5G, telekomünikasyonu süratle yeniden tanımlıyor. Güncel gelişmelerden haberdar mısınız?

15 dakika okuma süresi 3 Tem 2019

Kaynakları göster

 • Optimizing the 5G opportunity in Europe (pdf)

  İndir 560 KB

5G, her geçen gün farklı sektörlerde dönüşüme ve verimlilik artışına sebep olurken; operatörler, kendilerini dijital ekonominin kalbinde buluyorlar.

Bu yeni akıllı bağlantı çağında; müşteri değer önermelerini yeniden biçimlendirme, endüstriyel dönüşümü hızlandırma ve dijital toplumu canlandırma şansı sunan 5G; son derece kritik bir rol oynayacak. Avrupa’da mobil teknoloji ve hizmetler, 2017'de GSYİH’nın %3,3’üne tekabül ederken; bu katkının, 2022 yılına kadar %4’ü geçmesi öngörülüyor.1

Ancak; Avrupa mobil telekomünikasyon sektöründeki bu umut verici tablo, bir kesinlik arz etmiyor. Bölünmüş pazar yapısının, belirsiz talep senaryolarının ve yürürlükteki mevzuatın karışıklığı büyük engel teşkil ediyor. Bu sırada, nesnelerin interneti (IoT) gibi hizmetler; mevcut telko gelirlerinin yalnızca tek basamaklı bir yüzdesine tekabül ediyor. 

Daha güçlü bir dönüşüm yol haritası, paydaşlarla kurulacak gelişmiş diyaloglar ve anlamlı müşteri etkileşimleri hayati önem taşıyacak.

5G: Avrupa fırsatı

Dijital, bir kıtanın kalbinde

Avrupalı telko endüstrisi, heyecan uyandıran bir değişimin eşiğinde. Bölge, 2017 ölçümlerine göre %85’lik bir mobil teknoloji nüfuzu ile dünyadaki en yüksek oranı yakaladı ve bahsi geçen bu oranın, 2025 yılına kadar %88’lik seviyelere varması öngörülüyor.2

Avrupalı devlet yönetimleri ve siyasi karar mercileri; 5G’nin olumlu dışsallıklar yaratarak, geleneksel endüstrilerde verimlilik artışı sağlayabileceğini fark ediyorlar. Ve bölgesel 5G hedeflerine bakıldığında; bu, rahatça anlaşılabiliyor. Avrupa Birliği’nin 5G aksiyon planının; 2025 yılına kadar tüm kara ve demir yollarında kesintisiz 5G bağlantısını içermesi, bu benimsemenin bir örneği niteliğinde.3

Ulusal ölçekte 5G denemeleri, özellikle yeni ekonomik noktalar yaratma umuduyla hali hazırda birçok ülkede yürütülüyor. Siyasi karar mercileri ise, 5G'nin beraberinde gelen daha kapsamlı mevzuat ihtiyacının farkındalar.

Örnek olarak, AB’nin 5G aksiyon planı; yatırıma teşvik edici mevzuat ortamının önemine ek olarak, koordine spektrumun piyasaya sürülmesinin ve bunun test ve denemelerinin gerçekleştirilmesinin önemine de vurgu yapıyor.

Operatörler için 5G: Kontrolü tekrar elde etme

5G’nin bir dönüşüm teknolojisi olarak yeterliliği oldukça güçlü. Daha gelişmiş veri oranlarının ötesinde; ultra düşük gecikme oranları, şebeke hızına yeni bir boyut kazandıracak. Şebeke dilimleme, spesifik alanlarda farklılaştırılmış hizmetler sağlarken; 5G, ünite alan başına bağlanan cihaz sayısını 100 kata kadar destekleyebilecek ve böylelikle, IoT'un neleri mümkün kıldığını yeniden tanımlayacak.

