen 3 farklı Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu, tek bir Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu olarak güncellenmiş olup, söz konusu kılavuz 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde mevcut olarak bulunan destek programları için yürütülen 3 farklı Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu (1501, 1507, 1509, 1511 ve 1512 kodlu destek programlarına ait Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu, 1513 destek programına ait Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu ve 1515 destek programına ait Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu), 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacak olup, yerine aşağıda belirtilmiş olan destek programlarını kapsayacak şekilde hazırlanan tek bir Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 01.00) 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

a) Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501)

b) Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı (1505)

c) KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (1507)

ç) Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1509)

d) Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı (1511)

e) Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) (1512)

f) Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı (1513)

g) Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı (1515)

ğ) Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı (1601)

h) Yenilik Destek Programı

Mali Rapor Hazırlama Kılavuzundaki ekonomik fizibilite raporu desteği 1 Temmuz 2019 tarihinden sonraki proje başvurularında, yerli malı belgesine sahip olanlar için ek destek 1 Ekim 2019 tarihinden sonra sunulan dönemlerde ve senet karşılığı ön ödeme de 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra destek kararı verilen projelerde uygulanacaktır.

Ek olarak, serbest muhasebeci mali müşavirlerle ilgili hükümler de 18 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerlidir.

Mevcut Mali Rapor Hazırlama Kılavuzları 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacağından, TÜBİTAK web adresinde yer alan ilgili programların altındaki Mali Rapor Hazırlama Kılavuzları ve Gider Formları 1 Ocak 2021 tarihinden sonra güncellenecektir.

Güncellenen Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 01.00) için tıklayınız.

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu 

 

Sirküler Dokümanları

 ►  Sirküler 107

 ►  Sirküler 107 - EK
EY Teşvik Ekibi ile
iletişime geçin

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.