8 Ara 2021
EY Teşvik Hizmetleri

Teşvik potansiyelinizi nasıl harekete geçirirsiniz?

8 Ara 2021

Neden teşvik? 

 1. Dağınık ve farklı mevzuat 
 2. Farklı teşvikler için farklı yükümlülükler 
 3. Sık değişiklik ve takip zorluğu 
 4. Kamunun sıkı takibi ve uyumsuzluk riski 
 5. Ayrı bir departman olmaması ve ekip eksikliği

Çalışma prensiplerimiz 

 • Kısa sürede bilgi toplama 
 • Az maliyetle yüksek katkı potansiyeli
 • Kısa sürede açıklayıcı çıktı oluşturulması
 • Yönlendirici durum tespiti

Çalışma şeklimiz

 1. Soru seti
  Mevcut ve muhtemel faaliyet ve projelere ilişkin bilgi toplamak 1 Soru seti üzere firmaya soru seti hazırlanması ve iletilmesi 

 2. Eşleştirme
  Toplanan bilgilerin ilgili tarihte geçerli olan mevzuata göre tüm teşvik ve destek programları ile karşılaştırılması

 3. Raporlama
  Firma faaliyet ve projeleri kapsamında faydalanılması muhtemel teşvik ve destek programları ile ilgili bir rapor hazırlanması

Örnek uygulamalar 

Check-Up Sonrası Opsiyonel Hizmetler (ARGE)

 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Yönelik Hizmetler 
 • Nakit Destek Sağlanmasına Yönelik Hizmetler 
 • Patent Hizmetleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyette Bulunan Kurumlara Yönelik Hizmetler
 • Karşılaştırmalı Teşvik Analizlerine Yönelik Hizmetler

Check-Up Sonrası Opsiyonel Hizmetler (Yatırım Teşvik)

 • Planlanan yatırıma ilişkin teşviklerin geri dönüşüne ilişkin fizibilite çalışması
 • Yatırım teşvik belgesi alımı başvuru işlemlerinin yapılması, revizyon takibi ve kapanış işlemlerinin yapılması
 • Yatırım teşvik belgesi kapama işlemlerinden talep edilebilecek olan YMM raporunun hazırlanması
 • Yatırım teşvik işlemlerine ilişkin eğitimı 

Check-Up Sonrası Opsiyonel Hizmetler (Diğer Teşvikler) 

KOSGEB DESTEKLERİ

 1. Başvuru, değerlendirme ve izleme dönemleri olarak uçtan uca hizmet
 2. Firmadan alınan proje detayları ve kısa metinler ile proje dokümanı geliştirilerek oluşturulup KOSGEB girişleri yapılır. Firma onayı ile program başvurusu tamamlanır.
 3. Proje içerikli bir başvuru ise başvuru sonrası KOSGEB kurul sunumu için sunum taslak çalışması yapılarak sunum öncesi firma yönlendirilir

İHRACAT DESTEKLERİ 

 1. Firmadan alınan proje detayları ve kısa metinler ile proje dokümanı geliştirilerek oluşturulup TB girişleri yapılır. Firma onayı ile program başvurusu tamamlanır.
 2. Proje içerikli bir başvuru ise başvuru sonrası değerlendirme süreçlerinde firma yönlendirilir.
 3. Başvurunun desteklenmesi durumunda 6’şar aylık dönemlerde gerçekleşecek olan izleme dönemlerinde süreç takip edilerek faaliyet dönemleri ve gider kalemlerine göre izleme raporları ve geri ödeme talepleri oluşturulur.

Özet

 • Neden teşvik? 
 • Çalışma prensiplerimiz 
 • Çalışma şeklimiz
 • Örnek uygulamalar 
 • Check-Up Sonrası Opsiyonel Hizmetler (ARGE)
 • Check-Up Sonrası Opsiyonel Hizmetler (Diğer Teşvikler) 

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.