Bu noktada; diğer gelişmekte olan teknolojilerin, 5G’yi tamamlayacak şekilde geliştirildiği söylenebilir. Dağıtılmış bilgi teknolojisi mimarisi (Mobil Edge Computing); daha verimli alan güvenliği ve veri transferinin kapısını aralayarak, operatörlerin şebeke yoğunluğunu rahatlatıp, düşük gecikme süreleri elde etmelerini sağlayabilir. Ağ fonksiyonlarını sanallaştırma (NFV) ise; ağ kaynaklarının daha dinamik yönetilmesine imkan vererek, faaliyet giderleri (OPEX) ve sermaye giderlerinin (CAPEX) azaltılmasına destek olacak.

Bu gelişmeler ışığında; 5G, yeni ağ işlem biçimlerinin ve hizmet yaratımının önünü açacak. Operatörler; 5G ile birlikte mantıksal analizler, yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi güçlendirdiğinde; ağ kontrolü, hizmet kalitesi ve kişiselleştirmede gerçekleşen önemli değişiklikleri de arkalarına alarak milyonlarca uç noktada konum ve içeriğe duyarlı çeşitli hizmetler sunabilecekler.

Bunların direkt bir sonucu olarak; operatörler, endüstri değer zincirinde fazlasıyla iddialı bir rol oynayabilirler. Bu noktadan sonra; 'akıllı olmayan ağların sağlayıcıları' kisvesinden arınacak olan operatörlerin, ağlarıyla daha samimi ilişkiler kurmaları; yeni müşteri deneyim biçimleri ve yeni servis gelirlerinin önünü açmada onlara destek olacak.

Sektörün büyüme hikayesini tekrar alevlendirmek için bir şans

Mobilin; 'verimliliğin öncüsü' kimliğine rağmen, son yıllarda operatörlerin Avrupa pazarındaki finansal performansı, etkileyici olmaktan çok uzak. Yönetmelik ve mevzuatların getirdiği yükler belirginliğini korurken, rekabet yoğunluğu artıyor ve IoT arzındaki büyüme yavaşlıyor.

2017’de %2,6 olan Eurozone GSYİH büyüme oranının, 2018’de %1,9’a, 2019’da da %1,8’e gerilemesinin sebep olduğu makro-ekonomik baskı; geleceğe bakıldığında, pazar şartlarının zorlu olmaya devam edeceği sonucunu doğuruyor.

Diğer bölgelerin 5G'yi ticarileşmede Avrupa'nın çoktan önüne geçmiş olması, teknoloji liderliğine dayalı 5G stratejilerinin daha erken geliştiklerini gösteriyor. Endüstriyel tahminler; Avrupa’da 5G benimsenme oranının, önümüzdeki 5 sene boyunca diğer gelişmiş bölgelerin gerisinde kalacağını öngörüyor.

Operatörler için beş ana hedef

1. 5G’yi dönüşüm gündeminizin merkezine koyun

5G lansmanı adına küresel ölçekte bir yarış olsa da; yeni ağ kabiliyetinin kullanıma sunulması, süreci sonlandırmıyor. 5G’ye geçiş; bir 'büyük patlama' (Big Bang) anı olmaktan ziyade, yeni kabiliyetleri zaman içerisinde kazandıracak. 5G’nin; hizmet önerilerini dönüştürme kapsamı yeterince açık olsa da, operatör yapısını içerden dönüştürme kabiliyeti de bir o kadar önemli.

Yeni ağ yaklaşımlarına hazır olun, ama 4G’yi unutmayın

Ağ dilimleme gibi yeni 5G yetkinlikleri, küçük-hücreli ağ yoğunlaştırması ile birlikte; kapsama alanı genişletme, hizmet inovasyonu ve müşteri deneyimi gibi kavramların geleneksel algılarını değiştirecek. Her halükarda, 5G radyo erişim ağı (RAN) harcamalarının; en erken 2020’lerin başlarında, telkoların sermaye giderlerini karşılamasına imkan verecek şekilde 5G’ye aşamalı olarak geçişi sağlamaları ile birlikte, 4G RAN harcamalarını geçmesi bekleniyor.

Geniş kapsama alanı hakimiyeti için geliştirilmiş 4G altyapısı, orta vadede kritik olmaya devam edecek. Zira, 5G; tabanlı IoT yetenekleri sahneyi devralana kadar, IoT hizmet önermeleri mevcut 'düşük güçlü geniş alan ağları' tarafından beslenecek. Eski standartların hizmet skalasından kaldırılması, önümüzdeki on yıl boyunca belirgin bir rol oynayacak.

5G’ye taşınmayı, ilgili sayısal aktiviteler ile ayarlayın

5G; düşük gecikme süresi ve kapasite başına kazancın ötesinde, daha verimli ve çevik hizmet sunmanın bir yolunu temsil ediyor. Yazılım tanımlı ağlar (SDN) ve NFV’yi tamamlayacak nitelikte yatırımlar; uzun vadede hem CAPEX ve OPEX tasarrufu sağlayabilir, hem de daha fazla ağ otomasyonuna destek olabilir. Operatörler, 5G’ye taşınma sürecinde bu faktörlerden en iyi şekilde faydalanmanın yollarını düşünmeliler. 

Bu süreçte; sanal platformlara geçişin kademeli olması ve mobil ağ varlığı genelinde değişen oranlar, bütünsel bir bakış açısı geliştirmeyi elzem hale getiriyor.

AI'ın ve analitiğin ağ seviyesinde oynadığı rol, 5G'nin tutunmasının ardından daha da önem kazanacak. Bu; yeni teknoloji yayılımının karşılıklı faydalarını ödüllendiren, bütünsel bakış açısı gerektiriyor. 

Organizasyon yapısı ve etkinliğinde yeni bir çağa hazırlanın

5G’nin operasyon modellere etkisi, bir başka dikkat çeken özelliği. Yazılım ve donanım arasındaki ilişkinin artarak bulanıklaşması; yazılım kabiliyeti için artan talebin yanı sıra, ağ ve BT departmanlarının daha yakın konuşlandırılması gerektiğini de hatırlatıyor.

5G’ye taşınma süreci, iş gücü modelinde de derin etkiler yaratıyor. Ağ operasyonları, BT ve veri merkezi çalışanları arasında kurulacak daha derin işbirliği; sektör genelinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve ağların daha görünür olmasını sağlarken; ağ ve ürün geliştirme ekiplerinin daha yakın konuşlandırılması, telkoların yeni 5G senaryolarını geliştirmesine destek olacak.

5G’ye taşınma süreci, bazı vasıfların tekrar kazandırılmasını da elzem hale getirecek. Satış ekibi; 5G tabanlı IoT'in sağladığı iş sonuçlarına odaklanarak, kurumsal müşterilerle yeni yollardan etkileşime girmeli. Bu adım, eski düzendeki salt bağlantısallık sağlayıcısı rolünün ötesine geçmek isteyen her telko için kilit öneme sahip.

En nihayetinde, 5G ağ yatırımı; ağ kalitesinde farklılaşmaya gitmekten çok daha fazlası. Bu yatısım, telekom sektörünün uzun vadedeki dönüşümünd bir mihenk taşı görevi görecek. 5G’nin kuruluşlarını canlandırma potansiyelini fark eden hizmet sağlayıcıları; önümüzdeki on sene içerisinde yatırımlarından aldıkları geri dönüşü, olabilecek en yüksek seviyeye çıkarmış olacaklar.

En nihayetinde, 5G ağ yatırımı; ağ kalitesinde farklılaşmaya gitmekten çok daha fazlası.

2. Düzenleyiciler ve karar vericilerle vakitlice ve sıklıkla etkileşimde olun

Düzenleme ve karar alma mercileri, 5G’ye sağlıklı bir şekilde yatırım ortamı yaratılmasında en önemli etkiye sahipler. Telekomünikasyon sektörünün tarih boyu çok ciddi kontrol ve kıstaslara tabii tutulması ve mobil teknolojinin ulusal endüstri stratejisindeki yerinin artık daha da netleşmesi göz önüne alındığında; bunun kolay bir görev olmadığı anlaşılabilir.

Mobil endüstrisinin gözetimi konusunda yeni bir tablo açığa çıkıyor

5G; mobil endüstri ile yeni dijital altyapının sağladığı verimlilik avantajlarından yararlanmak isteyen hükümetler arasında daha sıkı ilişkiler kurulmasına öncü oluyor. 5G deney platformları için devlet finansmanı ve 5G-odaklı kamu-özel sektör ortaklıkları; kamu sektörü ve mobil endüstri arasında gitgide artan bu yakınlaşmayı yansıtıyor.

Buna rağmen; tablo, tedarikçi tarafında kendine has problemleri içeriyor. Spektrumun piyasaya sürülmesinin külfeti, her geçen gün artıyor. Gereken birden fazla bandın; çeşitli kullanım senaryolarını desteklemek için aşama aşama piyasaya sürülmesi, yıllar alacak. Spektrum ihalesi yapısı hakkındaki tartışmalar, spektrumun piyasaya sürülmesi sürecine engel teşkil ediyor.

Ağ paylaşım mevzuatları değişirken; kabul görmüş spektrum kotaları, spektrum birleştirmelerinde farklı konseptlere yerini bırakabilir.

Sabit ve mobil altyapılar, birbirlerine daha bağımlı hale gelecek

Düzenleyiciler; hem tüketicilere daha çeşitli bağlantı tercihleri sunabilmek hem de mobil ağ yükünü fiber hat ile destekleyebilmek için, fiber ve 5G’nin ortak kullanımının yarattığı kesişen faydaları tanımlıyorlar. Bu inisiyatif, (geleceğe bakıldığında) hem sabit hem mobil altyapı geliştirmede bütünleyici yatırımları teşvik etmek için tasarlanmış birleşik pazar incelemesinin önünü açabilir.

Fakat; daha bütünsel bir mevzuat yapısı elde etmek, katiyen basit değil. Hem telkolar hem de düzenleyiciler; dijital altyapı politikalarını daha bütünsel hale getirirken, mevzuatın tutarlılığı ve netliğinden taviz vermek istemezler. Dark fiber mevzuatının 5G yükünü taşıyacak şekilde düzenlenmesi gibi, daha granüler zorlukların üzerine odaklanılması da önem arz ediyor.

Daha çeşitli bir paydaş yelpazesi ile etkileşimde olun

5G yayılımına ilgi duyan ve/veya rol almak isteyen kamu sektörü oyuncularının sayısı giderek artacak. Farklı endüstrilerin düzenleyici mercileri, 5G’nin öngördüğü endüstriyel dönüşümü maksimum potansiyeline çıkarmak için kendi aralarında çoktan etkileşime girmişken; yerel yönetimler, ağ planlamasında ve site erişiminde daha fazla söz sahibi olacaklar.

Bu arada, 5G’nin kablosuz ağ radyasyonuna etkisi de ilgi çekmeye devam ediyor. Bu durum; ulusal ve yerel düzenleyici mercilere, çevre ve sağlık tehditlerini hafifletmelerinde engel teşkil ediyor. Bu nedenle, farklı sektörlerde 5G kullanım şekillerinin denenmesinde üniversiteler önemli bir rol oynamaya başladılar.

Bütün bu potansiyel değişimler karşısında operatörlerin, kendi kaderlerini kendi ellerine almaları gerekiyor. Erken ve çoğunlukla geniş bir yelpazeden kamu sektörü paydaşları ile yapılan girişimler, daha çalışılabilir yönetmelikler ve mevzuat şartlarını beraberinde getirecek. Bu yüzden, proaktif iletişim ve sürekli diyaloglar kilit önem taşıyor. 

Public sector engagement domains for operators

3. Akışkan ve hızlı değişen değer zincirindeki yeni mevkileri benimseyin

Yeni iş modelleri ve değer zincirleri, 5G fırsatında kilit önem arz ediyor. Operatörler, mobil için farklı endüstriyel kullanım senaryolarını değerlendirdikçe; basit bir bağlantı sağlayıcısının ötesinde bir alana hitap etmeye başlıyorlar.

Ancak, bozulma potansiyeli de kayda değer bir gerçek. Örneğin, teknoloji uzmanları veya dikey sektör liderleri gibi çeşitli endüstri aktörleri; ağ dilimlemedeki yeniliklerin meyvelerini toplamak için, 5G Mobil Sanal Ağ Operatörleri (MVNO) gibi davranabilirler. Özel 5G ağlarının ortaya çıkışı, operatörlerin bağlantı noktasında aradan çıkarılmasına pekala sebep olabilir.

Yeni toptan ve perakende satış fırsatlarını değerlendirin

Çeşitli pazara açılma stratejileri, telkolar için kullanılabilir durumda. Yetkililer; hitap edebilecekleri pazarı genişletmek için var olan toptan veya perakende işletmelerini, fiber alternatif ağ sağlayıcıları veya kule operatörleri aracılığı ile 5G’ye hassas hale getirecekler. Mobil odaklı operatörler ve kablo yayın şirketleri, perakende tüketici önerilerini geliştirmek isteyecekler. Sabit kablosuz erişim gibi yeni 5G hizmetleri; şehir içinde sabit geniş bant pazarını farklı şekillerde bozacak veya uç bölgelerde geniş bant yetkinliklerini genişletecek bir araç olarak dahil edilebilir. Vurgulanması gereken bir başka konu ise; 5G’nin, IoT önerilerini farklı şekillerde yeniden biçimlendirebilme kabiliyetidir.

Değişen pazar yapısına ayak uydurun

Ağ kopyalamayı azaltacak tedbirler de evirilmeye devam edecek. 5G; akıllı şehir hizmetlerine destek verebilmek adına, 'nötr sunucu' ağlarına daha yerel bir yaklaşımın ilk sinyallerini verebiliyor. Bu arada, ülke çapında artış gösteren 5G toptan ağlar da unutulmamalı. 5G; aynı zamanda ağ kapsamı ve coğrafya bazında, daha incelikli olabilecek paylaşımlı altyapı düzenlemelerinin de önüne açacak.

Bütün bu değişim potansiyelinin ışığında, telkolar; eski mobil ağ paylaşım düzenlemelerini gözden geçirmeli ve amaçlarına hizmet ettiğinden emin olmalılar.

Yeni gelişen yıkıcı senaryoları, herkesten önce ele alın

5G’nin yetkinlikleri aynı zamanda yeni bozulma riskleri de taşıyor. Örneğin, ağ dilimleme; hizmet sağlayıcılarının, farklılaştırılmış hizmet seviyesi anlaşması ile yerel ağ yetkinlikleri arz edebilmelerine imkan tanıyor. Yerel ağları destekleyecek iş modelleri; özellikle de özel 5G ağları, operatör kontrollü ağ dilimlemeye bir alternatif sunarken, köklü bir bozulmaya sebep olabilir. 

Teknoloji satıcıları ve dikey pazar liderleri, 5G bağlantısında daha fazla kontrol arayıp, operatörün büyüme amaçlarını zedeleyebilirler.

5G pazar yapısının olası aksatıcı etkilerini azaltmak kilit bir öneme sahip olacak. Operatörler, değer zinciri önerilerini en iyi koruma ve genişletme yollarını düşünmeliler. Dikey pazarın ihtiyaçları, yatay işbirliği imkanı ve mevzuat taslaklarının hepsi; operatörlerin tercihleri hakkında söz sahibi olacak.

Daha yüksek CAPEX verimliliğine gidilen yolda; artan yatırım harcamaları beklentisi, altyapı paylaşımı ve ortak yatırımın yeni bir öneme sahip olduğu varlıkça-hafif stratejileri ön plana çıkartacak.

4. Yeni kullanım senaryolarını paraya çevirirken seçici ve aşamalı bir yaklaşım benimseyin

5G’nin yeni kullanım senaryolarına imkan tanıyacağı açıkça ortada. Tüketici bağlantı pazarının ötesinde, 5G; otonom taşıtlardan akıllı binalara ve uzaktan cerrahi müdahaleye kadar, çeşitli sektöre özgü kullanım senaryolarında katalizör işlevi görebilir. Yine de, tedbirler elden bırakılmamalı. Her ne kadar inovasyona açık alanlar fazla olsa da; operatörler, hizmet inovasyonu ve geliri çeşitlendirirken seçici ve aşamalı bir yaklaşımı benimsemeliler.

Daha sofistike 5G kullanım senaryolarının olgunlaşması zaman alacak

Yenilikçi 5G kullanım senaryoları bir gecede oluşmayacak. Tamamıyla otomatik araçlar, uzun yıllar boyunca ticari olarak kullanılabilir olmayacak. Ayrıca, robot destekli uzaktan cerrahi müdahale de henüz olgunlaşma sürecinde. Veri koruma kanunundan, belli endüstrilerdeki eski BT yüküne kadar birçok faktör gösteriyor ki; dönüm noktası sayılacak inovasyonların gelişimi ister istemez kademeli olacak.

Geliştirilmiş mobil geniş bant, ilk avantajı sunuyor

Söz konusu öneri geliştirme olduğunda, operatörler çizelgeleriyle ilişkilendirebilecekleri gerçekçi beklentiler oluşturmalılar. Geliştirilmiş mobil geniş bant; yoğun nüfuslu bölgelerde gelişmiş kapasite ve banliyö ve taşrada sabit kablosuz erişim imkanı sağlayarak, 'arttırılmış gerçeklik' konusunda yapılacak inovasyonları ön plana çıkaran ilk büyük ölçekli 5G kullanım senaryosu olacak. 5G temelli IoT; endüstriyel dönüşm için limitsiz bir potansiyel açığa çıkarırken, kısa vadede doğrudan tüketiciye hizmetler hala önemli olacak.

5G destekli IoT hakkında dengeli bir algı inşa edin

Operatörlerin; IoT konusunda 5G'den faydalanırken, değer zinciri konumlandırmasını dikkatlice planlanması gerekiyor. IoT gelirlerinin büyük çoğunluğu, doğrudan bağlanabilirliğin çok ötesinde; aygıt, platform ve uygulama gelirlerinden oluşuyor. Yine de telkolar, basit bant aralığının ötesinde atacağı adımlara dikkat etmeliler.

Ağ dilimleme, kompleks ekosistem ve işbirliği isteği aracılığı ile daha yüksek değerli bağlantı, sektörden sektöre fark gösterecek. 

Kullanım senaryosu öbeklerine odaklanıldığı takdirde; operatörler, farklı endüstrilerde gizli benzerlikleri ortaya çıkarabilirler. Bu benzerliklerden faydalanmak, hem ağ yatırımı hem de hizmet özelleştirmesi için ticari durumu güçlendirebilir ve nihayetinde tekliflerin daha hızlı ölçeklendirilebilmesine imkan sağlayabilir.

Operatörler; 5G’nin IoT stratejileri konusundaki katalizör rolünü değerlendirirken, var olan kullanım senaryolarındaki rolünü gözden kaçırmamalılar. Müşteri bağlantısı ve içerik odaklı başarılı bir 5G girişimi; halihazırda var olan 4G temelli değer önermelerinin, etkin bir biçimde rafine edilmesine bağlı.

5. Dikey pazarlar ve kurumlarla olan ilişkinizi güçlendirin

Bundan önceki mobil yükseltme döngüsü, tüketici temelliydi. 4G’nin gelişi ise dokunmatik ekranlı akıllı telefonların çıkışına denk geldi. Kendinden önce gelenlerden farklı olarak, 5G’nin verdiği söz; tüm sektörlerde dönüşüm yaratabilmeye dayalı. Bunun gerçekleşmesi için, telkoların kurum ilişkilerini elden geçirmesi gerekiyor.

Ortaklarla birlikte sağlanan, dikey pazarlar için özelleştirilmiş çözümler ön plana çıkacak ve satış ekiplerinin yeni kurumsal talep formları ortaya çıkarmak için daha danışsal bir iletişime odaklanması gerekecek.

5G'nin kullanım senaryolarını ve işletmeye faydalarını netleştirin

5G; daha hızlı bağlantı sunan yeni bir mobil altyapıdan çok daha fazlası olarak, özünde dönüştürücü ve yıkıcı bir potansiyale sahip. Bulut bilişimi ve depolamanın iş sürecine artık dahil olmasıyla; 5G organizasyonlar için yeni ufuklar açabilir ve dijital dönüşümü bu temellerin üzerine kurmasına yardımcı olabilir.

5G’nin gerçek değerini ve telkolar ve ortaklarının oynayabileceği rolleri açıklamak; kurumların güven içinde yatırım yapmalarının ve 5G’nin ilerleyen yıllarda kapsayıcı iş stratejisinin kilit bir parçası olmasının önünü açacak.

Müşterinizi ve müşterinizin müşterisini anlayın

Mülkiyet sahibi olmanın toplam maliyeti ve iş gücü verimliliği gibi, kurumsal mobilitenin eski özelliklerine odaklanan operatör liderliğindeki diyaloglar; 5G’nin potansiyelini hafife alarak, bilançoya fayda sağlama imkanını sınırlandırıyorlar. Dikey pazarlara özgü, daha ufak ölçekli 5G önermeleri geliştirebilen tedarikçilerin; gelecekte kurumsal müşterilerinin kalbini ve zihnini kazanacak şekilde konuşlandırılması daha iyi olacak.

İşletme dönüşüm ajandasına yakınlaşın

5G'ye yatırım yapan kuruluşlar, önümüzdeki on yıl ve sonrası için daha iyi iş çıktıları arıyor. Bu; telkoların yalnızca bağlantı sağlayıcısı olarak tarihsel rollerinin ötesine geçmesini gerektiriyor. 5G'yi daha geniş kurumsal dönüşüm çerçevesinde konumlandıran danışsal bir diyalog kurmak, bu noktada hayati bir önem taşıyor.

Telekomünikasyon şirketlerinin, siber güvenlik ve mevcut teknolojilerin entegrasyonuyla ilgili endişeleri azaltırken; 5G’nin diğer gelişen teknolojilerle ilişkisi konusunda net olmaları gerekiyor.

5G ile operatörler, hem teknoloji dağıtıcıları hem de bilgi odaklı servis sağlayıcılar olarak yeni roller üstlenebilirler. Ancak bu, kurumsal müşterileriyle daha verimli bir şekilde etkileşime girmeleri durumunda gerçekleşebilir. Geçmişin teknoloji baskısı, gelecekte ticari çıktılara yol açmalı.

 • Show references

  “5G to power economic growth in Europe, finds GSMA study”, GSMA, 18 September 2018, ©2019 GSM Association

  “5G to power economic growth in Europe, finds GSMA study”, GSMA, 18 September 2018, ©2019 GSM Association

  “5G For Europe: An Action Plan”, European Commission, 14 September 2016

  “OECD sees global growth slowing, as Europe weakens and risks persist”, OECD, 6 March 2019, ©2019 OECD.

  CapitalIQ; EY research “The Mobile Economy 2019” GSMA, February 2019, ©2019 GSM Association.

  Telecoms capex: worldwide trends and forecasts 2017–2025, Analysys Mason, March 2019. Machina Research; EY analysis

  “Energizing the enterprise journey to 5G and IoT”, EY UK LLP, February 2019 ©2019 EYGM Limited.

  Machina Research; EY analysis

  “Energizing the enterprise journey to 5G and IoT”, EY UK LLP, February 2019 ©2019 EYGM Limited. 

Özet

5G, gelecek yıllarda dijital ekonomide kritik bir rol oynayacak.  Bu yeni akıllı bağlantı çağında; müşteri değer önermelerini yeniden biçimlendirme, endüstriyel dönüşümü hızlandırma ve dijital toplumu canlandırma şansı sunan 5G, son derece kritik bir rol oynayacak. Ancak; Avrupa mobil telekomünikasyon sektöründeki bu umut verici tablo, bir kesinlik arz etmiyor.

Telkoların yatırım getirisini (ROI) maksimize etmek için; vizyonun, eyleme dönüşmesi ve yeni yetkinliklerin ön plana çıkması gerekiyor. (PDF dosyasını indirin.)